профілактика передміхурової залози

Профілактика раку передміхурової залози.

Резюме. Характер перебігу епідемічного процесу в Україні свідчить про те, що в найближчі 10 років рівень захворюваності на рак передміхурової залози зросте в 2 рази, а смертності — в 1,6 рази. Наведені дані вказують на масштаб проблеми раку передміхурової залози в Україні та необхідність впровадження заходів по профілактиці захворювання, скринінгових програм раннього виявлення цієї патології.

Рак передміхурової залози (РПЗ) — найбільш часто діагностується патологія у чоловіків [1]. Активній діагностиці сприяло впровадження простатспецифічного антигену (ПСА) як скринінгу для раннього виявлення РПЗ.

В даний час 16,5% чоловіків мають ризик виникнення РПЗ протягом життя [1]. Дана ситуація порівнянна з раком грудної залози в жіночій популяції — у 12,0% жінок відзначено ризик виникнення пухлини, що в 3,0% випадків може призвести до смерті [2].

При вивченні стану спеціалізованої допомоги хворим РПЗ виявлені істотні недоліки в організації діагностичного та лікувального процесів. На профілактичних оглядах виявляють лише 25,0% таких хворих, а в ряді областей (Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська, Полтавська, Чернівецька) цей показник не сягає і 10,0%. В цілому по Україні РПЗ в запущеній стадії (IV стадія) виявляють у 17,9% хворих, при цьому в деяких регіонах цей показник перевищує 30,0% (Черкаська, Полтавська, Чернівецька). Летальність до року хворих на РПЗ в Україні сягає 17,9%, в окремих областях протягом першого року з моменту встановлення діагнозу помирає кожен 5-й хворий (Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська), що свідчить про вкрай незадовільну роботу урологічної служби в цілому, так і низькому рівні онкологічної грамотності і населення, і лікарів-урологів зокрема. Спеціальним лікуванням в 2013 р. охоплено 74,3% хворих з вперше виявленим захворюванням, однак у ряді областей цей показник не перевищує 50,0% (Житомирська, Рівненська, Закарпатська) [3].

Слабке впровадження заходів з профілактики РПЖ в Україні, практично відсутність скринінгових програм з раннього виявлення цієї патології обумовлюють високу питому вагу пацієнтів із захворюванням, виявленим в запущеній стадії. Недоліки в організації лікувально-діагностичного процесу істотно скорочують тривалість життя цих пацієнтів, що особливо очевидно при порівнянні показників 5-річної виживаності хворих в Україні та країнах Європейського Союзу. Так, якщо в Україні 5-річна виживаність при РПЗ становить 51,9%, то в Східній Європі-72,8%, Центральній-89,3%, Північній-84,3% [3].

Наведені дані свідчать про масштабність проблеми РПЗ в Україні та необхідність проведення відповідних заходів, спрямованих на поліпшення стану онкологічної допомоги цій категорії хворих.

Як результат зусиль багатьох досліджень в даний час визначені принципи ранньої діагностики та ефективні підходи до лікування локалізованого РПЗ. Обумовлюючи хороший онкологічний результат, радикальні методи лікування (простатектомія, променева терапія) несуть ризик виникнення порушення акту сечовипускання, сексуальної функції і роботи кишечника, що може істотно вплинути на якість життя [11].

Однак, незважаючи на успіхи ранньої діагностики, залишається високий відсоток виявлення захворювання в пізніх стадіях, коли лікування носить переважно паліативний характер і передбачає використання гормональної терапії [4], хіміотерапії [5], симптоматичного та інших методів лікування 8, які є малоефективними і, як правило, призводять до важких ускладнень і великих економічних витрат [9, 10]. Тому стратегія профілактики може мати значущий ефект як з боку зниження захворюваності на РПЗ, так і поліпшення ранньої діагностики.

РПЗ вважається ідеальним для хіміопрофілактики з-за його затяжної, багатоступінчастого молекулярного шляху розвитку, тривалого періоду латентної стадії захворювання, а також підвищення захворюваності з віком [12].

Протягом останніх десятиліть запропоновані різні речовини для профілактики РПЗ. Серед них: медичні препарати (інгібітори 5-α-редуктази — И5аР, нестероїдні протизапальні препарати, інгібітори циклооксигенази-2, статини); вітаміни і харчові добавки (вітаміни А, С, D і Е, селен, кальцій, полівітаміни, фолієва кислота, лікопін, соя, зелений чай та ін).

Дослідження багатьох з вищевказаних речовин продемонстрували суперечливі результати 13. З урахуванням того, що андрогени відіграють ключову роль у підтримці та розвитку передміхурової залози, існує безліч доказів, що вони впливають на розвиток РПЗ [21, 22]. Дигідротестостерон (ДГТ) є найважливішим андрогеном передміхурової залози, який перетворюється з тестостерону за допомогою ферменту 5-α-редуктази 2-го типу. Добре вивчені дві форми цього ферменту: тип 1, який представлений переважно у печінці і шкірі, і тип 2, представлений в епітелії передміхурової залози та інших тканинах геніталій [23]. Крім того, другий шлях утворення ДГТ за допомогою І5ар 2-го типу (І5ар-2) відбувається з перетворення андростендіону, який виробляється клітинами Лейдіга [25].

Доцільність використання И5аР для профілактики РПЗ запропонована після деяких епідеміологічних досліджень, в яких показано, що представники негроїдної раси частіше хворіють на РПЗ (у них в крові виявлені високі показники 5-α-редуктази і ДГТ) на відміну від чоловіків азіатської популяції, у яких рідко виникає РПЗ (низькі показники активності 5-α-редуктази і ДГТ) [24]. Це сприяло формулюванню гіпотези про те, що І5ар можуть попереджати розвиток РПЖ. Дане припущення підтверджує і той факт, що у чоловіків із спадковою недостатністю в організмі 5-α-редуктази не розвивалися зміни в передміхуровій залозі, характерні для доброякісної гіперплазії або РПЗ [24]. Тому в 1994 р. розпочато велике клінічне дослідження з вивчення ефективності фінастериду в хіміопрофілактиці РПЖ-Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT). У зв’язку з тим, що результати цього дослідження неоднозначні, метою роботи є оцінка ефективності И5аР фінастериду як протектора при РПЗ на підставі аналізу результатів клінічного дослідження щодо профілактики РПЗ, які були проведені через 7 і 18 років (таблиця) [26, 27].

Таблиця. Відносний ризик розвитку РПЗ у групі фінастериду та плацебо.

РПЗ Дослідження 2003 р. р Дослідження 2013 р. н Відносний ризик (95% ДІ) Відносний ризик (95% ДІ) Загальна кількість 0,75 (0,69–0,83) 4,0 нг/мл або змін в передміхуровій залозі при. По закінченні дослідження, через 7 років, всім чоловікам, у яких не було діагностовано РПЗ, проводили біопсію передміхурової залози під контролем трансректального датчика ультразвукового дослідження. Слід зазначити, що через 7 років остаточному аналізу були піддані 4847 (59,6%) пацієнтів групи фінастериду та 5142 (63%) — групи плацебо. Встановлено, що у групі фінастериду препарат сприяв зменшенню об’єму передміхурової залози, який склав 22,5 см 3 порівняно з контрольною групою-33,6 см 3 . Відносна різниця склала 24%. Окремі дослідження вказують на прямий зв’язок між об’ємом залози і виявленням РПЗ, тобто, чим менше обсяг, тим краще діагностується РПЗ [28].

РПЗ виявлено у 18,4% випадків у групі фінастериду та у 24,4% — у групі плацебо, відносне зниження ризику виникнення РПЗ становило 25% (р.

Одним з найбільш поширених онкологічних захворювань у чоловіків є рак передміхурової залози. Як правило рак передміхурової залози виявляється у чоловіків старше 50 років, але починає формуватися у віці близько 40 років. Розвиток даного захворювання є результатом комплексного впливу ряду факторів ( вік, генетичні особливості, запальні та інфекційні захворювання передміхурової залози, харчування, куріння і спосіб життя).

Захворювання може протікати багато років безсимптомно. Навіть найменша пухлина простати має здатність давати метастази (мігрувати в інші органи). Найчастіше ними виявляються кістки тазу, стегон і хребет.

Як вирішити проблему

Які клінічні прояви ( симптоми) раку передміхурової залози?

У початкових стадіях-рак передміхурової залози не проявляється і хворі в основному не пред’являють скарг .У міру збільшення розмірів пухлини можливий прояв симптомів порушення сечовипускання (прискорене і утруднене сечовипускання, млява струмінь сечі).Часто ці клінічні прояви можуть бути прийняті за симптоми аденоми передміхурової залози, так як у більшості пацієнтів у віці старше 60 років є доброякісна гіперплазія передміхурової залози.

Коли і кому потрібно проводити профілактичне обстеження?

Щоб у вас був шанс виявити рак передміхурової залози на виліковної стадії, необхідно регулярно проходити профілактичне обстеження , навіть якщо Вас нічого не турбує. Незважаючи на поліпшення методів діагностики та впровадження системи скринінгу раку передміхурової залози, кожен другий чоловік має запущену форму раку простати. Пов’язано це з тим, що чоловіки часто звертаються до лікаря тільки в разі появи симптомів захворювання.

Що включає в себе профілактичне обстеження?

На ранніх етапах виявити рак передміхурової залози можливо лише за допомогою аналізу крові на простатспецифічний антиген ( ПСА). Визначення ПСА входить в програму диспансеризації дорослого чоловічого населення після 40 років.

Що таке ПСА?

ПСА (простатичний специфічний антиген) не є раковоспецифічним маркером. Рівень ПСА може бути підвищений при доброякісній гіперплазії передміхурової залози., простатиті та інших доброякісних захворюваннях. Однак ПСА може вказувати на можливість наявності раку простати — чим більше значення, тим вище ймовірність існування раку передміхурової залози.

Чи вилікуємо рак простати?

Лікування раку залежить від стадії захворювання, віку і загального стану організму. На ранніх стадіях можливе повне лікування від раку простати. При поширенні пухлини далеко за межі простати і наявності метастазів повне лікування неможливо.

Яке лікування може бути запропоновано Вам на ранніх стадіях?

Це можуть бути альтернативні методи лікування:

— хірургічний( радикальна простатектомія),

— променева терапія( дистанційна або брахітерапія),

У кожного методу є свої переваги і недоліки, показання та протипоказання. Тому метод лікування повинен обговорюватися з лікарем фахівцем.

Яке лікування може бути запропоновано Вам на пізніх стадіях захворювання?

Лікування раку простати на далеко зайшли стадіях спрямоване в першу чергу на поліпшення якості життя пацієнтів за рахунок зниження вираженості болю в кістках і поліпшення сечовипускання. Більшість видів терапії засноване на зниження впливу чоловічих статевих гормонів( тестостерону) на клітини пухлини, що призводить до уповільнення її росту. Вам може бути запропонований прийом препаратів, що блокують вироблення або дію чоловічих гормонів на передміхурову залозу.

Як Ви можете оцінити ефективність лікування?

В першу чергу проявиться в зменшенні або зникненні болів і поліпшення сечовипускання. Так само буде відзначатися зниження ПСА.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.

Міняємо характер харчування: їмо менше тваринних жирів. Включіть в свій щоденний раціон хрестоцвіті овочі: брюссельська капуста, брокколі, цвітна капуста.

Слід відмовитися або хоча б обмежити куріння і вживання алкоголю. Слід підвищити рівень фізичної активності, виділивши трохи часу в щоденному графіку для фізичних вправ.

Профілактика передміхурової залози.

профілактика передміхурової залози

Всі права на будь-які матеріали, опубліковані на сайті, захищені відповідно до російського та міжнародного законодавства про інтелектуальну власність. Будь-яке використання текстових, фото, аудіо та відеоматеріалів можливе тільки за згодою Правовласника (ВГТРК). Для дітей старше 16 років. Адреса електронної пошти редакції: [email protected] Створення та підтримка: Дирекція інтернет-сайтів ВГТРК. Технічний супровід: Дирекція інформаційних технологій ВГТРК.

Довідковий телефон ВГТРК +7 (495) 232-63-33.

Антибактеріальна профілактика при трансректальній біопсії передміхурової залози.

* Імпакт фактор за 2017 р. за даними РІНЦ.

Журнал входить до переліку рецензованих наукових видань ВАК.

Читайте в новому номері.

Рак передміхурової залози (РПЗ) є досить поширеним злоякісним новоутворенням у чоловіків середнього та похилого віку. У структурі онкологічних захворювань в ряді країн РПЖ виходить на 2-3–е місце після раку легені і шлунка, а в США і Швеції – на 1–е місце. За величиною приросту в Росії (темп приросту – 31,4%) захворювання займає 2–е місце. Програми скринінгу РПЗ набули широкого поширення після впровадження методу визначення простат-специфічного антигену наприкінці 1980-х рр. та удосконалення техніки виконання біопсії простати. У 2006 р. в США виконано 624 тис. трансректальних біопсій простати з метою ранньої діагностики РПЖ. Разом з тим досвід показує, що біопсія простати може не виявити до 25% випадків РПЗ, є клінічно значущим. Нерідко пацієнтам доводиться виконувати повторну біопсію простати [1].

Трансректальна біопсія простати (ТРБП) під УЗ–контролем є сьогодні основним методом верифікації раку простати, разом з тим відомий ряд серйозних ускладнень, пов’язаних з цією процедурою, особливо розвиток інфекції. Природа інфекційних ускладнень (13-20%) варіює від асимптоматичною бактеріурії (13-36%), бактеріємії (73-100%) і лихоманки (0-48%) до загрозливого життя сепсису [2,3]. За даними літератури, гострий бактеріальний простатит (ОЧП) розвивається в 0,1–7% випадків, а уросепсис досягає 0,6% [4]. Повідомляється також про небезпеку виникнення після цієї процедури ендокардиту, обумовленого Enterococcus faecalis [5]. Основними збудниками є Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa і Enterococcus spp. [6,7]. Повідомляється про виявлення Bactero /> β –лактамази розширеного спектру дії. Ряд рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) свідчить, що профілактичне застосування антибіотиків знижує ризик розвитку сепсису після ТРБП [8,9]. Aron з співавт. (2000) в РКІ показали, що застосування фторхінолонів значно зменшує кількість інфекційних ускладнень після ТРБП в порівнянні з плацебо (8% vs 25%). Незважаючи на очевидність цього факту в даний час відсутні Європейські стандартизовані рекомендації з антимікробної профілактики при ТРБП. Вибір антибактеріальної профілактики при виконанні ТРБП є важким завданням, і консенсус у визначенні ідеального режиму профілактики відсутня. Ймовірно, що навіть в одному регіоні режими можуть бути різними. Разом з тим фторхінолони включені в більшість протоколів по антимікробної профілактики гострого бактеріального простатиту при виконанні ТРБП. Фторхінолони широко використовуються при даній процедурі завдяки їх широкому спектру дії, фармакокінетиці, сприятливій біоеквівалентності і зручному застосуванню per os. Опитування, проведене серед 568 урологів США, показав, що 90,1% з них використовують антимікробну профілактику при ТРБП і призначають з цією метою фторхінолони, при цьому в половині випадків профілактика проводиться не менш 3 доби [10]. Питання про тривалість профілактики залишається остаточно не вирішеним: одна доза перед процедурою per os або внутрішньовенно, слід продовжувати прийом препарату після процедури і як довго? Не у всіх проведених дослідженнях продемонстровано перевагу пролонгованої атимикробной профілактики. Існує думка про необхідність призначення першої дози препарату за добу до виконання ТРБП [11]. Мультицентрове подвійне сліпе дослідження ефективності ципрофлоксацину XR 1000 мг не виявило істотних переваг його 3–добового застосування порівняно з одноденним режимом дозування в профілактиці інфекційних ускладнень при ТРБП у 497 пацієнтів [12]. Разом з тим серед пацієнтів, що приймали препарат 1 день, рівень бактеріологічної невдачі був вище (5,4%), ніж при 3–добовому режимі дозування (2,1%). Автори вважають, що 3–добовий режим дозування може грати роль у пацієнтів з цукровим діабетом і наявністю простатиту в анамнезі. В іншому нещодавньому дослідженні, проведеному у Франції, автори проаналізували інфекційні ускладнення після ТРБП у 288 пацієнтів, яким проводилася антимікробна профілактика або однією дозою ципрофлоксацину, або протягом 3 діб. Гострий бактеріальний простатит розвинувся в одному випадку в кожній з груп, у 12 пацієнтів після процедури мала місце асимптоматична бактеріурія. У пацієнта з ОБП, який отримував 3-добову антимікробну профілактику, в посіві сечі була виявлена Escherichia coli, резистентна до ципрофлоксацину. Автори не виявили клінічних відмінностей у групах на 5–й і 21–й день після процедури і вважають достатньою профілактику однією дозою антибіотика [13]. Разом з тим недооціненим аспектом антимікробної профілактики є необхідність засновувати вибір на локальних даних про резистентності в контексті попередньої антимікробної терапії. Резистентність уропатогенів до ципрофлоксацину в деяких центрах Великобританії становить 20-25%. Іншою проблемою є попередній прийом пацієнтом цього препарату. Це наочно продемонстрували опубліковані нещодавно клінічні спостереження. В одному випадку перед ТРБП пацієнт отримував 6–місячний курс лікування ципрофлоксацином з приводу простатиту, в іншому пацієнт приймав ципрофлоксацин протягом 2 тижнів при хірургічному втручанні 3 міс. назад. Антимікробна профілактика під час ТРБП проводилася гентаміцином, амоксициліном клавуланатом і метронідазолом у першому випадку і ципрофлоксацином і метронідазолом по другому. У обох пацієнтів розвинулися септицемія і озноб, посів крові виявив наявність у них мультирезистентних мікроорганізмів, ймовірно, внаслідок тривалого прийому ципрофлоксацину. Очевидно, що попередня антибактеріальна терапія є значущим фактором при плануванні ТРБП, і в цьому випадку необхідно зробити істотне коригування схеми антимікробної профілактики [14,15]. R. Tal з співавт. (2003) виконали ТРБП 23 пацієнтам, яким за 2 доби до біопсії було розпочато антимікробну профілактику. У 69,5% випадків були призначені фторхінолони (ципрофлоксацин або офлоксацин). Клінічні прояви у вигляді підвищення температури тіла до 39° спостерігалися у 56,5% пацієнтів, у 4 випадках розвинувся орхіт або орхоэпидидимит. Посів сечі був позитивним у 60,8% хворих, а посів крові у 26,1%. У всіх випадках виявлена E. coli, резистентна до фторхінолонів і ко-тримоксазолу [16]. Багато авторів відзначають, що «нові» фторхінолони, в тому числі левофлоксацин, залишаються високоефективними препаратами для антибактеріальної профілактики інфекційних ускладнень при проведенні біопсії простати. Вибір препарату для антибіотикопрофілактики при ТРБП багато в чому залежить від його фармакокінетики і здатності створювати високий рівень накопичення в тканинах під час процедури, левофлоксацин відповідає цим вимогам, оскільки концентрація левофлоксацину в передміхуровій залозі в 4 рази перевищує його концентрацію в плазмі крові [17]. Дослідження фармакокінетики ципрофлоксацину і левофлоксацину продемонстрували перевагу левофлоксацину (більш високу концентрацію в простатичному секреті), що дозволяє препарату стати хорошою альтернативою в профілактиці бактеріального простатиту при ТРБП [18,19] (табл. 1). Застосування левофлоксацину в одноразовій дозі 500 мг дозволило знизити рівень розвитку ІМП до 0,25% у 400 хворих, які перенесли трансректальну біопсію простати [20]. В іншому дослідженні серед 457 пацієнтів, які приймали 200 мг левофлоксацину 2 рази/добу. протягом 4 днів (перший прийом за 12 год до біопсії), гострий простатит після ТРБП розвинувся у 6 хворих (1,3%), причому у 4 з них виконувалася повторна біопсія. Бактеріологічні дослідження виявили у цих пацієнтів наявність E.coli, резистентної до левофлоксацину [21]. Призначення фторхінолонів після ТРБП залишається ефективним методом антимікробної профілактики інфекційних ускладнень, пов’язаних з цією процедурою. Це підтвердив аналіз 1273 подібних маніпуляцій, після яких пацієнти отримували левофлоксацин або гатифлоксацин. Кількість інфекційних ускладнень склала 31 (2,4%), разом з тим автори дослідження відзначають, що в половині випадків причиною їх розвитку була наявність мікрофлори (89% E. coli), резистентної до фторхінолонів [22]. Проведене нещодавно в Японії проспективне рандомізоване дослідження ефективності левофлоксацину та іншого нового фторхинолона – тозуфлоксацина для антимікробної профілактики інфекції сечовивідних шляхів після ТРБП – показало, що призначення 200 мг левофлоксацину за 2 год до процедури і подальше його застосування по 200 мг 2 рази/добу. ще 48 год не поступається за ефективністю новим фторхінолонам [23]. Метою дослідження, проведеного в урологічній клініці МДМСУ, була розробка оптимальної схеми підготовки пацієнта до ТРБП для зниження частоти розвитку сечової інфекції [24]. Для досягнення зазначеної мети автори порівняли ефективність левофлоксацину та очисної клізми, що використовуються в різних режимах і поєднаннях. У клініці урології МГМСУ 108 пацієнтів шляхом випадкової вибірки були розділені на 4 групи: 1. левофлоксацин у дозі 500 мг внутрішньо за 2 години до біопсії та очисна клізма; 2. тільки очисна клізма; 3. левофлоксацин у дозі 250 мг 1 раз/добу. всередину протягом 5 днів; 4. левофлоксацин у дозі 250 мг 1 раз/добу. всередину протягом 48 ч. показання до біопсії були звичайними: підвищення рівня простат-специфічного антигену (ПСА) вище 4 нг/мл і/або зміни простати при пальцевому ректальному дослідженні. Середній вік про-слідованих пацієнтів склав 64,4 року. Середній рівень ПСА – 15,8 нг/мл виконувалась Біопсія з 6-18 точок під ультразвуковим і пальцевим контролем в амбулаторних і стаціонарних умовах. По-скільки, за нашими даними і результатами зарубіжних авторів, частота інфекційних ускладнень не залежить від кількості пункцій при біопсії, ми не розглядали взаємозв’язок зазначених параметрів. Однак число хворих з різною кількістю точок при біопсії виявилося приблизно однаковим у всіх 4 групах. З дослідження були виключені пацієнти, що приймали будь–які антибактеріальні препарати за 2 тижні до біопсії, хворі з імуносупресивними станами, що перенесли недавно (протягом 3 міс.) інфекції сечової системи, а також пацієнти з постійним катетером, протезами клапанів серця і т. д. Прийом левофлоксацину починався за 2 год до біопсії, при тривалому прийомі тривав по 250 мг кожні 24 год. Очисна клізма виконувалася в 22 год напередодні дослідження і за 2 год до біопсії. Оцінка бактеріурії в середній порції сечі проводилася до біопсії, через 48 год і 5 днів після Мані-куляції. Протягом 3 діб після біопсії всі пацієнти 3 рази в день вимірювали температуру тіла (її підвищення розцінювалося як прояв бактеріємії). До біопсії і через 5 діб після її проведення бактеріурії не було у жодного з пацієнтів., У всіх гарячливих хворих гіпертермія була купована не пізніше ніж до 3-4 дня (випадків уросепсису, абсцесів передміхурової залози не спостерігали). Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те, що при виконанні трансректальной мультифокальної біопсії передміхурової залози профілактичне призначення антибактеріальних засобів показане у всіх випадках, навіть пацієнтам з відсутністю факторів ризику розвитку сечової інфекції. Згідно з раніше проведеним у клініці урології МГМСУ досліджень, у хворих, що мали в анамнезі інфекції сечостатевої системи (простатит, орхіт, епідидиміт, уретрит), ризик розвитку якого–небудь ускладнення (гематурії, гострої затримки сечі) був вище в 1,8 рази, а ризик виникнення інфекційних ускладнень зростав у 8,3 рази порівняно з пацієнтами з не обтяженим урологічним анамнезом. Цікавим видається те, що не було виявлено суттєвої різниці при призначенні левофлоксацину протягом 48 год і 5 днів після біопсії, але цей факт потребує подальшого вивчення. Слід зазначити, що пероральний прийом левофлоксацину у різних дозах виявився ви-сокоэффективным для профілактики інфекційних ускладнень настільки часто використовуваної процедури, як ТРБП [25]. Таким чином, досвід клініки урології МГМСУ і опубліковані результати інших досліджень дозволяють вважати пероральний прийом левофлоксацину (Таванік®) високоефективним методом профілактики інфекційних ускладнень при ТРБП, разом з тим в умовах зростання резистентності мікрофлори в даний час необхідно подальше регулярне вивчення і моніторування клінічної та мікробіологічної ефективності режимів антимікробної профілактики. Не викликає сумнівів, що в міру розвитку фармакології і появи нових ле-карственних препаратів пошук нових режимів антибіотикопрофілактики триватиме.

18 травня 2019 року до Міської клінічної онкологічної лікарні №1 Департаменту охорони здоров’я міста Москви відбудеться День відкритих дверей «Профілактика і діагностика пухлинних новоутворень сечовидільної системи і передміхурової залози».

В ході заходу, досвідчені лікарі-онкологи проведуть необхідну діагностику органів малого тазу і передміхурової залози. При наявності показань, призначать УЗД нирок, малого тазу, мошонки, передміхурової залози, аналіз крові на онкомаркер ПСА (простато-специфічний антиген, що дозволяє діагностувати рак передміхурової залози на ранній стадії).

В рамках спільного проекту між міською клінічною онкологічною лікарнею № 1 ДЗМ та ГБУЗ НПЦ психоневрології ім. Соловйова ДЗМ, буде надана психологічна допомога пацієнтам з використанням методів клінічної бесіди, эмпативного слухання і застосуванням Госпітальної Шкали Тривоги і Депресії (HADS).

Для проведення ТРУЗІ (передміхурова залоза) необхідно:

За 3дня до проведення аналізу, почати приймати «активоване вугілля» по 2 таблетки /4 рази на день; напередодні ввечері зробити очисну клізму.

Захід безкоштовний. До участі запрошуються чоловіки. При собі необхідно мати паспорт РФ і поліс ОМС.

12.08.2019.

24 серпня 2019 року на базі Міської клінічної онкологічної лікарні №1 відбудеться День відкритих дверей, присвячений профілактиці та діагностиці пухлинних новоутворень легенів і шлунково-кишкового тракту. Всі бажаючі зможуть пройти огляд і отримати рекомендації досвідчених лікарів-онкологів і…

05.07.2019.

20 липня 2019 року на базі Міської клінічної онкологічної лікарні №1 відбудеться «День відкритих дверей», присвячений профілактиці і ранній діагностиці пухлинних захворювань молочної залози і жіночих репродуктивних органів. Всі бажаючі зможуть пройти огляд і отримати рекомендації…

02.07.2019.

Шановні пацієнти! У липні на базі Першої онкологічної лікарні почне функціонувати сучасний комплекс по наданню медичних послуг, з застосуванням новітніх методів взаємодії між лікарем і пацієнтом. Проект «Телемедицина» — це можливість дистанційного спілкування між пацієнтом і…

21.05.2019.

25 травня 2019 року на базі Онкологічної лікарні №1 відбудеться День відкритих дверей. Майбутньою темою обговорення стане » профілактика і рання діагностика пухлинних новоутворень ЛОР — органів і щитовидної залози». В ході заходу, досвідчені лікарі — онкологи проведуть необхідну діагностику,…

07.05.2019.

18 травня 2019 року до Міської клінічної онкологічної лікарні №1 Департаменту охорони здоров’я міста Москви відбудеться День відкритих дверей «Профілактика і діагностика пухлинних новоутворень сечовидільної системи і передміхурової залози». В ході заходу, досвідчені лікарі-онкологи…

19.04.2019.

27 квітня 2019 року в міській клінічній онкологічній лікарні № 1 відбудеться «День відкритих дверей». Темою обговорення стане «профілактика і рання діагностика пухлинних новоутворень легенів». В рамках заходу, фахівці ДКВ № 1 проведуть консультації та за наявності показань, призначать…

09.04.2019.

20 Квітня 2019 року в міській клінічній онкологічній лікарні № 1 відбудеться «День відкритих дверей». Темою обговорення стане «Профілактика і діагностика пухлинних новоутворень шлунково-кишкового тракту». В рамках заходу, досвідчені лікарі-онкологи проведуть необхідну діагностику та при…

05.04.2019.

профілактика передміхурової залози

Інформаційно-профілактичні заходи Департаменту охорони здоров’я міста Москви, присвячені Національному дню донора (20 квітня) Щорічно 20 квітня в Росії відзначається Національний день донора. Свято присвячене донорам, медичним працівникам по забору крові і донорським організаціям. Дев’ятнадцять…

04.04.2019.

4 квітня 2018 Департамент охорони здоров’я міста Москви проводить інформаційно-профілактичні заходи, приурочені до Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня в день створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), відзначається Всесвітній день здоров’я (World Health Day). У 2019 році…

03.04.2019.

Паліативна медична допомога (ПМП) — це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя невиліковно хворого пацієнта, якому вже не показано «активне лікування». 17 березня 2019 внесено поправки до ФЗ № 323»Про основи охорони здоров’я громадян в Російській Федерації». Тепер, ПМП може надаватися…

28.03.2019.

Шановні колеги! ГБУЗ «Міська Клінічна Онкологічна Лікарня №1 ДЗМ» запрошує взяти участь у науково — практичній конференції «Основні питання в онкології. Вибір терапії». Захід відбудеться 12 квітня в конференц-залі готелю «Марріотт Тверська» за адресою М. Москва, вул. 1-а…

19.03.2019.

23 березня 2019 року в Поліклініці Міської клінічної онкологічної лікарні №1 відбудеться День відкритих дверей, присвячений профілактиці і ранній діагностиці пухлинних новоутворень молочної залози і репродуктивних органів у жінок. Запрошуємо прекрасну половину людства перевірити своє…

ПРОФІЛАКТИКА РОЗЛАДІВ СЕЧОВИПУСКАННЯ ПІСЛЯ HIFU-ТЕРАПІЇ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.

Повний текст:

Мета дослідження – визначення факторів розвитку дизурії та її профілактика у хворих на рак передміхурової залози (РПЗ) після лікування високоінтенсивним фокусированным ультразвуком (HIFU).

Матеріали і методи . У клініці урології ВМА ім. С. М. Кірова в період з вересня 2008 по червень 2013 р. виконані сеанси HIFU на апараті Ablatherm (EDAP, Франція) 98 пацієнтам. Всім хворим проводилася трансуретральна резекція (ТУР) передміхурової залози (ПЖ) з метою зменшення обсягу оброблюваної при процедурі аблації тканини. Пацієнти були розділені на 2 групи: в 1-й (n = 29) ТУР ПЖ виконана за 3 дні до HIFU, у 2-й (n = 69) ТУР виконана за 1 міс до основної операції. Кожна з груп була розділена на 2 підгрупи — в одній після ультразвукової аблації був встановлений уретраль-ний катетер строком на 10 діб, в іншій-накладалася епіцистостома з подальшим перекриванням її на 3-й добу після аблації і самостійним сечовипусканням. Оцінювалася частота розвитку розладів сечовипускання в післяопераційному періоді за суб’єктивними (скарги, щоденник сечовипускання, IPSS) і об’єктивними (урофлоуметрія, ультразвукове дослідження малого таза з визначенням рівня залишкової сечі) критеріями.

Результат. У пацієнтів, яким ТУР ПЖ виконували за 1 міс до HIFU-терапії, нетримання сечі I–II ступеня і стрик-туру простатичного відділу уретри виникали значно рідше, ніж у пацієнтів, яким ТУР була виконана за 3 дні до основної операції. При виконанні ТУР за 3 дні до HIFU-терапії і накладенні епіцистостоми нетримання сечі і стрик-туру простатичного відділу уретри виникали в 2 рази частіше, ніж при установці уретрального катетера. При ТУР ПЖ за 1 міс значущої відмінності в кількості виниклих ускладнень в залежності від виду дренування сечового міхура не ви-явлено.

Висновок. Короткий проміжок між виконанням ТУР і HIFU-терапії при РПЗ збільшує ймовірність виникнення дизуричних явищ в післяопераційному періоді. Оптимальний термін виконання ТУР перед HIFU – 1 міс.

Профілактика передміхурової залози.

1 ДБУ РВ «Міська клінічна поліклініка № 6», Рязань, Росія; 2 МЦ «Гармонія», Рязань, Росія.

Література.

1. Ferlay J. і співавт. Захворюваність і смертність від раку в усьому світі: джерела, методи і основні закономірності в GLOBOCAN 2012. Int. J. Рак, 2015. 136: E359.

2. Pal’tsev M. A., Kiselev V. I., Muyjnek e.l. the molecular targets in prevention and treatment of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. M.: Izd-vo Dimitreid Grafik Grup., 2009. 484 p. Russian (Пальців М. А., Кисельов в. І.,Муйжнек Е. Л. Молекулярні мішені в профілактиці і лікуванні гіперплазії і раку передміхурової залози. М.: Вид-во Димитрейд Графік Груп, 2009. 484 с.).

3. Clinical guidelines of European Association of Urology. 2018. Russian (Клінічні рекомендації Європейської асоціації урологів. 2018).

4. Томпсон В. М.-молодший, Гудмен П. Я., К. Танген М. і співавт. Довгострокове виживання учасників в пробі запобігання раку передміхурової залози. Н Енгл Дж Мед. 2013;369: 603-610.

5. Клейн Е. А., Томсон І. Н., Ліпман М. С., Гудмен П. Я., Д. Albanes, К. Р. Тейлор, С. Колтман виберіть: селен і вітамін Е випробування профілактики раку. Урологія. Онкол. 2003;21: 59-65.

6. Gaziano М., Глінн Дж., охрестити В. г. і співавт. Вітаміни Е і С в профілактиці раку передміхурової залози і загального раку у чоловіків: дослідження здоров’я лікарів II, рандомізоване контрольоване дослідження. ДОВГИЙ БАВОВНЯНИЙ ОДЯГ. 2009; 301 (1): 52-62.

7. Leitzmann М. Ф., М. Ю. Штампфер, Мішо Д. С. і співавт. Дієтичне споживання омега-3 і омега-6 жирних кислот і ризик розвитку раку передміхурової залози. Am J Clin Nutr. 2004; 80: 204-216.

8. Michnovicz J. J., Bradlow H. L. індукція метаболізму естрадіолу дієтичним індол-3-карбінол у людини. Int J Obes Relat, 1998. 22(3): Р. 227-229.

9. В. Л. Ваттенберг, інгібітори Д. В. Лауб поліциклічних вуглеводнів індукованої неоплазії з природних індоли. Дослідження Раку 1978;38:1410-1413.

10. Chinni S. R., Sarkar F. H. інактивація Akt є ключовою подією в індол-3-карбінол-індукованому апоптозі в клітинах РС-3. Дослідження Раку Клин 2002;8(4):1228-1236.

11. Бренді Г., Paiardini М., В Cervasi. нове тетрамерне похідне індол-3-карбінолу інгібує експресію циклінзалежної кінази 6 і індукує зупинку клітинного циклу G1 як в естрогензалежних, так і в естрогеннезалежних клітинних лініях раку молочної залози. Дослідження Раку 2003;15:63(14):4028-4036.

12. Обкладинка С. М. С. Я. се, напхати Є. Ю. і співавт. лндоле-3-карбінол і тамоксифен співпрацюють для того щоб заарештувати цикл клітини клітин раку молочної залози людини МКФ-7. Дослідження Раку 1999;15: 59(6): 1244-1251.

13. А. Д. СОБР, К. А. Розен, Auborn K. і співавт. Лікування рецидивуючого респіраторного папіломатозу за допомогою індол-3-карбінолу. Я Джей Otolaryngol. 1997; 18(4): 283-285.

14. Стенлі м. генітальні папіломавірусні інфекції людини-сучасні та перспективні методи лікування. Дж Національне Моногр Рак Інст. 2003;31: 117-124.

15. Soldatskyi Y.L., Kiselev V. I., Onufrieva E. K. et al. An analysis of efficiency of anti-recurrence therapy of juvenile respiratory papillomatosis with using of indinol. Vestnik otorinolaringologii. 2006;1:46-48. Russian (Солдатський Ю. К., Кисельов в. І., Онуфрієва Е. К. та ін Аналіз ефективності протирецидивної терапії ювенільного респіраторного папіломатозу за допомогою индинола. Вісник оториноларингології. 2006;1:46-48).

16. Rosen C. A., Bryson P. C. індол-3-карбінол при рецидивуючому респіраторному папіломатозі: віддалені результати. Голос Дж. 2004; 18(2):248-253.

17. Chinni S. R., Sarkar F. H. інактивація Akt є ключовою подією в індол-3-карбінол-індукованому апоптозі в клітинах РС-3. Дослідження Раку Клин 2002;8(4):1228-1236.

18. Michnovicz J. J. екологічна модуляція метаболізму естрогенів у людини. Int. Клин. Нутр. Інтерн Джей Ожиріння. 1998;22: 227-229.

19. Michnovicz J. J., Adlercreutz H., Bradlow H. L. зміна рівня метаболітів естрогенів у сечі після перорального лікування індол-3-карбінол у людини. J Natl Cancer Inst. 1997; 89(1):718-723.

20. Нельсон У. г., де-Марцо А. М., Айзекс У. Б. рак передміхурової залози. Н Енгл Дж Мед. 2003;349: 366-381.

21. Чжон У. С., У. І. Кім, Ху р. і співавт. Імуномодулюючі властивості різних природних агентів хіміопрофілактичні на активацію NF-kappaB сигнального шляху. Дослідження Фарм 2004;21(4): 661-670.

22. Ваялил П. К., Катияр С. К. лікування епігаллокатехін-3-галлатом інгібує матріксні металопротеїнази-2 і -9 шляхом інгібування активації митоген-активованих протеїнкіназ, що c-jun та NF-каппаб в клітинах карциноми передміхурової залози людини DU-145. Передміхурова залоза. 2004; 59(1):33-42.

23. С. гарбіса забіана, Сартор л, Біггін з співавт. Пухлинні желатинази та інвазія інгібуються флаванолом зеленого чаю епігаллокатехін-3-галлатом. Рак. 2001; 91: 822-832.

24. Tang F. Y., Nguyen N., Meydani M. катехіни зеленого чаю інгібують VEGF-індукований ангіогенез in vitro шляхом придушення фосфорилювання VE-кадгерина та інактивації молекули Akt. Рак Інт Дж. 2003;10 106(6): 871-878.

25. Шахін Р. М., У. Д. Девіс, Лю В. і співавт. Антиангиогенная терапія, спрямована на рецептор тирозинкінази для рецептора судинного ендотеліального фактора росту, інгібує ріст метастазів раку товстої кишки в печінку і індукує апоптоз пухлини та ендотеліальних клітин. Дослідження Раку 1999;59(21):5412-5416.

26. Bettuzzi S. Chemoprevention раку передміхурової залози людини шляхом перорального введення катехіни зеленого чаю у добровольців з високим ступенем інтраепітеліальної неоплазії передміхурової залози: попередній звіт з річного дослідження докази принципу. Дослідження Раку 2006;66:1234-1240.

27. С. Bettuzzi, Brausi M. і співавт. Chemopreventation раку передміхурової залози людини шляхом перорального введення зеленого чаю catehinahius в volonteers з високосортним штирем: Apreliminary звіт від однорічної дослідження докази принципу. Дослідження Раку 2006;66(2):1234-1240.

28. Brausi M., Rizzi F., Bettuzzi S. хіміопрофілактика раку передміхурової залози людини катехінами зеленого чаю: два роки потому. Подальше оновлення. Євро Урол. 2008; 54(2):472-473.

ДНЗ «Богородицька центральна районна лікарня»

Офіційний сайт.

Профілактика раку.

Як уникнути раку передміхурової залози.

За величиною приросту захворюваності рак передміхурової залози займає в Росії 2-е місце серед всіх онкологічних захворювань. Рак передміхурової залози, як правило, виявляється у чоловіків старше 50 років, але починає формуватися у віці близько 40 років.

Встановлено, що на розвиток даного захворювання впливають вік, генетичні особливості, контакт зі шкідливими канцерогенними речовинами, надмірна вага, низька фізична активність, а також запальні та інфекційні захворювання передміхурової залози.

Особливості захворювання.

Рак простати підступний тим, що багато років може протікати безсимптомно. А адже навіть невелика злоякісна пухлина простати може давати метастази (проникати) в інші органи. Найчастіше це кістки тазу, стегон і хребти, наднирники, печінка і легені.

Розвитку злоякісних новоутворень передміхурової залози сприяють також деякі захворювання.

Гіперплазія передміхурової залози – стан збільшення розмірів передміхурової залози, заміщення тканин на більш грубі волокна. Спостерігається у чоловіків приблизно з 42-х-45-ти років життя. Простатити, як в гострій, так і в хронічній формі. Аденома передміхурової залози.

Іноді при раку передміхурова залоза може збільшуватися, що може спричинити появу таких симптомів, як і при аденомі: больові відчуття, прискорені позиви до сечовипускання, особливо в нічний час, труднощі при початку сечовипускання, а також поява крові в сечі .

Особливістю раку простати є поява симптомів захворювання, на пізніх, важко піддаються лікуванню, стадіях захворювання. Тому так важливо виявляти захворювання Н А ранніх стадіях. Це можливо при своєчасному відвідуванні лікаря і проведення лабораторного дослідження крові на високоспецифічний маркер раку простати (простат-специфічний антиген – ПСА). Визначення ПСА входить в програму диспансеризації чоловічого населення і проводиться у віці 45 років і 51 року .

Головне в профілактиці-це турбота про своє здоров’я і ведення здорового способу життя . Правильний спосіб життя (відмова від куріння і надмірного вживання алкоголю, правильний режим сну і неспання, виключення вживання «неправильних» продуктів, фізична активність) відіграє важливу роль для профілактики не тільки раку простати, але і захворювань серцево-судинної системи, легенів, травного тракту, а також допомагає поліпшити самопочуття і настрій.

обстеження на наявність будь-яких захворювань або змін в передміхуровій залозі, і, в разі виявлення хвороби, негайно подбати про адекватне і ефективне лікування. Для своєчасного виявлення захворювання необхідно щорічно відвідувати оглядовий кабінет, а при наявності скарг – дільничного лікаря. Проходити диспансеризацію і необхідні дослідження відповідно до віку.

2.Відмова від куріння.

профілактика передміхурової залози

Відмовитися від куріння, тому що встановлено, що захворюваність онкологічними новоутвореннями передміхурової залози у курців набагато вище, ніж у некурців чоловіків, причому найбільш часто зустрічається агресивна форма раку простати.

3.Помірне споживання алкоголю.

Дослідження більше ніж 10 000 чоловіків виявило, що у людей, які вживали алкоголь регулярно і у великих кількостях, рак простати діагностувався в два рази частіше в порівнянні з непитущими чоловіками. Організація правильного харчування.

Помірне Відмова від особствуют розвитку онкозахворювань продукти з високим вмістом насичених жирів: свинина, яловичина, баранина і м’ясопродукти, кондитерські вироби, а також їжа швидкого приготування. Ці продукти підвищують ризик розвитку не тільки раку простати, але і серцево-судинних захворювань Так при вживанні червоного м’яса і м’ясних виробів з них в організм людини потрапляють канцерогени, що утворюються при їх термічній обробці (приготування на грилі і смаження), а також антибіотики та гормони, які можуть сприяти розвитку онкозахворювань.

За даними досліджень, незбиране молоко збільшує ризик утворення або прогресування раку простати з агресивним перебігом, в той час як знежирене молоко – повільно прогресуючої пухлини.

Так при вживанні червоного м’яса і м’ясних виробів з них в організм людини потрапляють канцерогени, що утворюються при їх термічній обробці (приготування на грилі і смаження), а також антибіотики та гормони, які можуть сприяти розвитку онкозахворювань.

За даними досліджень, незбиране молоко збільшує ризик утворення або прогресування раку простати з агресивним перебігом, в той час як знежирене молоко – повільно прогресуючої пухлини.

вести в раціон харчування рибу і морепродукти. Включати в раціон харчування свіжі фрукти і овочі, багаті корисними речовинами, що сприяють попередженню переродження клітин у злоякісні (капуста, помідори, морква, гарбуз, цибуля, часник, селера, риба та інші морепродукти).

Збалансоване споживання здорової їжі, що включає: зменшення споживання жиру (при звичайній рухової активності не більше 50-70 г жиру в день з усіма продуктами); обов’язкове включення в щоденний раціон не менше 400-500 г овочів і фруктів, що забезпечують організм рослинною клітковиною, вітамінами і речовинами, що володіють антиканцерогенною дією (до них відносяться: жовті та червоні овочі, що містять каротин (морква, Помідори, редька та ін.), фрукти, що містять велику кількість вітаміну С (цитрусові, ківі часник і цибуля); регулярне вживання продуктів з цільних зернових злакових культур; обмеження споживання копченої і нітрит-містить їжі.

Стежити за своєю вагою, визначаючи ІМТ. За статистикою більше половини пацієнтів з діагнозом «рак простати» ведуть сидячий спосіб життя.

Смертність від раку простати у пацієнтів з ожирінням в два рази вище в порівнянні з чоловіками з нормальною масою тіла. Крім цього, надмірна вага загрожує збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, захворювань жовчного міхура і печінки, розвитком психічних розладів.

Регулярний відпочинок і фізична активність.

Правильний режим відпочинку і неспання, сон не менше 7 годин на добу корисні не тільки для профілактики раку простати, але і для оздоровлення організму в цілому.

Систематичні фізичні вправи допомагають знизити вагу, збільшити м’язову масу і поліпшити обмін речовин, що важливо для профілактики раку простати. Найбільш корисні ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання. Навіть помірна фізична активність (прогулянки на свіжому повітрі кілька разів в тиждень) істотно знижує ризик розвитку пухлини простати.

Профілактика раку простати корисна не тільки для зниження ризику виникнення пухлини передміхурової залози, але і для поліпшення самопочуття, психічного стану, обміну речовин, профілактики захворювань.

ГБУЗ «Калінінська ЦРЛ» МОЗ КК.

Профілактика новоутворень передміхурової залози.

У Калінінському районі, як і у всіх районах, за рекомендацією міністерства охорони здоров’я краю, 12 лютого пройшов перший день акції – «Тиждень чоловічого здоров’я». В районній поліклініці, прийом вів лікар – уролог. Він оглянув 30 пацієнтів.

Так з усіх оглянутих у цей день в основному зареєстровані пацієнти з діагнозами; сечокам’яна хвороба, хронічний пієлонефрит, аденома передміхурової залози, цистит. Всі пацієнти з виявленою патологією зараз проходять дообстеження, а деякі вже отримують лікування.Як відомо – ця акція спрямована на виявлення найпоширеніших захворювань у цій групі населення. Цей профіль обраний не випадково. У чоловіків старше 50 років найчастіше зустрічається рак передміхурової залози і прямої кишки. Рак передміхурової залози на сьогоднішній день є одним з найбільш поширених видів злоякісних захворювань у чоловіків. Так після 60 років ймовірність захворіти на рак передміхурової залози збільшується в 30 разів. У більшості випадків цей вид раку росте досить повільно. Патологічні симптоми можуть бути відсутні протягом декількох років. Проте, навіть маленька пухлина може давати віддалені метастази, різко погіршуючи прогноз для життя і здоров’я пацієнта. Причин багато, в основному ожиріння, малорухливість, що призводить до застою крові в венах малого таза: запущені, не проліковані запалення простати і кишечника. Серед симптомів раку простати – часті позиви до сечовипускання, біль в області сечового міхура, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, можлива гостра затримка сечі. Поява крові в сечі. Існують фактори, вплив яких збільшує можливість розвитку раку передміхурової залози: — вік (частота захворюваності значно вище серед чоловіків літнього віку), — фактори ризику, що залежать від способу життя, негативний вплив яких можна усунути: — несприятлива екологічна обстановка, — рід занять (зайнятість на шкідливому виробництві), — куріння, — неправильне харчування (надмірне споживання жирної їжі), недостатні фізичні навантаження, хронічні захворювання передміхурової залози, — ожиріння, Усунення факторів ризику є основним методом профілактики розвитку раку передміхурової залози. Ранні ознаки раку простати практично відсутні. Онкологічне захворювання – це завжди трагедія. Але фахівці звертають увагу на те, що в наш час добре відомі причини виникнення ракових захворювань, і це дає можливість запобігти приблизно третина нових випадків. Природно, і медицина не стоїть на місці; методи боротьби з онкологічними захворюваннями щорічно удосконалюються, і можливо через якийсь час з’являться вакцини проти всіх видів цього страшного захворювання. Але, поки лікарі радять не нехтувати профілактикою, не зловживати шкідливими звичками і вести здоровий спосіб життя. І, звичайно ж, не варто забувати про те, що поруч з нами живуть мільйони людей, які страждають від онкологічних захворювань. І їм необхідні не тільки величезна мужність і сила волі, але і наше розуміння, доброта і тепло. Шановні жителі району! Доводимо до вашого відома, що до 16 лютого триває акція «Тиждень чоловічого здоров’я», так що, шановні чоловіки, чекаємо вас на прийом до фахівців протягом тижня! Стрига Т.

2017 р. © ГБУЗ «Калінінська ЦРЛ» МОЗ КК при використанні матеріалів з сайту посилання на джерело обов’язкове.

Профілактика розладів сечовипускання після HIFU-терапії раку передміхурової залози Текст наукової статті за фахом « Медицина і охорона здоров’я »

Анотація наукової статті з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи-Шестаєв А. Ю., Протощак В. В., Синельников Л. М., Кардиналова В. А., Єлоєв Р. А.

Мета дослідження визначення факторів розвитку дизурії та її профілактика у хворих на рак передміхурової залози (РПЗ) після лікування високоінтенсивним фокусированным ультразвуком (HIFU). Матеріали і методи. У клініці урології ВМА ім. С. М. Кірова в період з вересня 2008 по червень 2013 р. виконані сеанси HIFU на апараті Ablatherm (EDAP, Франція) 98 пацієнтам. Всім хворим проводилася трансуретральна резекція (ТУР) передміхурової залози (ПЖ) з метою зменшення обсягу оброблюваної при процедурі аблації тканини. Пацієнти були розділені на 2 групи: в 1-й (n = 29) ТУР ПЖ виконана за 3 дні до HIFU, у 2-й (n = 69) ТУР виконана за 1 міс до основної операції. Кожна з груп була розділена на 2 підгрупи в одній після ультразвукової аблації був встановлений уретральний катетер строком на 10 діб, в іншій накладалася епіцистостома з подальшим перекриванням її на 3-й добу після аблації і самостійним сечовипусканням. Оцінювалася частота розвитку розладів сечовипускання в післяопераційному періоді за суб’єктивними (скарги, щоденник сечовипускання, IPSS) і об’єктивним (урофлоуметрія, ультразвукове дослідження малого таза з визначенням рівня залишкової сечі) критеріям. Результат. У пацієнтів, яким ТУР ПЖ виконували за 1 міс до HIFU-терапії , нетримання сечі I-II ступеня і стриктура простатичного відділу уретри виникали значно рідше, ніж у пацієнтів, яким ТУР була виконана за 3 дні до основної операції. При виконанні ТУР за 3 дні до HIFU-терапії і накладенні епіцистостоми нетримання сечі і стриктура простатичного відділу уретри виникали в 2 рази частіше, ніж при установці уретрального катетера. При ТУР ПЖ за 1 міс значущої відмінності в кількості виниклих ускладнень в залежності від виду дренування сечового міхура не виявлено. Висновок. Короткий проміжок між виконанням ТУР і HIFU-терапії при РПЗ збільшує ймовірність виникнення дизуричних явищ в післяопераційному періоді. Оптимальний термін виконання ТУР перед HIFU 1 міс.

Схожі теми наукових робіт з медицини та охорони здоров’я, автор наукової роботи-Шестаєв А. Ю., Протощак В. В., Синельников Л. М., Кардиналова В. А., Єлоєв Р. А.,

Профілактика дизурії після HIFU терапії раку передміхурової залози.

Мета дослідження: виявити фактори розвитку дизурії та її профілактики у хворих на рак передміхурової залози (РПЗ) після високоінтенсивної сфокусованої ультразвукової (HIFU) терапії. Предмети і методи. З вересня 2008 року по червень 2013 року в клініці урології Військово-Медичної академії ім.С. М. Кірова було проліковано 98 пацієнтів, які проводили сеанси HIFU на апараті Ablatherm (EDAP, Франція). Всім пацієнтам виконана трансуретральна резекція передміхурової залози (Турп) для зменшення об’єму абльованої тканини. Пацієнти були розділені на 2 групи: 1) 29 пацієнтів пройшли Турп за 3 дні до терапії HIFU; 2) 69 зробили це за 1 місяць до основної операції. Кожна група була поділена на 2 підгрупи: 1) після ультразвукової абляції протягом 10 днів вводили уретральний катетер; 2) накладали эпицистостому з подальшим перекриттям на 3-й день постабляции і спонтанним сечовипусканням. Післяопераційна частота дизурії оцінювалася за суб’єктивними (скарги, щоденник спорожнення та Міжнародний бал симптомів простати) та об’єктивними (урофлоуметрія, УЗД органів малого тазу з визначенням обсягу залишкової сечі) критеріями. Результат. У пацієнтів, які перенесли Туру за місяць до терапії HIFU, нетримання сечі I-II ступеня і стриктура передміхурової залози уретри виникали значно рідше, ніж у тих, хто переніс цей маневр за 3 дні до основної операції. Нетримання сечі і стриктура передміхурової залози уретри виникали в 2 рази частіше після проведення Турп за 3 дні до терапії HIFU, ніж після введення уретрального катетера. Турп, виконаний за місяць до терапії HIFU, не показав великої різниці в частоті ускладнень незалежно від типу дренажу сечового міхура. Висновок. Короткий інтервал між Турп і HIFU терапії для ПК підвищує ризик післяопераційних дизуричних явищ. Оптимальний час для виконання тур перед HIFU терапії становить 1 місяць.

Текст наукової роботи на тему «Профілактика розладів сечовипускання після HIFU-терапії раку передміхурової залози»

Профілактика розладів сечовипускання після HIFU-терапії раку передміхурової залози.

А. Ю. Шестаєв1, В. В. Протощак1, Л. М. Синельників1, В. А. Кардиналова1, Р. А. Елоєв2.

1клініка урології ФГБВОУВПО»ВМА ім. С. М. Кірова» Міноборони Росії; 2ГБ № 40, Санкт-Петербург.

Контакти: Вікторія Олександрівна Кардиналова [email protected]

Мета дослідження — визначення факторів розвитку дизурії та її профілактика у хворих на рак передміхурової залози (РПЗ) після лікування високоінтенсивним фокусированным ультразвуком (HIFU).

Матеріали і методи. У клініці урології ВМА ім. С. М. Кірова в період з вересня 2008 по червень 2013 р. виконані сеанси HIFUна апараті Ablatherm (EDAP, Франція) 98 пацієнтам. Всім хворим проводилася трансуретральна резекція (ТУР) передміхурової залози (ПЖ) з метою зменшення обсягу оброблюваної при процедурі аблації тканини. Пацієнти були розділені на 2 групи: в 1-й (n = 29) ТУР ПЖ виконана за 3 дні до HIFU, у 2-й (n = 69) ТУР виконана за 1 міс до основної операції. Кожна з груп була розділена на 2 підгрупи — в одній після ультразвукової аблації був встановлений уретральний катетер строком на 10 діб, в іншій-накладалася епіцистостома з подальшим перекриванням її на 3-й добу після аблації і самостійним сечовипусканням. Оцінювалася частота розвитку розладів сечовипускання в післяопераційному періоді за суб’єктивними (скарги, щоденник сечовипускання, IPSS) і об’єктивним (урофлоуметрія, ультразвукове дослідження малого таза з визначенням рівня залишкової сечі) критеріям.

Результат. У пацієнтів, яким ТУР ПЖ виконували за 1 міс до HIFU-терапії, нетримання сечі I—II ступеня і стриктура простатичного відділу уретри виникали значно рідше, ніж у пацієнтів, яким ТУР була виконана за 3 дні до основної операції. При виконанні ТУР за 3 дні до HIFU-терапії і накладенні епіцистостоми нетримання сечі і стриктура простатичного відділу уретри виникали в 2 рази частіше, ніж при установці уретрального катетера. При ТУР ПЖ за 1 міс значущої відмінності в кількості виниклих ускладнень в залежності від виду дренування сечового міхура не виявлено.

Висновок. Короткий проміжок між виконанням ТУР і HIFU-терапії при РПЗ збільшує ймовірність виникнення дизуричних явищ в післяопераційному періоді. Оптимальний термін виконання ТУР перед HIFU — 1 міс.

Ключові слова: рак передміхурової залози, HIFU-терапія, трансуретральна резекція, розлади сечовипускання.

Профілактика дизурії після HIFU терапії раку передміхурової залози А. Ю. Шестаев1, В. о. Протощак1, Л. М. Синельников1, В. А. Кардиналова1, Р. А. Елоев2.

1клиник урології, Військово-медична академія ім. С. М. Кірова, Міністерство оборони Росії, Санкт-Петербург;

2 міська лікарня сорок, Санкт-Петербург.

Мета дослідження: виявити фактори розвитку дизурії та її профілактики у хворих на рак передміхурової залози (РПЗ) після високоінтенсивної сфокусованої ультразвукової (HIFU) терапії.

Предмети і методи. З вересня 2008 року по червень 2013 року в клініці урології Військово-Медичної академії ім.С. М. Кірова було проліковано 98 пацієнтів, які проводили сеанси HIFU на апараті Ablatherm (EDAP, Франція). Всім пацієнтам виконана трансуретральна резекція передміхурової залози (Турп) для зменшення об’єму абльованої тканини. Пацієнти були розділені на 2 групи: 1) 29 пацієнтів пройшли Турп за 3 дні до терапії HIFU; 2) 69 зробили це за 1 місяць до основної операції. Кожна група була поділена на 2 підгрупи: 1) після ультразвукової абляції протягом 10 днів вводили уретральний катетер; 2) накладали эпицистостому з подальшим перекриттям на 3-й день постабляции і спонтанним сечовипусканням. Післяопераційна частота дизурії оцінювалася за суб’єктивними (скарги, щоденник спорожнення та Міжнародний бал симптомів простати) та об’єктивними (урофлоуметрія, УЗД органів малого тазу з визначенням обсягу залишкової сечі) критеріями.

Результат. У пацієнтів, які перенесли Туру за місяць до терапії HIFU, нетримання сечі I—II ступеня і стриктура передміхурової залози уретри виникали значно рідше, ніж у тих, хто переніс цей маневр за 3 дні до основної операції. Нетримання сечі і стриктура передміхурової залози уретри виникали в 2 рази частіше після проведення Турп за 3 дні до терапії HIFU, ніж після введення уретрального катетера. Турп, виконаний за місяць до терапії HIFU, не показав великої різниці в частоті ускладнень незалежно від типу дренажу сечового міхура.

Висновок. Короткий інтервал між Турп і HIFU терапії для ПК підвищує ризик післяопераційних дизуричних явищ. Оптимальний час для виконання тур перед HIFU терапії становить 1 місяць.

Ключові слова: рак передміхурової залози, високоінтенсивна фокусована ультразвукова терапія, трансуретральна резекція, дизурія.

В даний час в світі відзначається значне зростання захворюваності на рак передміхурової залози (РПЗ), що досягає в середньому 3% в рік. У структурі онкологічної смертності у чоловіків в Росії, як і в багатьох економічно розвинених країнах, РПЗ посідає 2-е місце [1].

У нашій країні в 2010 р. на обліку перебувало 107 942 хворих РПЗ. Приріст за 10 років (2000-2010 рр.) склав 155 % [2]. При цьому 44,8 % нововиявлених захворювань припадало на частку локалізованого РПЗ (1-11 стадії). В кінці 2009 р. летальність від РПЖ в РФ становила 8,9 % (в порівнянні з 2003 р.-17,5 %) [3]. Крім традиційних методів лікування РПЗ (радикальна простатектомія — РПЕ, дистанційна променева терапія — ДЛТ) все більшого поширення набувають такі лікувальні технології, як високоінтенсивна фокусована ультразвукова (УЗ) абляція (ШБИ), брахітерапія і кріодеструкція. Їх переваги порівняно із загальноприйнятою терапією очевидні: це малоінва-зивність і, як наслідок, більш короткий термін госпіталізації та реабілітації пацієнтів. Сучасні та високотехнологічні методи лікування локалізованого РПЗ-фокусована УЗ-абляція та брахітерапія — знайшли широке Клінічне застосування у хворих РПЗ [4, 5]. Чимале число досліджень присвячено аналізу ефективності цих методик, безрецидивного виживання (БРВ), показаннями до застосування. Однак є недостатньо відомостей про побічні ефекти і методи їх профілактики [6].

ШБИ-терапія є класичним прикладом малоінвазивного методу лікування РПЗ. Стратегія проведення нші змінювалася протягом ряду років у міру надходження нових даних про ефективність методу і його ускладнення. За минулі роки сформувалося кілька підходів до проведення НШИ-терапії: монотерапія ШБИ, яка активно застосовувалася в перші 4 роки існування даного методу лікування; одночасне виконання трансуретральной резекції (ТУР) передміхурової залози (ПЗ) і сеансу НШИ-терапії в рамках одного втручання; послідовне виконання НШИ-терапії через 4 тижні після проведення ТУР ПЖ. Останні 2 підходи обумовлені високою частотою (близько 35 %) обструктивних ускладнень нші-те-рапії через відторгнення некротизованої тканини.

ТУР зменшує обсяг ПЖ, що робить подальшу шбі-терапію більш зручною і радикальною. Також застосування ШБИ після ТУР ПЖ має значні переваги, які проявляються в зменшенні надіра простатспецифічного антигену (ПСА) після УЗ-аблации до 0,1—0,2 нг/мл порівняно з 0,5—1,0 нг/мл при монотерапії [7].

Найбільш часто описуваним побічним ефектом ШБІ-терапії є тривала затримка сечі. З метою скорочення часу експозиції уретрального катетера і зниження частоти ускладнень проводилися дослідження комбінації ТУР ПЖ і Н1Би. Проведена серія спостережень, що включала 300 хворих локалізованим РПЖ, підданих одномоментної ТУР ПЖ і нші під спіналь-ною або загальною анестезією. 250 випадках застосовували 1 сеанс, в 50 — 2 сеанси НШИ протягом 1 лікувальної сесії. Середня тривалість комбінованої процедури склала 2 год 48 хв. уретральний катетер видаляли на 3-й добу, середня тривалість госпіталізації склала 5 днів. При середньому терміні спостереження до 6 міс негативні результати біопсії зареєстровані в 80 % спостережень, медіана рівня ПСА була дорівнює 0,9 нг/мл Після лікування середня сума балів за міжнародною шкалою симптомів захворювань ПЗ склала 6,7 порівняно з 7,5 до операції. Еректильна функція залишилась збереженою у 73% хворих, у яких на доопераційному етапі вона не була порушена [8]. Хороші результати комбінованого застосування нші і ТУР ПЖ підтверджені в дослідженні, що включив 271 хворого локалізованим РПЖ з вихідним рівнем ПСА i не можете знайти те, що вам потрібно? Спробуйте сервіс підбору літератури.

Розподіл пацієнтів за стадіями (TNM)

ана обсягу ПЖ до ТУР — 39,5 (20-81) см3, медіана об’єму ПЗ після ТУР — 22,8 (15-36) см3, медіана об’єму залишкової сечі — 44,6 (10-76) мл/с, медіана рівня ПСА — 8,8 (0,8—19,3) нг/мл, число пацієнтів з позитивним посівом сечі (ріст мікроорганізмів у концентрації > 105 КУО/мл) — 45, число пацієнтів з негативним посівом сечі (ріст мікроорганізмів відсутній) — 53.

Пацієнти були розділені на 2 групи. Першу групу склали 29 чоловіків, яким ТУР ПЖ була виконана за 3 дні до застосування Н1Би. У 2-й групі, що включала 69 хворих, ТУР була виконана за 1 міс до основної операції. Кожна з груп була розділена на 2 підгрупи — в одній після УЗ-аблації був встановлений уретральний катетер строком на 10 діб, в 2 — й-накладалася епіцистостома з подальшим перекриванням її на 3-й добу після аблації і самостійним сечовипусканням.

У післяопераційному періоді всі пацієнти отримували наступну схему медикаментозної терапії: а-адреноблокатор (тамсулозин, 0,4 мг/добу), фторхінолони (ципрофлоксацин 500 мг 2 рази на добу) до 10 днів, нестероїдні протизапальні засоби (диклофенак 50 мг, ректальні свічки) до 5 днів.

В післяопераційному періоді у пацієнтів виникли такі ускладнення: нетримання сечі I і II ступеня — у 9 (9,2 %), стриктура простатичного відділу уретри — у 4 (4,1 %), інфравезікальна обструкція — у 8 (8,2 %) хворих. У 1-й групі стресове нетримання сечі відмічено у 5 (17,2 %) чоловіків, стриктура простатичного відділу уретри — у 3 (10,3 %), інфравезікальна обструкція — у 2 (6,9 %). У 2-й групі в 5,8 % випадків було нетримання сечі, 1,4 % спостережень — стриктура простатичного відділу уретри, інфравезікальна обструкція виникла у 8,7 % обстежених хворих. Отже, у пацієнтів, яким ТУР ПЖ виконували за 1 міс до НШИ-терапії, інконтиненція і стриктура простатичного відділу уретри виникали значно рідше, ніж у пацієнтів, яким ТУР була виконана за 3 дні до основної операції (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна оцінка виникнення ускладнень в залежності від термінів виконання ТУР.

Група пацієнтів за термінами виконання ТУР Ускладнення.

Всього нетримання сечі (1-11 ступеня) стриктура простатичного відділу уретри інфравезікальна обструкція Без ускладнень.

За 3 дня до НШи-терапии, п (%) 29 (29,6) 5(17,2) 3(10,3) 2 (6,9) 19 (65,6)

За 1 міс до НШи-терапії, п (%) 69 (70,4) 4 (5,8) 1 (1,4) 6 (8,7) 58 (84,1)

Таблиця 2. Порівняльна оцінка виникнення ускладнень в залежності від методу дренування МП.

Група пацієнтів за термінами виконання ТУР і за методом дренування ускладнення.

Всього нетримання сечі (1-11 ступеня) стриктура простатичного відділу уретри інфравезікальна обструкція.

За 3 дні до Шрі-терапії: Уретральний катетер після Шрі, п (%) Эпицистостома, п (%) 16 (55,2) 13 (44,8) 2 (12,5) 3(23,1) 1 (6,3) 2 (15,4) 0 2 (15,4)

За 1 міс до Шрі-терапії: Уретральний катетер після Шрі, п (%) Эпицистостома, п (%) 39 (56,5) 30 (43,5) 2(5,1) 2 (6,7) 0 1 (3,3) 3 (7,7) 3 (10,0)

Порівняльний аналіз методів дренування сечового міхура (МП) показав наступне (табл. 2). У 1-й групі при установці уретрального катетера нетримання сечі спостерігалося у 2 (12,5 %) чоловіків, стриктура простатичного відділу уретри — у 1 (6,3 %), инфраве-зикальной обструкції не спостерігалося у жодного пацієнта. При накладенні епіцистостоми в 23,1 % випадків було стресове нетримання сечі, в 15,4% спостережень — стриктура простатичного відділу уретри, інфравезикальна обструкція виникла у 15,4% обстежених хворих. У 2-й групі при установці уретрального катетера інконтиненція I і II ступеня була у 2 (5,1 %) чоловіків, стриктура простатичного відділу уретри не відзначена у жодного пацієнта, ін-фравезикальная обструкція виникла у 3 (7,7 %). При накладенні эпицистостомы в 6,7 % випадків відзначалося нетримання сечі, в 3,3 % спостережень — стриктура простатичного відділу уретри, инфравезикаль-ва обструкція виникла у 3 % обстежених хворих. З отриманих даних видно, що при виконанні ТУР за 3 дні до Шрі-терапії при накладенні эпицистостомы нетримання сечі і стриктура простатичного відділу уретри виникають в 2 рази частіше, ніж при установці уретрального катетера. При ТУР ПЖ за 1 міс значної відмінності в кількості виниклих ускладнень в залежності від виду дренування МП не виявлено (див. табл. 2).

У нашому дослідженні всім пацієнтам проводилася ТУР ПЖ. Стриктура уретри і склероз шийки МП — ПЖ) — найбільш часті ускладнення віддаленого періоду, що виникають у 2-10% хворих, які перенесли ТУР ПЖ. Основними причинами цих ускладнень є механічна травма, електротравма і запальний процес. Нетримання сечі після ТУР діагностується у 0,5—2 % пацієнтів і розвивається або внаслідок ятрогенной травми «зовнішнього сфінктера» МП, або в результаті периуретрального фіброзу, що виникає при перфорації дистальних відділів капсули ПЖ і екстравазації іригаційного.

розчин. Після операції в простатичному відділі уретри є ранова поверхня. Як і будь-яка рана, вона схильна до великого ризику приєднання інфекції. У патогномонічно плані розвиток стриктури уретри проходить кілька стадій: пошкодження уротелия і порушення цілісності слизової оболонки, утворення сечових затьоків, нашарування вторинної інфекції, проліферація і грануляція тканин, що призводить в результаті до рубцево-склеротичних процесів.

За проміжок часу в 1 міс після ТУР зникає запальний процес, відбувається відносне загоєння раневої поверхні (яка знаходиться в безпосередній близькості від сфінктера МП), і при Шрі-терапії відбувається термічне вплив вже не на свежетравмированную тканина на відміну від ТУР за 3 дні, відповідно, знижується ризик виникнення дизуричних явищ в післяопераційному періоді. Дренування МП є невід’ємною частиною при Шрі-терапії, так як має місце обструкція нижніх сечових шляхів внаслідок набряку ПЗ. Майже у половини досліджених нами хворих в передопераційному періоді був позитивний посів сечі. Уретральний катетер механічно оберігає простатичний відділ уретри від попадання інфікованої сечі на ранову поверхню після ТУР, тим самим знижується ризик виникнення ускладнень.

Таким чином, застосування Шрі для лікування хворих РПЖ викликає значну кількість розладів сечовипускання. Найбільш поширеними є стресове нетримання сечі I і II ступеня, інфравезікальна обструкція і стриктура простатичного відділу уретри.

Короткий проміжок між виконанням ТУР ПЖ і Шрі-терапії збільшує ймовірність виникнення дизуричних явищ в післяопераційному періоді. Оптимальний термін виконання ТУР перед Шрі-терапією — 1 міс.

1. Бойл П., Ферлей Дж. захворюваність і смертність від раку в Європі, 2004. Ann Oncol 2005;16: 481-8.

2. Чіссов В. І., Русаков І. Г. захворюваність на рак передміхурової залози в Російській Федерації. Експер і клин урологія 2011; 2-3: 6-7.

3. Аполіхін О. І., Сівков А. В., Бешлієв та й ін. аналіз урологічної захворюваності в Російській Федерації в 2002-2009 роках За даними офіційної статистики. Експер і клин урологія 2011; 1: 4-10.

4. Гончаров л. с. Моргенштерн, Calugaru Е. і співавт. 12-річні результати після постійного.

брахітерапія передміхурової залози у пацієнтів з клінічно локалізованим раком передміхурової залози. J Urol 2008;179 (5 Suppl):20-4.

5. Thuroff S., Chaussy C. еволюція і результати високоінтенсивної сфокусоване ультразвукової терапії 3 МГц для локалізованого раку передміхурової залози протягом 15 років. J Urol 2013; 190(2):702-10.

6. Хаметов Р. З. Ультразвукова абляція.

і брахітерапія при лікуванні раку передміхурової залози. Автореф. дис. . канд. мед. наука. Саратов, 2013.

7. Шосси К. Світовий досвід HIFU-терапії РПЗ. Експер і клин урологія 2011; 2-3: 44-7.

8. С. Thuroff, Чауси високої інтенсивності сфокусованого ультразвуку С.: ускладнення і побічні явища. Мовляв Урол 2011;4:183-7.

Лікар — ендокринолог. Закінчила Кубанський державний медичний інститут, факультет педіатрія 01.07.1995 рік. Має спеціальність з ендокринології, виданий сертифікат 17.03.2015 термін дії до 17.03.2020 лікар другої категорії.

Лікар-хірург. Закінчив Кубанську державну медичну академію, факультет лікувальна справа 05.07.1998 року. Має спеціальність з хірургії, виданий сертифікат, термін дії до 27.12.2023.

Лікар-терапевт дільничний. Закінчила Кубанський медичний інститут ім.Червоної Армії ,факультет лікувальна справа 26.06.1992. Має спеціальність по терапії, виданий сертифікат 19.04.2014 термін дії до 19.04.2019.

Рак передміхурової залози: методи і можливості профілактики.

Посібник «Профілактика раку передміхурової залози» фактично є першою спробою в сучасній вітчизняної онкології узагальнити та проаналізувати наявні світові наукові дані про методи та можливості первинної вторинної і третинної профілактики раку передміхурової залози, включаючи результати власних досліджень, проведених у науковій лабораторії хіміопрофілактики раку і онкофармакологии ФГБУ «НМИЦ онкології ім. М. М. Петрова » МОЗ Росії.

Автори посібника — професор Володимир Беспалов і к. б.н. Ярослав Муразов, впевнені, що воно буде корисно широкому колу лікарів, що займаються питаннями діагностики, лікування, динамічного спостереження та реабілітації пацієнтів з РПЗ, а також фахівцям в області чоловічого здоров’я, лікарям-дієтологам і нутрициологам.

Рак передміхурової залози-найважливіша медична і медико-соціальна проблема сучасності. За останні десятиліття в усьому світі спостерігається неухильне зростання захворюваності і смертності чоловічого населення, в тому числі осіб працездатного віку, від цього захворювання.

У Російській Федерації в структурі онкологічної захворюваності і смертності чоловічого населення рак передміхурової залози впевнено займає лідируючі позиції. У той же час рак простати є тією онкологічною патологією, рання діагностика і негайне агресивне лікування якої часто можуть завдати більше шкоди здоров’ю чоловіки, ніж користі. Це пояснюється головним чином виявленням в ході ПСА-скринінгу так званих індолентних або клінічно не значущих випадків раку передміхурової залози, частота яких в чоловічій популяції старше 50 років досягає 40-60%.

Широке впровадження науково-обґрунтованих підходів до профілактики цього онкологічного захворювання дозволяє тривало стримувати трансформацію індолентних форм раку передміхурової залози в клінічно значущі варіанти хвороби.

З посібником «профілактика раку передміхурової залози» можна ознайомитися в бібліотеці НМІЦ онкології ім. М. М. Петрова МОЗ Росії, а також у науковій лабораторії хіміопрофілактики раку та онкофармакології, де також можна отримати детальні коментарі професора Володимира Беспалова та к. б. Н. Ярослава Муразова.

Передміхурова залоза.

профілактика передміхурової залози

Профілактичне обстеження передміхурової залози.

Рак передміхурової залози, з 50 000 щорічними новими випадками захворювання, є найпоширенішою злоякісною пухлиною у чоловіків. Щоб виключити це захворювання часто не досить пальцевого ректального обстеження, а також ультразвукового обстеження, які проводить уролог.

МРТ – на даний момент кращий метод діагностичної візуалізації передміхурової залози і надає важливі вказівки про точне місцезнаходження і поширенні пухлини, а також її агресивності – без впливу на тіло. МРТ створює «географічну карту» передміхурової залози: таким чином, підозрілі ділянки можуть бути визначені ще до проведення запланованої біопсії, що значно підвищить ймовірність попадання в ці ділянки при біопсії. Крім того, знімки можуть бути використані для проведення інноваційної біопсії з комп’ютерною підтримкою (так звана фузійна біопсія).

Якщо підтверджено наявність пухлини, МРТ може надати цінну інформацію щодо подальшого планування лікування: наприклад, доцільніше операція або променева терапія, або можна ще почекати (так зване активне спостереження). Не кожна пухлина зростає агресивно. З причини того, що для МРТ не потрібні рентгенівські промені, вона чудово підходить для наступних лікарських спостережень при неясних результатах діагностики.

Наші знання, досвід та обладнання ми щодня використовуємо на благо вашого здоров’я.

Детальну інформацію про наших профілактичних обстеженнях для виявлення раку передміхурової залози та про МРТ-обстеження ви отримаєте на нашій веб-сторінці: Спеціалізований центр Діагностика захворювань передміхурової залози.

У ВАС Є ПИТАННЯ З ПРИВОДУ ДІАГНОСТИКИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ?

Ми охоче вас проконсультуємо.

Зателефонуйте нам за тел.: 089 550 59-60 або напишіть нам, заповнивши наш Контактний формуляр.

Профілактика раку передміхурової залози: наукові дані.

Скринінг та лікування раннього раку простати по праву вважається складною і суперечливою завданням в медицині. Тому резидент Вищої школи онкології Владислав Осетник розібрав можливі шляхи профілактики раку передміхурової залози.

Всі фактори ризику можна розділити на 3 групи: не модифікуються (включають відомі генетичні мутації/поліморфізми), модифікуються (різні аспекти образу життя), а також проміжні — до них відносять маркери крові.

Фактори, якими управляти не вийде.

Найголовнішим фактором є вік. У раку простати найбільша кореляція з віком серед всіх злоякісних захворювань. В Європі тільки 25% випадків раку передміхурової залози діагностують у віці до 65 років. Є й расові відмінності: у афро-американців в США це захворювання зустрічається на 58% вище, а рівень смертності на 144%. Також можна виявити взаємозв’язок і з географічним розташуванням. Так, частота раку простати в Швеції в два рази вище ніж в Іспанії і в півтора рази вище ніж в Італії.

Серед не модифікованих факторів велику роль складають генетичні. Відносний ризик розвитку раку передміхурової залози вище (RR = 2.48; 95% CI 2.25–2.74) у чоловіків, у яких є хоча б один близький родич, який хворів на рак простати. Крім того, BRCA2 мутація збільшує ризик розвитку раку передміхурової залози в 8,6 разів у чоловіків молодше 65 років. Мутації в цьому гені також відповідальні за більш агресивні форми раку. Існують і інші мутації, що підвищують ризик розвитку раку передміхурової залози, до яких відносяться мутації в генах BRCA1, HOXB13, NBS1 і CHEK2.

Іонізуюче та ультрафіолетове випромінювання пов’язують з ризиком розвитку раку простати, але необхідно більш ретельне дослідження цих факторів.

Деякі дослідники припускають, що ризик розвитку раку передміхурової залози збільшений у чоловіків, які перехворіли сечостатевими інфекціями. В одній з робіт було виявлено вплив Trichomonas vaginalis. А ось переконливих доказів про вплив папіломи вірусу і цитомегаловірусу немає. Інфекції можуть впливати на ризик розвитку раку простати шляхом хронічного інтрапростатичного запалення.

Фактори, якими можна управляти.

Куріння асоціюється зі значним збільшенням ризику розвитку раку передміхурової залози. У завзятих курців ризик розвитку даного захворювання збільшується до 2 разів . Ще є взаємозв’язок між курінням і ризиком розвитку більш агресивних форм раку простати.

В одному з останніх оглядів було показано, що збільшений індекс маси тіла пов’язаний з ризиком розвитку поширеного раку простати. Однією з причин може бути підвищене вживання жирів у людей зі збільшеною масою тіла. При аналізі Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) були отримані такі ж результати.

Існує доведений зворотний зв’язок між фізичною активністю і ризиком розвитку раку простати. На даний момент немає доказів, що певні продукти харчування (червоне м’ясо, кава) впливають на ризик розвитку раку передміхурової залози. Сидячий спосіб життя пов’язаний з більш високими показниками ПСА, як показали дані одного мета-аналізу.

Цікавий факт: за даними, доложенным на конгресі Американської урологічної асоціації (AUA), часті еякуляції знижують ризик розвитку раку простати. Так, у тих учасників дослідження, хто мав еякуляцію не рідше 21 рази в місяць, ризик розвитку раку простати був на 20% нижче у порівнянні з тими, у кого була еякуляція 4-7 разів на місяць. Зниження ризику на 20% спостерігалося як для обох проаналізованих вікових періодів – 20-29 років і 40-49 років, так і для розрахункового середнього числа еякуляцій протягом життя (P.

Казанський уролог розкрив секрет профілактики раку передміхурової залози.

Фото: Султан Ісхаков.

(Казань, 19 листопада, «Татар-інформ», Наталія Рибакова). Про профілактику раку передміхурової залози та інших поширених урологічних захворювань у чоловіків сьогодні на прес-конференції в ІА «Татар-інформ» розповів завідувач відділення урології РКОД Марат Насруллаев.

«Профілактика раку передміхурової залози полягає в здоровому способі життя. Це профілактика ожиріння — потрібно стежити за якістю харчування, вживати в їжу менше жирів і більше рослинної клітковини, займатися спортом», — зазначив він.

За словами експерта, якщо людина буде вживати тільки якісну їжу і займатися спортом, це зовсім не виключає розвиток у нього раку передміхурової залози. Однак, за статистикою, здорова людина рідше хворіє на рак передміхурової залози.

«Активне сексуальне життя при цьому дуже корисне. Будь-який уролог скаже: щоб не було ракових та інших захворювань, сексуальне життя має бути регулярним, мінімум три рази на тиждень», — сказав Марат Насруллаєв.

Медична профілактика.

4 лютого — Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями — це щорічний захід, що організовується Міжнародним протираковим союзом з 2005 року.

Мета цього дня — привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання. Рак є провідною причиною смерті в усьому світі.

Міжнародний день захисту від раку вказує громадськості на завдання, що стоять перед світом в боротьбі з раком і закликає політиків і організацій-членів UICC відноситься до раку, як політичного пріоритету. Саме погляд у майбутнє, профілактична спрямованість відрізняє цю дату від багатьох інших:

• Настороженість по відношенню до хвороби, тобто попередження можливих складнощів зі здоров’ям.

• Обережність по відношенню до самого себе, адже, як відомо, ніхто не подбати про людину так, як він сам. Щоб ще раз підкреслити важливість самоспостереження і пильності. Існує більше 100 видів раку; хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Один з видів – рак передміхурової залози.

Простату називаю другим серцем чоловіка, так як вона грає важливу роль в сексуальному і репродуктивному житті. Крім того, простата грає роль і в сексуальному житті чоловіка, і при її патології відбуваються різні відхилення, наприклад, порушення ерекції та еякуляції. Простату можуть вражати різні запальні захворювання (гострий або хронічний простатит), незапальні доброякісні (доброякісна гіперплазія передміхурової залози або аденома простати), а також злоякісні пухлини (рак передміхурової залози). Рак передміхурової залози – дуже поширена пухлина. В структурі онкологічної захворюваності чоловіків у ряді країн він розташовується на другому — третьому місці після раку легенів і раку шлунка відповідно, а в Сполучених Штатах Америки займає перше місце. Щорічно в світі реєструється близько 400 тисяч випадків захворювання. У Росії щорічно захворює близько 15 тисяч чоловіків, а країнах Європейського союзу – 85 тисяч. За даними статистики Каргопольської ЦРЛ з 321 осіб перебувають на обліку з онкологічними захворюваннями рак передміхурової залози становить 4%, за 2015 рік виявлено 6 випадків.

Як ми вже говорили, підступність цього захворювання полягає в тому, що ранні симптоми раку простати відсутні. Ознаки раку з’являються лише тоді, коли пухлина стає більше і починає збільшувати передміхурову залозу, або зовсім виходить за межі простати. Серед характерних симптомів можна відзначити часті позиви до сечовипускання, особливо в нічний час. Утруднення відтоку сечі на початку і переривчастий процес відтоку. Струмінь сечі слабка, сам процес болючий. Може спостерігатися вкраплення крові в сечі і спермі.

Однак самі по собі ці симптоми не відносяться безпосередньо до наявності ракової пухлини. Такі ознаки можуть супроводжувати і інші захворювання, наприклад, простатит і аденому простати. Адже перераховані прояви відбуваються через здавлення уретри і збільшення обсягу простати. Все це порушує їх нормальну роботу і призводить до порушення відтоку сечі.

З розвитком хвороби, при збільшенні пухлини, ознаки онкологічного захворювання стають більш вираженими. Виникає постійна присутня тупа, ниючий біль. Чи може відчуватися тяжкість в тазової області, попереку, ребра, в області стегон. На пізніх стадіях розвитку захворювання з’являються постійні больові відчуття в костя, пахової області. Спостерігається різка втрата ваги, зниження апетиту, швидка, сильна стомлюваність, загальна слабкість, нудота, блювота. Виникають набряки, слабкість в ногах або навіть параліч нижніх кінцівок.

Якщо такі симптоми виявляються, не можна ризикувати. Потрібно терміново звернутися до лікаря. Доктор проведе обстеження простати, виявить збільшення, запалення або виявить наявності пухлини. У будь-якому випадку, перераховані ознаки сигналізують про наявність захворювання і не обов’язково онкологічного. При обстеженні воно буде виявлено і проліковано. Рак простати може бути вилікуваний в 90 % випадків при виявленні на ранніх стадія, коли пухлина ще не встигла перейти на сусідні тканини і органи і немає метастазів.

Крім того, всім чоловікам просто необхідно хоча б раз на рік проходити профілактичний огляд і обстеження передміхурової залози. Особливо це стосується чоловіків старшого віку (після 50 років). В цілях збереження свого здоров’я, вони повинні щороку проходити ректальне дослідження, всім чоловікам старше 50 років треба щорічно робити тест на визначення в крові на ПСА (простато — специфічного антигену), кількість якого в крові різко зростає при розвитку злоякісного новоутворення передміхурової залози. Слід врахувати, що в даний час це практично єдиний спосіб виявити захворювання на ранній стадії, коли його ще можна видалити. На жаль, це просте дослідження недостатньо поширене у Росії, до речі сказати, в лабораторії Каргопольського ЦРЛ таке дослідження проводиться.

Багато факторів ризику розвитку цього захворювання змінити не можна (вік, спадковість). Однак слід врахувати загальні рекомендації з профілактики ракових захворювань. Рекомендують вживати більше різноманітних продуктів рослинного походження (прийом овочів і фруктів 5 разів на день і більше) і обмежувати продукти з високим вмістом тваринних жирів. До корисних продуктів також відносять хліб грубого помелу, зернові пластівці і продукти із зерна, рис, макарони і бобові продукти.

. У профілактиці онкологічних захворювань важливо оздоровлення навколишнього середовища і здоровий спосіб життя, сприяє тривалому підвищенню протипухлинної стійкості. Високий рівень імунітету дозволяє людині досить тривалий час залишатися здоровим.

На сьогоднішній день, повністю запобігти ризику виникнення онкологічного захворювання неможливо, але можна максимально знизити. Відмовтеся від шкідливих звичок, правильно харчуйтеся і відпочивайте, не забувайте про своєчасних візити до лікаря — і у раку залишиться зовсім мало шансів.

Медицина не стоїть на місці: методи боротьби з онкологічними захворюваннями щорічно удосконалюються, і, можливо, через якийсь час з’являться вакцини проти всіх видів цього страшного захворювання. Але поки лікарі радять не нехтувати профілактикою, не зловживати шкідливими звичками і вести здоровий активний спосіб життя.

Якщо у ваших близьких родичів були випадки розвитку раку простати, то вам необхідно з 45 років раз на рік робити аналіз крові на ПСА і консультуватися в уролога з приводу результатів аналізу. Обов’язково зберігайте всі результати проведених вам тестів. В деяких випадках навіть просто наростання величини ПСА (хоч і знаходяться у межах норми) може вимагати проведення додаткових обстежень Тому обов’язково перевіряйте стан передміхурової залози у компетентних фахівців, щоб не утрать чоловічу силу, здоров’я, а найголовніше, життя.

ПРОФІЛАКТИКА ІРРИТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ СЕЧОВИПУСКАННЯ ПІСЛЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПРОСТАТИ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.

Повний текст:

Метою дослідження стало вивчення впливу Вітапроста на частоту іритативних розладів акту сечовипускання після трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. ПАЦІЄНТИ ТА МЕТОДИ. Під наглядом перебувало 704 хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, яким була виконана трансуретральна резекція простати. 78 хворих перед операцією отримували вітапрост-форте в комбінації з антибіотиками, а 626 – тільки антибіотики. РЕЗУЛЬТАТ. Ирритативная симптоматика в післяопераційному періоді була відзначена у 3,8% хворих, які перед операцією отримували вітапрост, і у 10,1% хворих, які вітапрост не отримували. УКЛАДЕННЯ. Вітапрост-форте істотно знижує частоту ирритативных розладів сечовипускання після трансуретральной резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, що дозволяє рекомендувати цей препарат перед оперативним втручанням всім хворим на доброякісну гіперплазію передміхурової залози.

Ключове слово.

Про авторів.

197022, С-Петербург, вул. Л. Толстого, 17. Тел. (812) 234-66-57.

197022, С-Петербург, вул. Л. Толстого, 17. Тел. (812) 234-66-57.

Список літератури.

1. Лопаткин НА (ред.). Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. М., 1999; 216.

2. Emberton м, Andriole г, де ла Розочка я співавт. ДГП. Прогресуюче захворювання старіючого чоловіка. Урологія 2003; 61: 267-273.

3. Ткачук ВН, Аль-Шукрі СХ, Лук’янов АЕ. Медикаментозне лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. СПб., 2000; 104.

4. Souverein П Еркен-я, Де Ла Розочка мені і співавт. Медикаментозне лікування ДГПЗ і госпіталізація для хірургічного лікування ДГПЗ-релатеол. Eur Urol 2003; 43: 528-534.

5. Мартов АГ, меринів ДС, Павлов та й ін. нові ендоскопічні технології в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Урологія 2003; 2: 56-64.

6. Камалов АА, Гущин БЛ, Дорофєєв СД та ін. Сучасні аспекти оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Урологія 2004; 1: 30-34.

7. Мартов АГ, Лопаткин НА. Керівництво по трансуретральной ендоскопічної електрохірургії доброякісної гіперплазії простати. М., 1997.

8. Лоран ОБ, Лук’янов ІВ, Марков АВ. Комплексна терапія іритативних розладів сечовипускання післяоперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози із застосуванням АПК «Андрогін». Урологія 2005; 3: 15-18.

9. Марков АВ, Лук’янов ІВ, Лоран об. Комплексна терапія іритативних розладів сечовипускання після трансуретральної резекції простати і аденомектомії. Урологія 2007; 4:41-44.

10. Ткачук ін, Аль-Шукрі СХ. Порівняльний аналіз віддалених результатів чрезпузирної аденомектомії та трансуретральної резекції простати у хворих на аденому передміхурової залози. В: Актуальні проблеми урології та андрології: Матеріали конференції. Челябінськ, 2007; 213-215.

11. Мартов АГ, Меринів ДС, Корнієнко СІ та ін. Післяопераційні урологічні ускладнення трансуретральних електрохірургічних втручань на передміхуровій залозі з приводу аденоми. Урологія 2006; 2: 25-31.

12. Неймарк АІ, Неймарк БА. Еферентна і квантова терапія в урології. М., 2003.

13. Камалов АА, Єфремов ЕА, Дорофєєв СД і ін. Вітапрост-форте в лікуванні хворих з аденомою передміхурової залози. Урологія 2007;3: 39-47.

14. Камалов АА, Дорофєєв СД. Сучасні погляди на проблему хронічного простатиту. Рус мед журн 2003; 11 (4): 229-233.

15. Ткачук ВН. Хронічний простатит. М., 2006; 112.

16. Мазо ЕБ, Кривоборцев ГГ, Суханов СВ та ін. ефективність і безпека нової лікарської форми препарату Вітапроста-таблетки в терапії пацієнтів з аденомою передміхурової залози. Урологія 2007; 6: 55-60.

Профілактика передміхурової залози.

Відбулося засідання експертної ради при Комітеті Державного Збори – Курултаю Республіки Башкортостан з охорони здоров’я, соціальної політики і справ ветеранів на тему «Профілактика раку шийки матки, передміхурової залози».

Засідання провела заступник голови Комітету Римма Утяшева. В обговоренні теми взяли участь депутати, керівники медичних організацій, наукових, освітніх установ.

Професор Башкирського державного медичного університету Адель Ізмайлов виступив з доповіддю про методи діагностики та лікування раку передміхурової залози. Доповідач навів статистику щодо захворювання на прикладі Європи, Росії, Республіки Башкортостан, розповів про способи ранньої діагностики, сучасні способи лікування, підсумки диспансеризації окремих груп населення.

В ході обговорення доповіді зазначено, що Росія відстає від країн Європи за показниками діагностики даного захворювання і ефективності лікування. Однією з причин цього є висока вартість лікарських препаратів, які більшості наших громадян недоступні.

Озвучено пропозицію створити в Башкортостані республіканський центр раку передміхурової залози.

— Фахівці на місцях, як правило, не володіють ефективними способами діагностики та лікування. В такий центр могли б направлятися для надання висококваліфікованої допомоги пацієнти з різних муніципалітетів, – прокоментувала Римма Утяшева.

В ході засідання члени експертної ради також заслухали і обговорили доповіді інших представників Башкирського державного медичного університету: проректора з наукової та інноваційної роботи Ірини Рахматулліної, завідувачки кафедрою акушерства і гінекології з курсом ИДПО Альфии Ящук, завідувачки кафедрою акушерства і гінекології Індіри Сахаутдиновой.

Експерти поліклініки №1: Профілактика раку передміхурової залози.

У чоловіків середніх років все частіше діагностується пухлина передміхурової залози, причому шанси отримати онкологію збільшуються з кожним роком. Після 50 в 30% випадків пухлина перероджується в злоякісну. За статистикою, до 80 років ймовірність підвищується до 80%. Щорічні огляди, своєчасне лікування і профілактика раку простати дозволяють надовго зберегти здоров’я і високу якість життя.

Причиною такої широкої поширеності даної патології служить посилення екологічної картини навколишнього середовища, велика кількість стресових факторів, які оточують людину в наш час, нехтування правилами здорового образу.

Група ризику, до якої належать чоловіки: — у віці старше 45 років; — з обтяженим сімейним анамнезом по даній нозології; — з надлишковою масою тіла; — часто контактують із канцерогенними речовинами (кадмій, бензпірен, деякі сорти смоли, плавлений гума); — з порушенням балансу андрогенів в організмі.

Людям, які знаходяться в групі ризику, необхідно приділяти особливу увагу всім видам профілактики раку даної локалізації. До числа найбільш простих, доступних для кожного чоловіка методів профілактики раку простати можна віднести:

— дотримання збалансованого харчування: чоловік повинен вживати свіжі фрукти, овочі, багаті клітковиною. При цьому необхідно мінімізувати прийом жирів тваринного походження. Лікарі рекомендують вживати хліб з висівками, приготований з борошна грубого помелу. У раціоні повинен обов’язково бути присутнім рис, бобові, соя, ягоди; — ведення рухомого способу життя: зайва вага може стати причиною розвитку хвороби. Щоб уникнути цього, слід вести активний спосіб життя. В ідеалі доктора рекомендують займатися в спортзалі регулярно. Однак ранкова зарядка, пробіжка також не будуть зайвими. Помірні фізичні навантаження мінімізують ймовірність розвитку онкології, а також сприяють зміцненню організму;

Регулярний огляд у лікаря-уролога дозволяє виявити захворювання і вчасно почати лікування. У країнах, що практикують цей підхід, вийшло помітно знизити показник смертності від раку простати. Пацієнти старше 40 років (навіть при відсутності симптомів) повинні відвідувати уролога 2 рази в рік. Стандартний прийом включає бесіду з лікарем, ректальне пальцеве дослідження, а також ультразвукову діагностику простати. Після цього медик надає направлення на здачу крові на ПСА. Всі перераховані вище процедури проводяться за одну годину. При дотриманні рекомендацій профілактики раку простати у чоловіків, можна позбавити себе від ризику його прояву навіть в разі генетичної схильності.

Профілактика передміхурової залози.

Адреса: 663090, М. Дивногорськ,

Телефон: +7 (39144) 6-72-00.

Факс: +7 (39144) 6-72-07.

Про проблеми чоловічого здоров’я.

Трохи про простатит.

Простатит – це гостре або хронічне запалення простати у чоловіків. Його причинами можуть бути інфекція, застій крові в венозній системі малого тазу, порушення іннервації, імунні порушення та ін.

Профілактика простатиту в домашніх умовах повинна бути спрямована на усунення впливу цих факторів. Щоб запобігти запалення та інші захворювання передміхурової залози, необхідно приділити особливу увагу способу життя, харчування і фізичної активності.

Заходи з профілактики простатиту умовно діляться на первинні та вторинні:

• Первинна профілактика ставить своєю метою попередження розвитку захворювання, і замислюватися про неї варто кожному чоловікові після тридцяти.

• Про вторинну профілактику потрібно подбати тим, хто вже, на жаль, знайомий з простатитом. Метою її повинні стати дії, що попереджають повторне виникнення цього захворювання або недопущення переростання його в хронічну форму.

В цілому профілактика цього захворювання включає в себе широкий спектр лікувально-профілактичних заходів, які не тільки запобігають простатит, але і покращують якість життя людини, подовжують тривалість його життя.

Актуальні способи профілактики простатиту у чоловіків:

Чоловіки, які знаходяться в групі ризику, повинні приділити особливу увагу власному здоров’ю. В першу чергу, це ті, хто веде малорухливий спосіб життя і ті, хто має роботу, яка пов’язана з тривалим перебуванням у вологому середовищі, постійними переохолодженнями або трясками. Профілактика простатиту, проведена завчасно, допоможе вберегтися від неприємної хвороби. Крім того, вона збереже матеріальні засоби, які могли бути витрачені на лікування простатиту.

У домашніх умовах рекомендується виконувати нескладні правила, які допоможуть уникнути цієї неприємної хвороби:

1. Чоловік повинен вести активний спосіб життя, відвідувати спортзал. Якщо ваша робота сидяча, то необхідно робити перерви і прогулюватися. Таким способом можна уникнути застою кровотоку в малому тазу.

2. Важливу роль для чоловічого здоров’я має секс. Давно доведено, що частота і характер статевого життя безпосередньо впливають на стан простати. Однак безладні статеві контакти є додатковими джерелами інфекції. Різні статеві збочення, тривале утримання або навмисне затягування акта, як і його переривання негативно позначаються на здоров’ї передміхурової залози. Тому ідеальним для здоров’я простати варіантом статевого життя є регулярний розмірений секс з постійним партнером.

3. Основою харчування повинні бути продукти, корисні для всього організму, а особливо для представницької залози. У раціон слід включити нежирні сорти риби і м’яса, каші, кисломолочну продукцію, свіжі овочі і фрукти і сухофрукти, морепродукти, мед, соки і компоти. Обмежити або зовсім відмовитися від алкоголю, газованих напоїв, жирних і копчених страв, випічки, часнику і цибулі, грибів, субпродуктів.

4. Уникнення переохолодження. Велике значення для профілактики простатиту має стан захисної системи організму. Одягайтеся тепліше, уникайте переохолодження і протягів.

5. Провокувати запалення простати може зниження імунітету організму, викликане перевтомою, стресом, переохолодженням і перенесеними захворюваннями. Тому профілактика від простатиту повинна бути спрямована на повноцінний відпочинок і сон.

6. Душ. Щоб не пити гіркі таблетки, досить приймати контрастний душ . Масаж водними струменями не тільки активізує кровообіг в паховій області, але і підвищує імунітет.

7. Регулярно проходите обстеження у лікаря-уролога. Робіть це, навіть якщо немає ніяких симптомів хвороби. Особливо це важливо, якщо ви вже мали випадок захворювання простатитом. У перший рік після хвороби приходьте до уролога кожні три місяці. Наступні три роки — кожні шість місяців. Якщо ви чоловік у віці після 40 років, то лікар обов’язково порекомендує пройти ще ультразвукове дослідження передміхурової залоз.

Профілактика простатиту — важлива умова для збереження чоловічої сили на довгі роки. При виборі методів слід враховувати причини захворювання. Адже фактори, що сприяють запаленню простати, можуть бути різними. У одних це малорухливий спосіб життя, у інших — шкідливі звички, у третіх — нерегулярні або перервані статеві акти.

• заняття тенісом, бадмінтоном;

* «виробнича» гімнастика, що активує кровообіг в області малого тазу;

• зарядка, ранкові пробіжки, піші прогулянки.

Найбільш часті причини хвороби:

• малорухливий спосіб життя, сидяча робота, відпочинок біля телевізора;

• тривале утримання від статевого життя;

* безладне харчування, що веде до неправильного обміну речовин;

профілактика передміхурової залози

• шкідливі звички: куріння, вживання спиртних напоїв і пива;

• хронічні захворювання сечостатевої системи;

• часта зміна сексуальних партнерів збільшує ризик простатиту;

* венеричні захворювання і сечостатеві інфекції;

* затримка еякуляції і сім’явиверження при статевому акті;

• надмірне вживання гострої, жирної, солоної, пряної їжі;

• часті запори, геморой;

Чим раніше чоловік почне приймати посильні дії для профілактики простатиту, тим більша ймовірність збереження його здоров’я і дітородних функцій.

У ЦАО пройшла акція з профілактики раку передміхурової залози.

Москва. 4 березня. INTERFAX.RU — Понад 1 тис. чоловіків у віці від 34 до 77 років взяли участь в акції з профілактики раку передміхурової залози в Центральному окрузі Москви, повідомив керівник столичного департаменту охорони здоров’я Георгій Голухов.

«В акції взяли участь 1137 чоловіків віком від 34 до 77 років. При проведенні дослідження крові підвищення простатичного специфічного антигену зазначено у 259 чоловіків, тобто у 22,3% обстежених», — сказав Голухов «Інтерфаксу» у вівторок.

За його словами, пацієнтам проводився і ряд інших досліджень.

«За результатами консультацій у уролога-онколога 76 осіб були спрямовані на біопсію передміхурової залози. Діагноз онкологічного захворювання встановили у 62 пацієнтів, третина з них раніше не зверталися за медичною допомогою», — сказав керівник департаменту.

Він додав, що протягом місяця будь-який бажаючий чоловік міг звернутися в міську поліклініку № 5 і її філії і пройти безкоштовно дороге дослідження.

У спеціальних туалетах в Чехії проходить профілактика раку передміхурової залози.

Спеціальні туалети, позначені табличками зі слоганом «Покажи, який ти хитрий» (Ukaž, jak jsi vyčůraný – гра слів у чеською мовою), покликані змінити ставлення чеських чоловіків до профілактики раку передміхурової залози. В них вимірюється швидкість і натиск сечовипускання, що є одним з показників стану простати. Чим сильніше і швидше відбувається сечовипускання, тим більше балів отримує чоловік. Незважаючи на те, що дві третини чеських чоловіків бояться захворіти на рак простати, лише чверть з них вирішується хоча б раз у житті пройти обстеження, — повідомляється в результатах дослідження, проведеного компанією Sanofi. Кампанію підтримує чеський бадмінтоніст і Олімпієць Петро Коукал, якому в 24 роки був поставлений діагноз раку тестикул.

Хіміотерапія без болю: «включати» препарат променем світла.

Вбиваючи злоякісні клітини, хіміотерапія, яка часто буває єдиним способом боротьби з раком, одночасно несе страждання пацієнта.…

Чеський ядерний удар по раку.

Чеська компанія Proton Therapy Development візьме участь у будівництві центру протонної терапії в Обнінську в Калузькій області.…

Чеські вчені атакують рак з точністю снайпера.

Радіотерапія як один з методів боротьби з раком повинна стати більш доступною завдяки прискоренню способу виробництва радіоактивного ізотопу…

РОЛЬ КОМБІНОВАНОЇ ФІТОТЕРАПІЇ В ПРОФІЛАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ ПРИ БІОПСІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.

Повний текст:

Введення. Біопсія передміхурової залози є рутинним методом діагностики раку передміхурової залози. Разом з тим, відомий ряд серйозних ускладнень, пов’язаних з даною процедурою, і особливо розвиток інфекції.

Мета дослідження. Оцінка ефективності комплексної фітотерапії в профілактиці інфекційних ускладнень у пацієнтів, підданих біопсії простати.

Матеріали і методи. У дослідження включені 40 пацієнтів у віці від 48 до 69 років, підданих біопсії простати. Пацієнти з хронічним простатитом (категорія 4 NIH) були розділені на дві групи. У групі порівняння обмежилися стандартною антибактеріальною терапією, а пацієнти основної групи додатково отримували Канефрон Н (Canephron® N). Ефективність терапії оцінювали через 1, 2 і 6 місяців після початку лікування по динаміці вмісту лейкоцитів в секреті простати і бактеріальної обсіменіння, рівня ПСА, даних анкетування, ультразвукових і уродинамічних методів обстеження.

Результат. Рівень ПСА, в порівнянні з вихідними даними, знизився на 56,9% в групі порівняння і на 67,6% — в основній групі (р Ільяш Ганна Володимирівна, кандидат медичних наук, лікар клініки урології.

1. Уебб НР, Ву чч. Антибіотикопрофілактика простати 6, біопсія. BJU Int. 2002; 89 (8):824-8.

2. Зани-Ел, Кларк О. А., крайня н Родрігес-молодший антибіотикопрофілактики для трансректальна біопсія простати. Кокрейн даних-7, базова сист ред. 2011;(5):CD006576.

3. де Хесус см, Корреа Ла, Падовані СГ. Ускладнення і фактори ризику при трансректальної ультразвукової біопсії передміхурової залози. Sao Paulo Med J. 2006; 124(4):198-202.

4. Міура Т, Танака к, Шигемура к, Накано у, Такенака а та ін. Левофлоксацин резистентний Escherichia coli сепсис після ультразвукової трансректальної біопсії передміхурової залози: звіт про чотири випадки і огляд літератури. Інтерна-9, tional Journal of Urology 2008; 15(5):457-459.

5. Борисов Ст. Ст., Гордовская Н.Б., Шилов Е. М. Фітотерапія препаратом Канефрон Н в нефрологічній практиці: сьогодення і перспективи. Клінічна нефрологія. 2010;(6):39-42.

6. Кульчавеня Е. В., Бреусов А. А. Профілактика рецидивів хронічного бактеріального простатиту. Урологія. 2014;(4):50-52.

7. Неймарк А. І., Сульдіна А. П., Батаніна І. а. застосування препарату Канефрон Н в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту. Російський медичний журнал. 2014;20(6):23-26.

8. Окегава Т, Киндзо М, Охта М, Міура мені, Хори з співавт. Предиктори раку передміхурової залози при повторній біопсії передміхурової залози у чоловіків з вмістом загального простат-специфічного антигену в сироватці крові від 4,1 до 10 нг/мл Урол Нейтірі. 2003;10 (4): 201-6.

9. Се, ОО, Lyv JX використовується, л. г, Яна ТІЦ, jq не Хоу і співавт. Швидкість зміни щільності простат-специфічного антигену як потенційний параметр керівництва для другої біопсії виявлення раку передміхурової залози. Підборіддя Мед Джей (Англ.). 2016; 129(15):1800-4. doi: 10.4103 / 0366-6999. 186635.

Профілактика захворювань передміхурової залози.

Оголошення від Приватної особи Стан Б/у.

Книга в хорошом стані. Опис Є хвороби, якими страждають тільки чоловіки. Але знати про них необхідно всім їх родичам, від яких залежить профілактика і при необхідності домашній догляд. Йдеться про захворювання передміхурової залози, причини їх виникнення, механізми розвитку, методи лікування і заходи профілактики.

Книга розрахована на широке коло читачів. Рік випуску 1984 Автор Юрій Глухов.

Профілактика раку передміхурової залози.

На сьогоднішній день достовірно відомо, що раку простати сприяють хронічні захворювання цього органу, а також застійні процеси в малому тазі. Варто відзначити, що в групу ризику розвитку раку простати входять всі чоловіки : 1) старше 40 років; 2) люди з хронічним простатитом; 3) спадковість, в чиєму роду спостерігалися випадки раку передміхурової залози Чинники, які посилюють ризик захворювання раком простати.

* Ожиріння — контролюйте свою вагу, займайтеся спортом ( зарядка, ходьба, плавання) * Харчування – надлишок жирів, копченостей і консервованих продуктів, алкоголю призводить до підвищеного ризику раку простати * Куріння – фактор ризику для багатьох злоякісних захворювань * Статеве життя – венеричні захворювання збільшують ризик розвитку раку простати * Після 40 років кожен чоловік повинен 1 раз в рік досліджувати кров на рівень ПСА ( простатспецифічний антиген) – білок, рівень якого зростає при раку простати.

Профілактика раку передміхурової залози.

Рак передміхурової залози (простати) — злоякісне утворення, що виникає з клітин передміхурової залози. Поширеність – 25 % в структурі онкологічної захворюваності серед чоловіків. В більшості випадків розвивається повільно, може не мати симптомів аж до поширення метастазів. Як правило, смерть від цього захворювання настає у віці старше 75 років. І, враховуючи середню тривалість життя чоловічого населення Росії, багато хворі на рак простати просто не доживають до його проявів.

Аденома і рак передміхурової залози – захворювання, що зустрічаються у чоловіків дуже часто: аденома – у кожного десятого чоловіка у віці від 40 до 50, у більш ніж 80% — у віці від 80 і старше, рак – у кожного двадцятого чоловіки від 40 до 50 років, від 70 і старше – практично у кожного шостого. І те, і інше захворювання вражають передміхурову залозу, тільки аденома – це доброякісне розростання її тканин, а рак – поява злоякісних новоутворень.

Фактор ризику.

хронічне запалення простати (простатит); доброякісні пухлини простати – аденома, кісти; застійні явища в простаті (при рідкісних або надлишкових статевих контактах); гіподинамія, також призводить до застійних явищ; ожиріння, надмірне харчування; часте вживання алкоголю; тютюнопаління; вплив парів фарб та розчинників, пально-мастильних матеріалів, продуктів виробництва гуми, друкарська пил та ін; вплив іонізуючої радіації; спадкова схильність.

Деякі симптоми раку і аденоми передміхурової залози схожі:

прискорене сечовипускання, особливо в нічний час; утруднене сечовипускання; слабкий струмінь; відчуття неповного спорожнення сечового міхура.

Головний симптом аденоми-це наростаючі виражені розлади сечовипускання через те, що розрісся в передміхуровій залозі вузол здавлює просвіт сечівника.

Ранні стадії раку простати, як правило, протікають без симптомів. На більш пізніх стадіях з’являються: розлади сечовипускання (утруднення або неприємні відчуття), що тягнуть болі внизу живота, в промежині, в мошонці, у попереку, поява крові в сечі і в спермі, зниження потенції (зниження ерекції, потягу, передчасне сім’явивергання). Неспецифічні (характерні для багатьох захворювань) симптоми: зниження маси тіла, відсутність апетиту, слабкість.

Профілактика.

Первинна Фізична активність. Відмова від згубних звичок – алкоголю, тютюну. Здорове харчування: відмова від надмірного вживання жирної і м’ясних продуктів, прянощів, вміст в раціоні великої кількості рослинної їжі, що містить клітковину, вітаміни, корисні мінеральні речовини. Гармонізація статевих контактів відповідно до вікових рекомендацій. Вторинна-Раннє виявлення раку передміхурової залози. Регулярне обстеження чоловіків після 45 років урологом з проведенням УЗД простати, аналізу на PSA (простат-специфічний антиген). Обстеження у уролога після 45 років — 1 раз на рік. Аналіз крові на ПСА – 1 раз в 8 років (при нормальних показниках). Якщо у брата або батька був рак простати – 1 раз в 2 роки.

Здоровий спосіб життя для Вас – це, перш за все, …

Профілактика передміхурової залози.

Кіпріану Н Джейкобс СК. Індукція апоптозу в передміхуровій залозі антагоністами альфа1-адренорецепторів: новий ефект «старих » препаратів / / Curr Urol Rep. – 2000. — 1 (2) серпня. — Р. 89-96.

Keledjian до Борковський А, Кім Г. і співавт. Зниження васкулярності пухлини передміхурової залози людини за допомогою антагоніста альфа1-адренорецепторів теразозину / / простата. — 2001. — 1 липня; 48 (2). — Р. 71-78.

Кіпріану Н. Доксазозин і Теразозин пригнічують ріст передміхурової залози шляхом індукції апоптозу: клінічне значення / / J Урол. — 2003. — Квіт, 169 (4). — Р. 1520-1525.

Saníger MA, Ramírez-Expósito MJ, від дівчини с. та ін. Alpha-1-adrenergic Blockade modifies insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) activity in Rat prostate and modulates oxytocin functions// Drug Metab Lett. — 2011. — АУГ, 5 (3). — Да. 192-196.

Ляо ч Оу ДХ, Chueh СК, Ю і HJ. Пробні ефекти і механізм дії празозину / / простата. — 2011 рік. — 15 червня 71 (9). — Р. 976-84.

Хорі г, Ісії до Канді Х. і співавт. Нафтопидил, селективний антагоніст 1-адренорецепторів, пригнічує ріст пухлини передміхурової залози людини шляхом зміни взаємодії між пухлинними клітинами і стромою / / Cancer Prev Res (Phila). — 2011 рік. — Ян, 4 (1). — Р. 87-96.

Yamada D, Nishimatsu H Kumano S. зниження захворюваності на рак передміхурової залози нафтопидилом, антагоністом α1-адренорецепторів та інгібітором сигналізації трансформівного фактора росту-β// Int J Urol. — 2013 рік. — 20 грудня (12). — Р. 1220-1227.

Кіпріану Н Воган ТБ, Мішель і MC. Індукція апоптозу доксазозином та іншими антагоністами хіназолінових альфа1-адренорецепторів: новий механізм лікування раку? // Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. — 2009. — Dec, 380 (6). — Р. 473-477.

Ерстед ДД Bojesen ЮВ, Нільсен СФ, Nordestgaard БГ. Асоціація клінічної доброякісної гіперплазії передміхурової залози з захворюваністю і смертністю від раку передміхурової залози переглянута: загальнонаціональне когортне дослідження 3 009 258 чоловіків // Eur Urol. — 2011 рік. — Окт, 60 (4). — Р. 691-698.

Fryczkowski M, Bryniarski P, Szczkbara M, Paradysz A. вплив інгібітора 5-альфа редуктази проти антагоністів альфа-1 адренергічних рецепторів на перебіг передракових станів передміхурової залози // Adv Clin Exp Med. — 2014 рік. — Січень-Лютий, 23 (1). — Р. 79-84.

Леб з Гупта а, Лошонци л, Tosoian Дж, Волш ПК. Впливає чи лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози Альфа-блокаторами на ризик розвитку раку передміхурової залози? // Curr Opin Urol. — 2013 рік. — 23 січня (1). — Р. 2-4.

Tubaro а Де Нунціо с, Маріані з співавт. Зниження рівня простатспецифічного антигену після лікування тамсулозином у пацієнтів з підвищеним рівнем простатспецифічного антигену і симптомами нижніх сечових шляхів, асоційованими з низькою частотою розвитку раку передміхурової залози при біопсії. // Урологія. — 2010 рік. — Авг, 76 (2). — Р. 436-441.

Ханаи т. Мацумото С., Седзі з співавт. Зміни простатспецифічного антигену (пса) після лікування антагоністами альфа-1–адренорецепторів у чоловіків з рівнем ПСА 4,0-9,9 нг/мл-дослідження для порівняння доброякісної гіперплазії передміхурової залози/симптоми нижніх сечових шляхів (ДГПЗ/Луц) і раку передміхурової залози // Hinyokika Kiyo. — 2009. — Квіт, 55 (4). — Р. 187-191.

Copyright (c) 2015 Здоров’я чоловіки.

2412-5547 номер ISSN (онлайн) і ISSN 2307-5090 (Роздрукувати)

Профілактика інфекційних ускладнень після трансректальной мультифокальної біопсії передміхурової залози: оцінка ефективності комбінованого протимікробного препарату Комбифлокс 10.29188/2222-8543-2019-11-1-140-144.

У структурі онкологічних захворювань в ряді країн рак передміхурової залози (РПЖ) виходить на 3-е місце після раку легені і шлунка. За величиною приросту в Росії (31,4%) РПЗ посідає 2-е місце після меланоми шкіри (35,0%) і значно перевершує злоякісні захворювання легень (5,0%) та шлунку (10,2%) 2.

При виконанні лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на скринінг онкологічної патології передміхурової залози, лікарі онкологи не завжди враховують урологічний анамнез пацієнтів і вдаються до антибиотикопрофилактике без урахування особливостей мікробної флори і антибіотикорезистентності у даної групи пацієнтів. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів-одна з найбільш гострих проблем сучасної медицини.

В умовах високої резистентності мікроорганізмів до застосовуваним антимікробних препаратів, особливо актуальним є додержання в клінічній практиці лікаря уролога стратегії раціонального застосування антибіотиків для профілактики і лікування інфекційних ускладнень при оперативних втручаннях і маніпуляціях з урахуванням фармакокінетичних особливостей препарату, спектру збудників та чутливості мікроорганізмів до антибіотика 5.

Комбифлокс® – комбінований антибактеріальний препарат, який містить у своєму складі офлоксацин 200 мг і орнідазол 500 мг, повністю задовольняє всім вимогам, що пред’являються сьогодні до антибіотиків, що застосовуються для профілактики і лікування інфекцій в урології. Офлоксацин – представник 2-го покоління фторованих хінолонів з високою бактерицидною активністю відносно більш 90% патогенів, що викликають інфекції урогенітального тракту, в тому числі внутрішньоклітинних мікроорганізмів, володіє рядом переваг.

Офлоксацин характеризується відсутністю ефекту первинного проходження через печінку і первинного метаболізму, що дозволяє досягти високої концентрації препарату в крові з біодоступністю 95%. Виводиться переважно нирками (понад 80%) у незміненому вигляді, тому концентрація препарату у паренхімі нирок та у чашково-мисковій системі висока, а гепатотоксичність мінімальна. Орнідазол-компонент препарату Комбіфлокс® — засіб з потужним протипротозойним, протимікробним і антианаеробним спектром активності і мінімальною резистентністю збудників, володіє кращими фармакокінетичними властивостями серед усіх 5-нітроімідазолів. Біодоступність препарату наближається до 100%.

Препарат повільно виводиться з організму, період напіввиведення становить 10-14 годин, що дозволяє довше зберігати високу концентрацію діючих речовин у крові і тканинах і, відповідно, зменшити кратність прийому. У мінімальному ступені, в порівнянні з препаратами своєї групи, володіє лікарськими взаємодіями, в тому числі з алкоголем. Таким чином, комбінований препарат Комбифлокс® – максимально задовольняє всім вимогам, що пред’являються до антибіотика для профілактики інфекції, в тому числі генералізованої, після втручань на органах сечостатевої системи, маніпуляцій на передміхуровій залозі з доступом через пряму кишку, враховуючи спектр можливих збудників кишкової флори.

Протимікробний спектр включає грампозитивні аероби: Staphylococcus aureus (метициллинчувствительные), Staphylococcus epidermidis (метицилін-чутливі), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae (пеніцилін-чутливі), Streptococcus pyogenes. Активний відносно грамнегативних аеробів: Acinetobacter calcoaceticus, Bordetella pertussis, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa (швидко виробляють стійкість), Serratia marcescens. Має протимікробну дію на анаероби: Clostridium perfringens та інші мікроорганізми Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Gardnerella vaginalis, Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum.

Мета роботи: вивчення ефективності комбінованого протимікробного препарату Комбифлокс® виробництва компанії «Мікро Лабс», (Індія) в профілактиці інфекційних ускладнень після трансректальной мультифокальної біопсії передміхурової залози.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ.

У дослідження включені 60 чоловіків від 40 до 75 років (середній вік 56,4 років), яким виконана трансректальна мультифокальна біопсія передміхурової залози під ультразвуковим наведенням. Критеріями включення були:

вік 40 – 75 років; хворі, які перебувають на амбулаторному лікуванні; показання для трансректальной мультифокальної біопсії передміхурової залози стерильний посів сечі; відсутність проведення протимікробної терапії протягом попередніх 90 днів.

вік молодше 40 і старше 75 років; наявність катетерів або інших медичних пристосувань для відтоку сечі безсимптомна бактеріурія підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату в анамнезі; порушення функції печінки і нирок; цукровий діабет.

Всім пацієнтам виконувалася наступна підготовка кишечника: введення 5 мл розчину для ректального введення Мікролакса в пряму кишку за 3 години до дослідження. З метою профілактики інфекційних ускладнень призначено комбінований протимікробний препарат «Комбифлокс®», що містить 500 мг орнідазолу та 200 мг офлоксацину, по 1 таблетці 2 рази на добу за 2 дні до маніпуляції, в день маніпуляції, та протягом 2 днів після її проведення.

Активний період спостереження після включення пацієнта в дослідження склав 18 днів і складався з трьох візитів до лікаря-уролога:

Перший візит (V1) за 3 дні до проведення маніпуляції, на якому інтерпретувалися результати скринінгового дослідження (загальноклінічного аналізу крові, загальноклінічного аналізу сечі, біохімічного аналізу крові (загальний білірубін, креатинін, глюкоза, АЛТ, АСТ, СРБ), бактеріологічний посів сечі. На другому візиті (V2) через 7 діб оцінювалися наступні лабораторні дані: загальноклінічний аналіз крові, загальноклінічний аналіз сечі, бактеріологічний посів сечі. Також оцінювалася переносимість пацієнтами препарату Комбифлокс® і кожному пацієнту проводилась термометрія. Третій візит (V3) через 15 днів від моменту проведення маніпуляції, де проводились контрольні лабораторні дослідження загальноклінічного аналізу крові, загальноклінічного аналізу сечі, біохімічного аналізу крові (загальний білірубін, креатинін, глюкоза, АЛТ, АСТ, СРБ). При наявності лейкоцитурії в загальноклінічному аналізі сечі проводилося мікробіологічне дослідження і, в разі виявлення мікроорганізмів, бактеріологічний посів сечі. Також проводився контроль оцінки переносимості комбінованого протимікробного препарату Комбіфлокс® відповідно до протоколу дослідження переносимості комбінованого протимікробного препарату Комбіфлокс®.

РЕЗУЛЬТАТ.

Всі пацієнти, включені в дослідження, виконали протокол в повному обсязі. Ефективність оцінювалася за відсутністю інфекційних ускладнень (гострий бактеріальний простатит, гострий орхоепідидиміт, уретральна лихоманка і уросепсис), а також наявність стерильних посівів сечі на 7-ту добу після маніпуляції. Зареєстрований один випадок розвитку на 3 добу інфекційних ускладнень у пацієнта 51 року без урологічного анамнезу – пацієнт почав пред’являти скарги на підвищення температури тіла до 390 с ознобом, біль у області мошонки, переважно зліва, гіперемію шкіри мошонки, а також дизуричні явища. В загальному аналізі крові відзначався лейкоцитоз до 13х109/л з нейтрофільним зсувом до 89%, С-реактивний білок збільшився до 146 мг/л. При цьому зростання мікроорганізмів в крові, секреті ПЗ виявлено не було. За даними інструментальних досліджень (ТРУЗІ передміхурової залози, КТ органів черевної порожнини і малого тазу) змін не виявлено. При проведенні УЗД зовнішніх статевих органів відзначені УЗ-ознаки орхоепідеміту з явищами реактивної водянки. При подальшому обстеженні у посіві сечі виділено полірезистентний штам E. coli, резистентний до беталактамів, фторхінолонів та аміноглікозидів, за винятком карбапенемів (рис. 1,2).

Рис. 1. Моніторинг динаміки ефективності протоколу спостереження.

профілактика передміхурової залози

​ Рис. 2. Лабораторні показники ефективності препарату Комбифлокс® у пацієнтів, які виконали умови протоколу.

В інших 59 випадках застосування комбінованого протимікробного препарату Комбифлокс® при трансректальной мультифокальної біопсії передміхурової залози інфекційних ускладнень зареєстровано не було. Ефективність склала 98,3%.

Безпека оцінювалася шляхом реєстрації всіх побічних ефектів, пов’язаних з прийомом препарату Комбифлокс®.

Небажані реакції, пов’язані з прийомом препарату Комбифлокс®:

З боку травної системи: діарея, нудота, блювання – 2%; З боку нервової системи: головний біль, сонливість, запаморочення – 1%; Алергічні реакції – 1%.

ОБГОВОРЕННЯ.

Згідно з європейськими та національними рекомендаціями щодо профілактики інфекцій в урології, перед трансректальной біопсією передміхурової залози рекомендовано одноразове призначення фторхінолонів за 2 години до маніпуляції одноразово при стерильному посіві сечі 7.

Однак фторхінолони в якості монотерапії позбавлені антианаеробної активності, а при трансректальному підході підвищується потреба в профілактиці анаеробного інфікування кишковою флорою [10].

Також слід врахувати, що діючі речовини, що входять до складу препарату, виявляють синергічну дію проти збудників, особливо враховуючи той факт, що при проведенні трансректальной біопсії в амбулаторній або стаціонарній практиці лікарі не завжди мають можливість проводити комплексне дослідження на предмет виявлення інфекцій, що передаються статевим шляхом, і не мають уявлення про повну мікробному пейзажі пацієнта.

Досить часто передопераційний стандарт обстеження мінімізований і обмежений загальним аналізом сечі і бактеріальним посівом сечі. Другим важливим чинником є віковий аспект групи пацієнтів, яким запланована полифокальная біопсія ПЗ, де середній вік складає в нашому дослідженні склав 56,4 року, а за світовими даними коливається в переважній діапазоні від 48,3 — до 75,7 років по численним роботам наших і зарубіжних авторів [11,12].

У зв’язку з чим слід врахувати етіологічний спектр збудників у літніх пацієнтів, має деякі особливості в порівнянні з особами молодого віку, що необхідно враховувати при виборі антибіотика. З урахуванням типових для геріатричних пацієнтів інфекцій, де слід врахувати не тільки високу частоту інфекцій сечовивідних шляхів (E. coli, Proteus spp., Enterococcus spp.), а й пневмонію, інфекції м’яких тканин, діабетична стопу, інфекції, протезованих суглобом і загальну коморбідність хворих старшої вікової групи.

Важливим елементом ефективності антибіотикопрофілактики є і врахування фактора антибіотикорезистентності, властивий даному віковому контингенту, чому дуже часто сприяють рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів, багаторазові оперативні допомоги на органах малого тазу (герніопластики з використанням сітчастих імплантатів, повторні мультифокальну біопсію простати, колопроктологические операції та ін), часте використання антибіотиків з приводу лихоманки неясного генезу, вірусних інфекцій.

Окреме місце займає нозокоміальна інфекція, перебування в будинках тривалого проживання, малорухливий спосіб життя і часто близький контакт з дітьми дошкільного віку. Несанкціоноване споживання малих доз антибіотиків, а також безсистемний прийом препаратів різних груп призводить до появи полірезистентних штамів у даної групи пацієнтів, що багато в чому надалі ускладнює вибір адекватної антибіотикотерапії.

УКЛАДЕННЯ.

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що застосування комбінованого протимікробного препарату Комбифлокс® при трансректальной мультифокальної біопсії передміхурової залози з метою профілактики інфекційних ускладнень є високоефективним і мають мінімальну кількість небажаних побічних явищ, а також мікробіологічно обґрунтованим з урахуванням потенційних збудників при трансректальному доступі.

Департамент охорони здоров’я Томської області.

634041, Томська область, М. Томськ, пр. Кірова, 41, Тел.: (3822) 999-101; Факс: (3822) 51-60-35.

Департамент охорони здоров’я Томської області.

634041, Томська область, М. Томськ, пр. Кірова, 41, Тел.: (3822) 999-101; Факс: (3822) 51-60-35.

Тиждень профілактики раку передміхурової залози.

З 29 листопада по 1 грудня 2007 року в рамках реалізації обласної цільової програми «Розвиток системи раннього виявлення онкологічних захворювань серед населення Томської області на 2007–2009рр.» ОГУЗ «Томський обласний онкологічний диспансер» проводить тиждень профілактики раку передміхурової залози.

На сьогоднішній день смертність від раку передміхурової залози у чоловіків стоїть на другому місці після раку легенів. Рак передміхурової залози може розвинутися у будь-якого чоловіка старше 45-50 років. Кожному чоловікові старше 45 років рекомендується один раз на рік здавати аналіз крові на PSA і виконувати УЗД органів сечової системи, проходити консультації уролога.

На ранніх стадіях рак передміхурової залози добре піддається лікуванню і лікуванню. Прогноз багато в чому залежить від моменту звернення хворого до лікаря. Лікування початкових форм раку ефективно і часто призводить до повного одужання хворого. Наявність же метастаз на більш пізніх стадіях роблять прогноз несприятливим.

У ці дні можна отримати консультації лікарів онкологів-урологів , які будуть проводиться за адресою – пр. Леніна, 115, поліклініка ОГУЗ «Томський обласний онкологічний диспансер». З 29 листопада по 30 листопада 2007р. з 14-00 до 18-00 і 1 грудня 2007 р. з 9-00 до 16-00.

Профілактика раку: наші руки не для нудьги.

Кількість оргазмів і ризик розвитку раку простати.

Читати статті за темами:

Читати також:

Анджеліна Джолі – всім хлопцям приклад.

Житель Великобританії став першим чоловіком у світі, якому видалили простату після того, як з’ясувалося, що він є носієм «дефектного» гена BRCA2.

Рак передміхурової залози: фактор ризику – трихомонада.

У хворих трихомоніазом представників сильної статі ризик розвитку раку простати зростає на 40 відсотків.

Рак простати: з одного боку. але з іншого. а з третьою.

З одного боку, кожен восьмий діагноз «рак простати» помилковий, і пацієнтів марно направляють на біопсію, а то і на лікування. З іншого – рання діагностика дозволяє вилікувати 90% злоякісних пухлин простати. З третьої.

Бережіть простату – пийте каву!

профілактика передміхурової залози

Рівень захворюваності на рак простати у завзятих кавоманів виявився на 60% нижче, ніж у тих, хто кава не вживав в принципі.

Плюси і мінуси скринінгу простати.

Доводиться визнати, що поки неможливо однозначно відповісти на питання, чи треба літнім чоловікам регулярно перевіряти рівень простат-специфічного антигену. Ймовірно, ці суперечки триватимуть, поки не з’являться більш надійні способи масового виявлення пухлин простати і прогнозування їх агресивності.

Електронне ЗМІ зареєстровано 12.03.2009.

Свідоцтво про реєстрацію Ел № ФС 77-35618.

Профілактика раку передміхурової залози. Пам’ятка для хворого.

Перш за все, профілактика раку простати полягає у веденні правильного способу життя . Треба:

Вести активний спосіб життя, часто дихати свіжим повітрям, гуляти на природі, займатися якими-небудь видами спорту; Відмовитися від куріння і зловживання алкоголем; Ввести в раціон харчування свіжі фрукти і овочі, які багаті каротиноїдами, а також забезпечити споживання необхідної дози вітаміну Е, вітамінів А і D; Уникати надмірного вживання тваринних жирів; Уникати контакту з канцерогенами і перебування в забрудненому середовищі; Підтримувати вагу в нормі; Ввести в раціон харчування рибу і морепродукти.

Крім того, важливо піклуватися про своє здоров’я. Існують захворювання і стани, що підвищують ризик розвитку злоякісних новоутворень передміхурової залози .

Гіперплазія передміхурової залози — стан збільшення розмірів передміхурової залози, заміщення тканин на більш грубі волокна. Спостерігається у чоловіків приблизно з 42-х-45-ти років життя; Простатит, причому як гострий, так і хронічний; Аденома передміхурової залози.

Тому, чоловікам у віці старше сорока років, рекомендується щорічно проходити обстеження на наявність будь-яких захворювань або змін в передміхуровій залозі, і, в разі виявлення хвороби, негайно подбати про адекватне і ефективне лікування. Особливо важливо це для чоловіків, у найближчих родичів яких спостерігалося одне або кілька з вищезазначених захворювань або ж злоякісне новоутворення передміхурової залози.

Потрібно пам’ятати: навіть після завершення лікування будь-якого з передракових захворювань передміхурової залози, регулярні обстеження простати необхідні, оскільки не можна виключити рецидив хвороби або розвиток іншого, більш серйозного захворювання, аж до онкології передміхурової залози.

Медичне обстеження, як профілактика раку простати.

Медичне обстеження, для профілактики раку простати, починається з консультації лікаря-онколога, зі спеціалізацією в онкології, фізикального огляду та здачі аналізів крові за різними параметрами, включаючи ПСА — простатический специфічний антиген. Також проводиться УЗД простати і сечостатевої системи в цілому. За необхідності, здійснюються трехполостное СТ, біопсія, та інші обстеження.

Обстеження для профілактики раку простати займає всього кілька днів і проводиться амбулаторно. Воно дозволяє виявити не тільки рак простати, але і інші захворювання передміхурової залози і визначити найбільш підходяще лікування в кожному конкретному випадку.

Продукти, що підвищують ризик виникнення раку простати.

М’ясні вироби.

Дієта з високим вмістом м’яса збільшує ризик виникнення раку простати. Це пов’язано з попаданням в організм гетероциклічних амінів і канцерогенів, що утворюються при термічній обробці (приготування на грилі і смаження) м’яса і м’ясних виробів (свинина, Яловичина, сосиски). Крім цього, в промисловому м’ясі містяться антибіотики (для людини загрожує розвитком антибіотикорезистентності, а також збільшенням ризику виникнення онкологічних захворювань), гормони росту і статеві гормони (небезпечно розвитком гормонального збою в організмі).

Молочні продукти.

Доведено, що дієта з вживанням великої кількості молока може збільшити проліферацію клітин в передміхуровій залозі. За даними досліджень, незбиране молоко збільшує ризик утворення або прогресування раку простати з агресивним перебігом, в той час як знежирене молоко — повільно прогресуючої пухлини.

Алкоголь.

Дослідження більше ніж 10 000 чоловіків виявило, що у людей, які вживали алкоголь у великих кількостях і регулярно, рак простати діагностувався в два рази частіше в порівнянні з непитущими і питущими в помірних кількостях чоловіками. Лише невелика кількість червоного сухого вина, в якому міститься антиоксидант лікопін, може бути корисним для профілактики раку простати.

Продукти з високим вмістом насичених жирів.

До них відносяться смажене м’ясо, молочні продукти, випічка, їжа швидкого приготування. Ці продукти підвищують ризик розвитку не тільки раку простати, але і серцево-судинних захворювань. Хорошою альтернативою є дієта з вмістом мононенасичених і поліненасичених жирів, які у великій кількості містяться в рибі, авокадо, горіхах, оливковій олії.

Тваринні жири.

Дослідження довели, що вживання цього продукту підвищує ризик розвитку пухлини передміхурової залози. По можливості, намагайтеся замінити тваринні жири рослинними. Наприклад, для профілактики раку простати, сало, вершкове масло можна замінити на оливкову олію, а замість сиру для приготування салату використовувати горіхи або насіння.

Продукти для профілактики раку передміхурової залози.

Томат.

Помідори, а також червоний солодкий перець, кавун, виноград та інші продукти червоного кольору містять потужний антиоксидант під назвою лікопін, який корисний як для профілактики, так і зменшення зростання вже наявного раку простати. Корисні не тільки помідори, але і томатна паста, томатний сік і кетчуп. Лікопін накопичується в томатах в процесі дозрівання, тому якщо Ви купуєте в магазині бліді помідори, майте на увазі, що вони містять набагато менше антиоксидантних речовин, ніж зрілі овочі.

Броколі.

профілактика передміхурової залози

Брокколі та інші овочі сімейства хрестоцвітих містять речовина сульфорафан, який вибірково вбиває ракові клітини, при цьому залишаючи незмінними здорові клітини простати, що важливо не тільки для профілактики, але і для лікування раку передміхурової залози.

Зелений чай.

Зелений чай вже кілька тисячоліть є цілющим напоєм в Азіатських країнах. Можливо, тому, онкологічна захворюваність в цих місцях набагато нижче в порівнянні з іншими областями. Поліфенольні компоненти (катехін, епікатехін), що містяться в зеленому чаї, відіграють важливу роль для профілактики раку простати.

Бобові.

Горох, сочевиця і боби містять біологічно активні речовини фітоестрогени і ізофлавони, які мають протиракові властивості і корисні для профілактики раку простати.

Граната.

Гранати і гранатовий сік містять антиоксиданти эллагитонины, які сповільнюють ріст пухлини і прогресування раку простати.

Риба.

Дослідження довели, що вживання риби в поєднанні з риб’ячим жиром уповільнює зростання ракових клітин простати і корисний для профілактики онкологічних утворень передміхурової залози. У рибі міститься велика кількість поліненасичених жирів (омега-3 і омега-6), які не синтезуються організмом і потрапляють тільки з їжею. Найбільша кількість корисних речовин міститься в жирній рибі (сардина, тунець, форель, лосось).

Інші овочі та фрукти.

Живильні речовини, вітаміни і антиоксиданти, які містяться в овочах і фруктах, відіграють важливу роль для профілактики раку простати. Зелені овочі містять сполуки, які допомагають організму розщеплювати канцерогенні речовини. Кольорові плоди містять антиоксиданти, що уповільнюють ріст пухлини.

Правильне харчування і дотримання дієти дуже важливо для зниження ризику виникнення раку простати і уповільнення прогресування росту вже наявної пухлини. Якщо Ви вирішили дотримуватися певної.

дієти, вам необхідно проконсультуватися з лікарем, так як деякі продукти можуть впливати на дію лікарських препаратів.

Спосіб життя.

Правильний спосіб життя (відмова від куріння і надмірного вживання алкоголю, правильний режим сну і неспання, виключення вживання «неправильних» продуктів, фізична активність) відіграє важливу роль для профілактики не тільки раку простати, але і захворювань серцево-судинної системи, легенів, травного тракту, а також допомагає поліпшити самопочуття і настрій.

Фізична активність.

Регулярні фізичні вправи допомагають знизити вагу, збільшити м’язову масу і поліпшити обмін речовин, що важливо для профілактики раку простати. Найбільш корисні ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання.

Для того щоб фізична активність не перетворювалася в нудну рутину, ви можете залучити в активні ігри або вправи членів своєї сім’ї або друзів, періодично міняти рід фізичних навантажень.

Правильний режим.

Правильний режим відпочинку і неспання, сон не менше 7 годин на добу корисні не тільки для профілактики раку простати, але і для оздоровлення організму в цілому.

Шкідливі звички і неправильний спосіб життя призводять до збільшення ризику виникнення раку простати.

Куріння.

Доведено, що захворюваність онкологічними новоутвореннями передміхурової залози у курців набагато вище, ніж у некурців чоловіків. Крім того, агресивна форма раку простати найбільш часто зустрічається саме у таких пацієнтів.

Сидячий спосіб життя Дослідження показали, що за статистикою більше половини пацієнтів з діагнозом «рак простати» ведуть сидячий спосіб життя. Навіть помірна фізична активність (прогулянки на свіжому повітрі кілька разів в тиждень) істотно знижує ризик розвитку пухлини простати.

Надмірна вага і ожиріння.

Вчені виявили, що смертність від раку простати у пацієнтів з ожирінням в два рази вище в порівнянні з чоловіками з нормальною масою тіла. Крім цього, надмірна вага загрожує збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, захворювань жовчного міхура і печінки, розвитком психічних розладів.

Використання лікарських препаратів.

Консультації з фахівцем.

Обговоріть зі своїм лікарем ризик розвитку простати. Для цього Вам буде важливо дізнатися:

Які тести періодично необхідно здавати для вашого віку,

Чи є у Вашому сімейному анамнезі випадки розвитку раку простати,

профілактика передміхурової залози

Якщо якісь певні рекомендації по веденню способу життя і дієті.

Повідомте лікаря, якщо ви вирішили займатися будь-яким видом спорту або фізичними навантаженнями.

Обов’язково поставте до відома свого уролога при наявності наступних симптомів: болі або дискомфорт в області тазу, кров в сечі або спермі, утруднення сечовипускання.

Профілактика раку простати корисна не тільки для зниження ризику виникнення пухлини передміхурової залози, але і для поліпшення самопочуття, психічного стану, обміну речовин, профілактики захворювань.

Профілактика передміхурової залози.

Тюменський проект сільського стендапа отримав мільйон рублів.

У моста закоханих зіграли на піаніно » Тюмень»

Колишні мери Тюмені поспілкувалися з Русланом Кухаруком.

Їдальня-не їдальня, бібліотека-не Бібліотека. 1 вересня в Тюмені відкриється нова школа.

Афіша на День області: послухати Бабкіну, потанцювати під Груву, поїсти юшки з нафтою.

У Тюменську область-у пошуках щастя.

На площі 400-річчя Тюмені встановлюють сцену, як на Олімпійських Іграх в Сочі.

Рання діагностика є порятунком чоловіків від раку простати.

29 жовтня 2018 09:05 Вголос.РП.

Статистика показує, що один з восьми чоловіків страждає від раку простати.

Рання діагностика-важливий елемент успішного лікування онкологічних захворювань сечовидільної системи. Статистика показує, що один з восьми чоловіків страждає від раку простати.

Якщо хвороба виявлена на початковій стадії і призначена своєчасна терапія, одужання настає практично в 100 відсотках випадків. Для профілактики раку передміхурової залози кожен чоловік старше 35-40 років, а також з хронічними захворюваннями незалежно від віку повинен відвідувати лікаря-уролога один раз на рік, навіть якщо його нічого не турбує.

Крім цього, необхідно щорічно здавати кров на дослідження рівня простатспецифічного антигену (ПСА), виконувати ультразвукове дослідження передміхурової залози, сечового міхура і нирок. А по досягненні 50 років всім рекомендується регулярно спостерігатися у уролога і проходити обстеження навіть при відсутності будь-яких симптомів. Особливо це стосується пацієнтів з груп ризику, якими є генетична схильність, вік, особливості харчування, спосіб життя, супутні захворювання: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця.

Чоловікам необхідно звертати увагу на такі сигнали: поява в сечі домішків крові, біль при сечовипусканні, яка не купірується прийомом простих знеболюючих, утруднене або прискорене сечовипускання, зменшення кількості сечі, що виділяється при постійному відчутті наповненості сечового міхура, нетримання сечі, гостра затримка сечовипускання, дискомфортні відчуття в області паху, попереку, живота. Всі ці симптоми є приводом звернутися до фахівця.

Злоякісні утворення можуть вразити будь-який орган людини в будь-який момент. Якщо вам потрібно переконатися, що ця напасть вам не загрожує, вибирайте для раннього обстеження найбільший комплекс онкологічного профілю в Західно-Сибірському регіоні — «Медичний місто». Це єдиний центр в Росії, де зібрані найсучасніші та ефективні технології.

Фахівці багатопрофільного клінічного медичного центру «Медичне місто» розробили кілька діагностичних (check-up ) програм-комплексних обстежень для виявлення новоутворень. Чек-ап ( сһеск-up ) — програма комплексного медичного обстеження з застосуванням лабораторної, інструментальної та функціональної діагностики: огляд висококваліфікованим лікарем-онкологом , МСКТ (мультиспіральна комп’ютерна томографія), ПЕТ/КТ ( позитронно-емісійна комп’ютерна томографія), ДНК-діагностика і визначення онкомаркерів крові, УЗД (ультразвукова діагностика), лабораторні дослідження.

Крім своєї основної мети – виявлення онкозахворювань на ранній стадії, при додатковому включенні в програму лабораторних досліджень з’являється можливість виявлення інших поширених захворювань: цукровий діабет, гепатит, пієлонефрит, ожиріння печінки, цироз, хвороби серцево-судинної системи, крові, камені в нирках і жовчному міхурі та інших патологій. Також сһеск-up відрізняється від обстеження за принципом «всіх під одну гребінку» більш персональним підходом. У кожного з нас різні вихідні дані — генетична схильність, хронічні захворювання, перенесені травми або операції, реакції на медикаменти, сімейна історія здоров’я.

Медичне обстеження для профілактики раку простати починається з консультації лікаря-онколога , здачі аналізу крові на ПСА) простатспецифічний антиген. Також проводиться УЗД простати і сечостатевої системи. При необхідності призначається МСКТ, ПЕТ/КТ та інші дослідження. Після проведення обстеження ви отримаєте на руки всі результати лабораторних та інструментальних досліджень, висновки і рекомендації лікаря в друкованому варіанті. У разі виявлення високого ризику розвитку раку лікар складе індивідуальну програму диспансерного спостереження та профілактики захворювання.

Щоб пройти діагностичну програму сһеск-up , досить записатися на первинний прийом лікаря-онколога . Телефон для запису на прийом: 8 (3452) 520-30 0.

Для запобігання розвитку раку передміхурової залози, як і будь-якого іншого онкологічного захворювання, потрібно первинна профілактика. Це здоровий спосіб життя: спорт, правильне харчування (введення в раціон більше фруктів і овочів, які багаті каротиноїдами, а також риби і морепродуктів), відмова від шкідливих звичок, контроль ваги, адекватна фізичне навантаження і регулярні профілактичні огляди. І, звичайно, потрібно більше звертати увагу на своє здоров’я і прислухатися до організму.

Хвороба може протікати безсимптомно тривалий час, тому так важливо своєчасно відвідувати лікаря і проходити необхідні дослідження. Якщо людина буде регулярно обстежуватися, то, найімовірніше, хвороба буде виявлена на ранній стадії, що, відповідно, дає пацієнту шанс на повне одужання. Пам’ятайте, рання діагностика дійсно є порятунком від раку.

МКМЦ «Медичне місто» адреса: Тюмень, вул. Барнаульская, 32. Тел.: +7 (3452) 520-30 0. Сайт: medgorod.info.

Є протипоказання. Необхідна консультація фахівця.

Профілактика ускладнень трансуретральной резекції передміхурової залози Лотоцький Михайло Михайлович.

480 руб. | 150 грн. | 7,5 дол. ‘, MOUSEOFF, FGCOLOR, ‘#FFFFCC’,BGCOLOR, ‘#393939’);» onMouseOut=»return nd();»> Дисертація, — 480 руб., доставка 1-3 години, з 10-19 (Московське час), крім неділі.

Автореферат — безкоштовно , доставка 10 хвилин , цілодобово, без вихідних і свят.

Лотоцький Михайло Михайлович. Профілактика ускладнень трансуретральной резекції передміхурової залози : дисертація . кандидата медичних наук : 14.00.27 / Лотоцький Михайло Михайлович; [Місце захисту: Державний інститут удосконалення лікарів Міноборони РФ].- Москва, 2008.- 109 с.: іл.

Введення до роботи.

Актуальність теми.

Доброякісна гіперплазія простати (ДТП) є одним з найпоширеніших захворювань у чоловіків похилого та старечого віку. Згідно з сучасними статистичними даними, вона розвивається у 60-80% чоловіків старше 60 років [Винаров А. З., Асламазов Е. Р., 2002; Мартов А. Р., Лопаткин Н.А., 2002; Madersbacher S. et al., 2004; Wei J. et al., 2005]. Клінічні симптоми, обумовлені ДТП, виявляються у 10% хворих у віковій групі до 40 років, у 40-61% чоловіків — до 70 років та у 80-95% чоловіків у віці старше 70 років [Мартов А. Р. та ін, 2003; Пасічник Д. Р. та ін, 2002; Nickel J. et al., 2005; Novara G. et al., 2006].

Незважаючи на значні досягнення останніх років, лікування ДТП досі являє собою важливу і актуальну проблему урології. В даний час існує безліч консервативних методів лікування цього захворювання, однак вони не забезпечують радикального лікування, хоча і зменшують вираженість деяких симптомів захворювання та гальмують прогресування процесу [Винаров А. З., Асламазов Е. Р., 2002; Переверзєв А. С. та ін, 2005; Пушкар Ю. Д. та ін, 2002; Hennenfent В. et al., 2006].

В даний час єдиним радикальним методом лікування ДТП залишається оперативний. Останні десятиліття ознаменувалися широким впровадженням трансуретральної резекції (ТУР) в лікування ДТП. На думку багатьох авторів [Винаров А. З. та ін, 2002; Мартов А. Р., Лопаткин Н.А.,2002; Переверзєв А. С. та ін, 2005; Alschibaja М. et al., 2005; Minardi D. et al., 2005; Tarn P. et al., 2005] ТУР передміхурової залози є «золотим стандартом» в лікуванні хворих з ДТП. Ця операція має низку переваг, до яких відносяться: висока ефективність, мала травматичність, короткі терміни перебування хворого в стаціонарі.

Незважаючи на постійне вдосконалення ендоскопічної апаратури і накопичення досвіду виконання ТУР передміхурової залози, частота різних ускладнень, що виникають під час операції і в.

післяопераційному періоді, становить 12,5-23,02% [Мартов А. Р. та ін, 2002; Лопаткин Н.А., 1997; Ferretti S. et al., 2004; Furuya R. et al., 2007; Rassweiler J. et al., 2006; Wendt-Nordahl G. et al., 2007].

Вивчення клінічних проявів та патогенезу інтра — та ранніх післяопераційних ускладнень ТУР передміхурової залози, виявлення факторів ризику їх виникнення, а також розробка методів попередження цих ускладнень є актуальною проблемою сучасної ендоскопічної урології, що і визначає мету дослідження.

Мета роботи: поліпшити результати використання ТУР передміхурової залози у хворих на доброякісну гіперплазію простати за рахунок вдосконалення методів профілактики інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень.

Провести аналіз інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень ТУР простати у хворих ДГП.

Вивчити вплив коливань внутрішньоміхурового тиску при виконанні ТУР передміхурової залози на виникнення післяопераційних ускладнень.

Розробити механічний клапан для підтримки стабільного внутрішньоміхурового тиску при виконанні ТУР передміхурової залози і довести доцільність його використання для попередження післяопераційних ускладнень.

Обґрунтувати доцільність застосування методу двочастотної биоимпедансометрии апаратом «Медасс АВС-01» для вимірювання балансу водних секторів організму при виконанні трансуретральной резекції передміхурової залози.

Наукова новизна.

1. Вперше обґрунтовано необхідність забезпечення стабільного.

внутрішньоміхурового тиску при виконанні ТУР передміхурової залози для попередження цілого ряду післяопераційних ускладнень.

Розроблений і впроваджений в клінічну практику механічний клапан, що дозволяє підтримувати стабільний внутрипузырное тиск при виконанні ТУР передміхурової залози.

Проведено порівняльний аналіз результатів застосування ТУР простати з використанням механічного запобіжного клапана для підтримки стабільного внутрішньоміхурового тиску з результатами ТУР простати з використанням стандартного цистостомического дренажу і ТУР передміхурової залози в стандартній модифікації.

Доведено, що ТУР простати у хворих ДТП середніх і великих розмірів з використанням механічного запобіжного клапана для підтримки стабільного внутрішньоміхурового тиску дозволяє значно зменшити частоту післяопераційних ускладнень, порівняно з результатами ТУР простати з використанням стандартного цистостомического дренажу і ТУР передміхурової залози в стандартній модифікації.

Вперше доведено доцільність використання двочастотної біоімпедансометрії при виконанні ТУР передміхурової залози для вимірювання балансу водних секторів організму.

Збільшення внутрішньоміхурового тиску вище 40 см вод. ст. при виконанні ТУР передміхурової залози в стандартній модифікації, особливо при тривалості операції понад 60 хв, веде до зміни балансу водних секторів організму, наростаючою гіпонатріємії, гіпоосмолярності, гіперволемії та гіпергідратації і, як наслідок, розвитку синдрому водної інтоксикації.

Розроблена система профілактики післяопераційних ускладнень, яка містить ретельний відбір хворих ДТП для трансуретральной резекції простати, необхідне передопераційне обстеження в.

підготовку хворих, технічно грамотне виконання трансуретральной резекції передміхурової залози, а також використання механічного запобіжного клапана для підтримки стабільного внутрішньоміхурового тиску на рівні 40 см вод. ст. при виконанні ТУР передміхурової залози, дозволяє знизити частоту інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень до 5%, а тривалість післяопераційного перебування в стаціонарі в порівнянні з ТУР передміхурової залози в стандартній модифікації зменшити з 10,9±3,8 до 4,1±1,7 днів.

Застосування методу двочастотної биоимпедансометрии апаратом «Медасс АВС-01» при виконанні трансуретральной резекції передміхурової залози дозволяє своєчасно реєструвати зміни балансу водних секторів організму і попереджати розвиток синдрому водної інтоксикації.

Реалізація результатів дослідження.

профілактика передміхурової залози

Результати дослідження впроваджені в практику роботи урологічних центрів Головного військового клінічного госпіталю імені академіка Н.Н. Бурденко і 7-го Центрального військового клінічного авіаційного госпіталю.

Матеріали дисертації використовуються також в післядипломному навчанні лікарів-урологів Державного інституту удосконалення лікарів МО РФ.

Основні положення дисертації, що виносяться на захист.

Підвищення рівня внутрішньоміхурового тиску вище 40 см вод. ст. при виконанні ТУР передміхурової залози в стандартній модифікації призводить до виникнення інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень.

Постійне підтримання рівня внутрішньоміхурового тиску на рівні 40.

см вод. ст. при виконанні ТУР передміхурової залози дозволяє знизити.

ризик розвитку інтраопераційних ускладнень, синдрому водної.

інтоксикації і кровотеч із зони резекції, що забезпечує більшу.

клінічну ефективність в порівнянні з ТУР передміхурової залози в.

Висока ефективність і простота використання механічного запобіжного клапана для підтримки стабільного внутрішньоміхурового тиску при виконанні ТУР передміхурової залози дозволяють рекомендувати цю модифікацію для оперативного лікування всім хворим ДТП.

Застосування методу двочастотної биоимпедансометрии апаратом «Медасс АВС-01» при виконанні трансуретральной резекції передміхурової залози дозволяє реєструвати зміни балансу водних секторів організму, що ведуть до розвитку синдрому водної інтоксикації, і своєчасно попереджати їх.

Основні результати дослідження повідомлені та обговорені на науково-практичних конференціях ГВКГ ім. Н. Н. Бурденко (Москва, 2007) і ГІУВ МО РФ (Москва, 2005).

Дисертаційна робота апробована на засіданні кафедри хірургії ГІУВ МО РФ 22 травня 2008 р. (протокол № 05/08).

За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, з них 1-в центральній пресі.

Обсяг і структура дисертації.

Дисертація викладена на 135 сторінках машинописного тексту, складається з введення, 4 глав (огляд літератури, опис матеріалу і методів дослідження, власні результати та їх обговорення), висновки, висновків, практичних рекомендацій і списку літератури з 112 джерел (54 вітчизняних і 58 зарубіжних авторів). Робота ілюстрована 33 таблицями і 32 малюнками.

Профілактика передміхурової залози.

А. В. Строцький 1, А. І. Ролевич 2.

Профілактика включає комплекс різних заходів, спрямованих на зменшення захворюваності даною хворобою. Вона включає в себе як організаційні заходи, так і чисто медичні. Отримавши значний розвиток в дев’ятнадцятому столітті після відкриття інфекційної причини ряду захворювань (насамперед віспи) медична профілактика досягла значних успіхів, що призвело до майже повного зникнення низки інфекційних хвороб. Отримані результати свідчили про можливість зменшення частоти ряду хвороб шляхом їх профілактики, що дозволило перенести накопичений досвід і на захворювання, що не мають інфекційного початку. Безсумнівно, що цьому сприяло скрупульозне тривале дослідження причин, що призводять або провокують виникнення захворювання, а також розкриття його механізмів його патогенезу. Це призвело, зокрема, до значного зменшення частоти професійних пухлин сечового міхура (за рахунок профілактичних організаційних заходів, спрямованих на зменшення контакту робітників з продуктами виробництва анілінових барвників шляхом створення «закритих» технологічних процесів).

У теж час далеко не при всіх пухлинах людини вдалося виявити фактори, що призводять до їх розвитку або ланки патогенезу, впливаючи на які з допомогою медикаментозних засобів можна було б зменшити частоту їх виникнення. До таких пухлин відноситься і рак передміхурової залози, який по швидкості зростання захворюваності обганяє злоякісні пухлини інших локалізацій, стаючи справді бичем чоловіків похилого та старечого віку. Численні дослідження, проведені в усьому світі з вивчення етіології та патогенезу цього захворювання, включаючи молекулярно-генетичний рівень, на жаль, не озброїли практичну медицину скільки-небудь значимими результатами, які б дозволили зменшити захворюваність. Але аналіз епідеміологічних даних дозволяє зробити деякі висновки на користь існування певних факторів, що впливають на захворюваність на рак передміхурової залози.

Дослідження захворюваності на рак передміхурової залози в різних регіонах світу свідчить про те, що вона значно розрізняється. Так її найбільші значення (100,2 і 95,7 на 100000 населення) відзначені серед негрів в містах Аламеда і Атланта (США) відповідно, найменші – 3,4 і 0,8 в Осаці (Японія) і Шанхаї (Китай). Настільки значущі відмінності дозволяють припускати наявність якихось чинників, що роблять істотний вплив на виникнення і розвиток раку передміхурової залози. Природно було припустити про наявність генетичної схильності до розвитку раку простати у представників різних рас. Проте епідеміологічні дослідження, проведені серед японців і китайців, які переїхали на постійне місце проживання в США, не підтвердили цю гіпотезу. Виявилося, що захворюваність на рак простати у них мало чим відрізнялася від такої серед місцевого населення.

При оцінці статистичних даних слід врахувати, що в епідеміологічні дослідження включаються тільки діагностовані випадки раку, а також встановлені при випадковому дослідженні операційного матеріалу, отриманого при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Багато в чому одержувані значення залежать від рівня розвитку медицини в конкретному досліджуваному регіоні і перш за все доступності населенню діагностики даного захворювання. Про це свідчать цілеспрямовані секційні дослідження, що дають зовсім інші цифри поширення раку простати в різних регіонах. При цьому наголошується, що в 2/3-4/5 (в залежності від віку хворих) випадків діагноз за життя не встановлювався. Тому з одного боку значення захворюваності, засновані на реєстрації вперше встановленого діагнозу пухлини і випадкових пухлин, виявлених після дослідження операційного матеріалу, отриманого при хірургічному лікуванні ДГПЗ, значно нижче реальних. З іншого боку існування досить великої кількості латентних не проявляються клінічно пухлин свідчить про те, що існують фактори, що призводять до розвитку пухлин, і, мабуть, інші, що сприяють їх прогресування. З аналогічним ступенем ймовірності можна говорити і про наявність факторів, що стримують розвиток латентних пухлин. Виділення і вивчення таких чинників зовнішнього середовища, раціональне їх використання в масовому масштабі може мати істотний вплив на показники захворюваності та смертності від раку передміхурової залози.

Інгібітори 5α-редуктази.

Найбільш значною подією у вивченні можливості профілактики РПЗ з’явилася публікація в 2003 р. результатів Дослідження Профілактики Раку Простати (Prostate Cancer Prevention Trial, PCPT), розпочатого в 1993 р. і став першим великомасштабним дослідженням хіміопрофілактики РПЗ [1].

Дослідження ґрунтувалося на двох спостереженнях: (1) андрогени відіграють суттєву роль у розвитку РПЗ і (2) у чоловіків з уродженим дефіцитом 5α-редуктази другого типу не розвиваються ні доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ), ні РПЗ.

В основі PCPT-дослідження лежала гіпотеза про те, що прийом фінастериду призводить до набутої недостатності 5α-редуктази, що в свою чергу веде до зниження рівня дигідротестостерону в передміхуровій залозі і тим самим можливо сніжет ризик розвитку РПЗ. У дослідженні, проведеному в США, брали участь 18 882 чоловіків у віці від 55 років і старше з нормальними даними пальцевого ректального дослідження (ПРИ) простати та рівня простат-специфічного антигену (ПСА) 3 нг/мл і менше. Випробовувані випадково розподілялися у дві групи: прийому фінастериду у дозі 5 мг / добу протягом 7 років або плацебо протягом такого ж періоду часу. У разі підвищення рівня ПСА вище 4 нг/мл або появи змін при в ході спостереження пацієнтам рекомендувалося піддатися біопсії передміхурової залози. Крім того, після закінчення дослідження всім хворим рекомендувалося пройти біопсію незалежно від рівня ПСА й даних. Дослідження було зупинено на 15 міс. раніше запланованого терміну, оскільки проміжний аналіз продемонстрував досягнення мети дослідження.

В результаті PCPT-дослідження було встановлено, що:

частота виявлення РПЗ у групі фінастериду виявилася на 24,8% меншою, ніж у групі плацебо (18,4% та 24,4% відповідно); частота виявлення низькодиференційованих пухлин (сума Глісону 7-10) та їх абсолютна кількість була вищою у групі фінастериду (6,4% та 5,1% відповідно) (табл. 1); величина зниження ризику РПЗ була однакова у всіх підгрупах хворих незалежно від віку, расової приналежності, спадковості і початкового рівня ПСА; побічні ефекти, що зачіпають сексуальну функцію, частіше зустрічалися при прийомі фінастериду, в той час як порушення сечовипускання частіше зустрічалися в групі плацебо; зниження ризику виявлення РПЗ як для клінічно проявляються пухлин (за даними ПСА або ПРИ), так і для пухлин, діагностованих при біопсії в кінці дослідження, було однаковим; протягом дослідження зафіксовано рівну кількість смертей від РПЗ (по п’ять у кожній групі); 98% виявлених пухлин були клінічно локалізованими; об’єм передміхурової залози на момент біопсії в досліджуваній групі був в середньому на 24% менше, ніж у контрольній групі.

Незважаючи на доведений вплив фінастериду на ризик розвитку РПЗ, результати дослідження не послужили приводом до схвалення препарату для профілактичного прийому. Спостереження про збільшення частоти низькодиференційованих раків при тривалому використанні фінастериду призвело до деякої настороженості щодо його використання і численних спроб пояснення такого результату. Обговорювалося кілька гіпотез: (1) індукування препаратом розвитку низкодифференцированного раку, (2) збільшення виявлення РПЗ за рахунок зменшення обсягу простати, (3) вплив фінастериду на гістологічну структуру біоптатів і (4) вплив препарату на рівень ПСА, що приводить до більшої специфічності останнього [2].

Спостереження про те, що найбільша різниця в числі діагностованих низькодиференційованих пухлин між групами спостерігалася на початку дослідження (на другому році) спростовує припущення про індукцію фінастеридом низькодиференційованого РПЖ [3]. Крім того, вивчення гістологічних препаратів виявлених у дослідженні низькодиференційованих пухлин показало менш агресивні риси пухлин у групі фінастериду [4]. Більшість даних свідчить про збільшення виявлення низькодиференційованих раків а також збільшення специфічності ПСА під впливом фінастериду. Ці дані в грудні 2005 р. дали підставу групі експертів від Європейської Асоціації Урологів (EAU) рекомендувати практичним урологів обговорення можливості хіміопрофілактики РПЗ з пацієнтом після його інформування про можливу користь і побічні ефекти прийому фінастериду [5].

Консенсус фахівців в області уроморфології дійшов висновку про наявність даних на користь впливу прийому фінастериду на показник Глісона в дослідженні PCPT [6].

В даний час закінчений набір пацієнтів в інше велике дослідження, спонсороване фармацевтичною компанією GlaxoSmithKline, і присвячене вивченню профілактичного впливу інгібітора 5a-редуктази першого і другого типів дутастериду. Це дослідження отримало назву REDUCE (REduction by DUtasteride in prostate Cancer Events) [7]. У цьому дослідженні порівнюється профілактичний вплив прийому дутастерида 0,5 мг/добу протягом 4 років і плацебо у чоловіків старше 50 років з рівнем ПСА від 2,5 до 10 нг/мл та негативними даними мультифокальної біопсії передміхурової залози на момент включення пацієнта в дослідження. Однак дане дослідження ще не закінчено.

Селен – один з найважливіших мікроелементів в організмі людини, який є складовою багатьох антиоксидантних ферментних систем [8]. У природі селен поширений у вигляді складової частини органічних і неорганічних сполук. Джерелом селену для рослин є грунт. Через харчові ланцюги цей мікроелемент потрапляє з рослин в організм тварин. Джерелом його для людини є злаки, м’ясо, риба, яйця і молочні продукти. Існує значна варіабельність у вмісті селену в грунті в різних географічних областях, що обумовлює географічні відмінності в споживанні селену з їжею людиною.

Ряд експериментальних робіт показав, що селен може інгібувати ранні ступені канцерогенезу, пригнічувати проліферацію, індукувати апоптоз і активувати антиоксидантні ферменти [9, 10]. Ці ефекти відбуваються, мабуть, за рахунок регуляції транскрипції ряду генів, відповідальних за проліферацію [10] а також пригнічення експресії рецепторів до андрогенів.

Існують і епідеміологічні докази того, що селен відіграє захисну роль у розвитку раку. Так, в дослідженні випадок-контроль Vogt з співавт. [11] вивчили зв’язок рівня селену в крові з ризиком розвитку РПЗ. Автори виявили, що в осіб з високим рівнем селену в крові ризик захворіти РПЗ становив 0,71 від ризику осіб з низьким рівнем селену.

Найбільш вагомим внеском у демонстрацію користі селену було зроблено при аналізі результатів подвійного сліпого рандомізованого дослідження впливу харчової добавки з селеном (пекарські дріжджі) або плацебо у осіб з раком шкіри в анамнезі (Nutritional Prevention of Cancer Trial) [12]. Хоча в цьому дослідженні Clark з співавт. не отримали зменшення кількості рецидивів раку шкіри, однак при середньому терміні спостереження 4,5 року автори відзначили зниження частоти виявлення РПЗ на 63%, раку легені на 46% і раку товстого кишечника на 58% в групі хворих, які отримували селен. Загальна смертність від раку в цій групі знизилася на 50%. Через 25 міс. було виконано повторний аналіз у цьому дослідженні, який показав подальше зниження ризику РПЗ до 0,48 [13]. Найбільш значущий ефект відзначений у осіб з рівнем ПСА менше 4 нг / мл і низьким вмістом селену в крові.

У когортному дослідженні з Нідерландів (Health Professionals Follow-up Study) проведено аналіз зв’язку вмісту селену в нігтях (сурогатний кількісний показник рівня споживання селену протягом тривалого часу) і захворюваністю РПЗ [14]. При терміні спостереження 6,3 років було відзначено зворотне співвідношення між рівнем селену в нігті і ризиком РПЖ (ризик 0,69 при високому вмісті селену в нігті).

Вітамін E (α-ТОКОФЕРОЛ)

Вітамін E – це комплекс природних жиророзчинних речовин (токоферолів і токотрієноли), одним з основних властивостей яких є запобігання окисного пошкодження клітинних мембран (антиоксидантна). Найбільш широко поширеною в природі формою вітаміну Е, що становить до 90% від усіх токоферолів в тканинах ссавців, є α-токоферол. Основними джерелами вітаміну Е в харчовому раціоні людини служать різні рослинні олії (соняшникова, соєва), горіхи і горіхове масло, яйця, сухі сніданки на основі цільних зернових злаків [15].

Ряд експериментальних досліджень показав, що α-токоферол може впливати на розвиток раку через кілька механізмів. Так, похідні α-токоферолу можуть зупиняти клітинний поділ у фазі G1 [16], виявляють антиандрогенні властивості та індукують апоптоз [17].

Найбільш важливим дослідженням, показали можливу роль α-токоферолу в профілактиці РПЗ було дослідження α-токоферолу і β-каротину (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene trial, ATBC). Це велике рандомізоване подвійне сліпе дослідження з участю 29133 курців чоловічої статі було проведено для оцінки ефекту цих речовин у запобігання раку легені. У ATBC був використаний факториальный дизайн 2 × 2: хворі отримували або 50 мг (50 МО) вітаміну E, або 20 мг β-каротину, або обидва речовини або плацебо. На жаль, в цьому дослідженні основна мета не була досягнута: захворюваність раком легені не знизилася, більш того спостерігалося деяке статистично недостовірне збільшення захворюваності раком легенів, передміхурової залози та шлунка серед осіб, що отримували β-каротин. Однак у чоловіків, рандомізованих до групи α-токоферолу відзначено зниження на 32% ризику захворіти РПЗ, і на 41% ризику померти від РПЗ [18].

Питання про адекватну дозі вітаміну Е в даний час дещо суперечливий. У дослідженні ATBC вітамін Е використовувався у відносно низькій дозі (50 мг = 50 МО), притому, що середні рекомендовані раніше дози токоферолу знаходилися в межах від 100 до 800 МО. Хоча прийом вітаміну Е в цих дозах вважався в цілому нетоксичним і безпечним, останнім часом з’явилися повідомлення, що високі дози (більше 400 МО/день) пов’язані з підвищенням частоти серцевої недостатності та смерті від інших причин [19, 20]. Тому в даний час не рекомендується перевищувати дозу 150 МО вітаміну Е в день.

КОМБІНАЦІЯ АНТИОКСИДАНТІВ.

Всі вищевказані дані стали підставою для проведення великого рандомізованого інтервенційного дослідження SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), фінансований Національним Інститутом Раку США [21]. У дослідження планується включити 32400 чоловіків з рівнем ПСА 4 нг/мл і менше і нормальними даними пальцевого ректального дослідження. Добровольці рандомизируются в 4 групи: 400 МО α-токоферолу, 200 мкг селенометионина, 400 МО α-токоферолу + 200 мкг селенометионина або плацебо. Дослідження SELECT розпочато в січні 2001, в 2006 р. планується закінчити набір добровольців, а результати планується отримати до 2013 р.

ТОМАТИ І ЛІКОПЕН.

Основним каротиноїдом, що представляє великий інтерес для профілактики РПЖ, вважається лікопен. За структурою лікопен є високо ненасиченим ациклічним ізомером β-каротину. Ненасичена структура робить цю речовину потужним антиоксидантом, що перевершує вітамін E по здатності нейтралізувати синглетний кисень в 10 і β-каротин в більш, ніж в 2 рази [22]. Лікопен є найбільш поширеним каротиноїдом в плазмі крові [23] і тканинах людини, включаючи передміхурову залозу [24]. Ряд досліджень показали, що ця речовина може впливати на гени, які є мішенями андрогенів, і стимулювати клітинний апоптоз [25, 26].

Лікопен, що міститься в томатах і забезпечує червону пігментацію цих овочів та інших фруктів (кавун, грейпфрут). У дієті американців основним джерелом лікопену є томатний соус або кетчуп.

Інтерес до лікопену викликаний опублікованими в 1995 р. Giovannucci з співавт. [27] результатами когортного дослідження медпрацівників (Health Professionals’ Follow-up Study), який показав зниження ризику РПЗ на 36% у чоловіків, які споживають велику кількість томатів і їх продуктів, порівняно з особами, що споживають мало томатів. Подальші дослідження показали суперечливі результати: якщо в ряді робіт показано значне (від 25% до 80%) зниження ризику РПЗ при високому рівні лікопіну у крові [28, 29], то в інших такі дані не були підтверджені [30, 31].

Мета-аналіз 10 когортних досліджень і 11 досліджень випадок-контроль показав, що відносний ризик РПЗ у чоловіків, які споживають багато томатів порівняно з споживають мало томатів становить 0,89 (довірчі межі: 0,8-1,0). Для осіб, які споживають продукти томатів після термічної обробки (соуси, кетчупи), цей ризик був ще менше – 0,81 (довірчі межі: 0,71-0,92). У висновках було відзначено, що ефект споживання томатів помірний і обмежений особами, що споживають їх у великій кількості [32].

Більшість фахівців згідно з думкою, що в даний час не можна дати конкретні рекомендації щодо профілактичного використання добавок лікопену [33]. Однак це не відноситься до споживання томатів. Томати можуть бути джерелом багатьох потенційно активних речовин. Так, Boileau і співавт. [34] показали, що захист від індукованого канцерогенами і андрогенами РПЗ у мишей забезпечує порошок з томатів, обмеження калорій в раціоні, але не добавка лікопену. Це говорить про те, що томати можуть містити інші компоненти, що забезпечують протективный ефект. Крім того, процес переробки їжі, а також її взаємодію з іншими харчовими продуктами може істотно впливати на всмоктуваність лікопену. Таким чином, томати як складова частина дієти з великим вмістом овочів і фруктів, є більш кращим продуктом, ніж добавки лікопену.

Ряд невеликих досліджень демонструють докази можливого клінічного ефекту лікопену у хворих РПЖ (табл. 2). У 2001 р Chen з співавт. [35] опублікували роботу, що демонструє результати прийому томатного соусу у хворих РПЖ. Протягом 3 тижнів між біопсією та радикальною простатектомією 32 чоловіки отримували томатний соус у кількості еквівалентній 30 мг лікопену на день. У цих хворих було виявлено невелике, але статистично достовірне зниження рівня ПСА (з 10,9 до 8,7 нг/мл) і зменшення рівня окисного пошкодження ДНК в тканині простати і лейкоцитах в порівнянні з вихідними значеннями.

В іншій публікації Kucuk з співавт. [36] порівняли в рандомізованому дослідженні за участю 26 чоловіків ефект 3-х тижневого прийому добавки лікопену (LycoRed Natural Products Industries Ltd., Beer-Sheva, Israel) перед радикальною простатектомією. Результатом роботи було достовірне зниження рівня ПСА і зменшення частоти виявлення ракових клітин при дослідженні країв відсікання в групі лікопену, однак мала кількість хворих і нерівне їх розподіл в групах не дозволяє зробити достовірні висновки.

Ansari і Gupta [37] провели рандомізоване дослідження, порівнюючий результати хірургічної кастрації у хворих метастатичним РПЗ з таким же лікуванням плюс 4 мг лікопену в добу. Автори відзначили більшу ефективність лікування в групі лікопену, що проявилося більшою величиною об’єктивного ефекту, зниження рівня ПСА і зменшення тяжкості симптомів.

Ті ж автори доповіли про результати лікування із застосуванням 10 мг лікопену на день протягом 3 міс. у 20 хворих гормонорезистентним РПЗ [38]. У 6 (35%) хворих вони відзначили об’єктивний ефект лікування: у одного хворого розвинувся повний ефект, який визначається як нормалізація ПСА ( 50% протягом 8 тижнів і більше, і зменшення симптомів прогресування РПЗ).

НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ.

Інтерес до нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) з’явився після виявлення ролі запалення в канцерогенезі і виявлення профілактичних властивостей цих препаратів при колоректальному раку і раку молочної залози [39]. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) діють шляхом пригнічення ферменту циклооксигенази (cyclooxygenase, COX), яка перетворює арахідонову кислоту в простагландини, які є медіаторами запалення (рис. 1). Існує дві ізоформи цього ферменту – COX-1 і COX-2, які здійснюють одну й ту ж реакцію, але розрізняються по функції в організмі людини [40]. COX-1 постійно знаходиться в тканинах і виконує функцію «підтримки порядку» в організмі, забезпечуючи вироблення простагландинів у регуляції ниркового кровотоку, агрегації тромбоцитів і вироблення шлункового соку. COX-2 не присутнє постійно в організмі, а його вироблення для тимчасових потреб організму індукується різними цитокінами, мітогенами, факторів росту, а також пухлинними промоторами. COX-2 є медіатором гострого і хронічного запалення, болю і клітинної репарації, а також залучається в процес овуляції і пологів.

Ряд досліджень показує, що інгібіція COX-2 за допомогою НПЗП або більш селективних інгібіторів цього ферменту (коксибів) може призводити до протипухлинного ефекту, а також забезпечувати профілактику при ряді злоякісних пухлин, в тому числі при РПЗ. Відомо, що існує пряма залежність між рівнем експресії COX-2 і ангиогенезом, пухлинною інвазією, імуносупресією і зниженням апоптозу при різних пухлинах, а інгібіція COX-2 індукує апоптоз у клітинних лініях РПЗ [41].

Існує ряд епідеміологічних досліджень, що показали негативну кореляцію між прийомом НПЗП і ризиком РПЗ. Так, мета-аналіз, який досліджував вплив прийому аспірину ризик РПЗ виявив невелику негативну зв’язок з відносним ризиком 0,9 (довірчий інтервал 0,82–0,99) [42]. Два наступних дослідження підтвердили ці спостереження. Аналіз General Practice Research Database з Великобританії показав більш виражене зниження ризику РПЗ при використанні аспірину (відносний ризик 0,7) незалежно від дози та тривалості прийому [43]. Дані американського дослідження Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort також виявило позитивний вплив регулярного прийому аспірину або інших НПЗП [44]. Таким чином, у чоловіків, що приймають аспірин у малих дозах протягом тривалого часу з приводу серцево-судинної патології, мабуть, може відбуватися зниження ризику РПЗ.

У теж час слід зазначити, що в численних дослідженнях не простежується зв’язку хронічного простатиту і раку простати, що трохи не в’яжеться з наведеними вище даними. Здавалося б підвищення рівня СОХ-2 при хронічному запаленні в простаті має надавати потенціює вплив на розвиток раку, однак цього не спостерігається. Отже, зменшення розвитку раку простати при прийомі аспірину має знайти інше пояснення.

Що стосується ролі селективних інгібіторів COX-2, недавнє виявлення кардіоваскулярної токсичності цих препаратів, що полягає в підвищенні ризику інфаркту міокарда, цереброваскулярних тромбоемболічних ускладнень і серцевої недостатності, [45, 46] не дозволяє рекомендувати їх використання в профілактичних цілях. Так, спонсороване фармацевтичною фірмою Merck велике дослідження рофекоксибу у чоловіків з підвищеним рівнем ПСА і негативною біопсією було закрито через вилучення препарату з продажу через виявлений ризик серцево-судинних ускладнень [47].

ВІТАМІН D І КАЛЬЦІЙ.

Ендогенний вітамін D3-холекальциферол-утворюється в шкірі з 7-дегідрохолестерину під дією ультрафіолетового випромінювання. Синтезований ендогенно вітамін D3 та його природний аналог вітамін D2 (ергокальциферол), що споживається з їжею, в печінці піддаються гидроксилированию в 25-й позиції, а потім в 1-й позиції в нирках, що призводить до утворення біологічно активних 1,25-(ОН)2D2 і 1,25-(ОН)2D3 (кальцитріолу), які відомі своїм впливом на обмін кальцію в організмі людини. Крім цього в результаті взаємодії з рецептором в ядрі клітини вітамін D3 робить регулюючий вплив на транскрипцію багатьох генів у більш ніж 30 тканинах людини, включаючи передміхурову залозу [48].

Інтерес до вітаміну D як до профілактичного агента при РПЖ відбувається з ряду епідеміологічних спостережень. Так, серед чоловіків, що живуть в північних країнах і в меншій мірі піддаються ультрафіолетового опромінення сонця, відзначається більш висока смертність від РПЗ. У афро-американців, у яких меланін шкіри блокує ультрафіолетове випромінювання і запобігає активації вітаміну D, відзначається найвища в світі захворюваність і смертність від РПЗ. У той же час захворюваність РПЖ у японців, що живуть в Японії, надзвичайно низька, що може бути пов’язано з наявністю у них в дієті великої кількості риби, багатої вітаміном D.РПЖ частіше зустрічається в літньому віці, коли відзначається відносний дефіцит вітаміну D через меншу схильність до ультрафіолетового опромінення і зниженням активності гідроксилаз, відповідальних за синтез активного вітаміну D. крім цього показано, що споживання великої кількості молочних продуктів, багатих кальцієм, що знижує рівень вітаміну D в

У ряді робіт показано, що клітини РПЗ експресують рецептор до вітаміну D. У дослідженнях на клітинних лініях РПЗ відзначений антипроліферативний ефект вітаміну D [49], який реалізується за допомогою гальмування клітинного циклу [50].

Аналіз дослідження Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort забезпечив ряд додаткових доказів участі кальцію (і, ймовірно, вітаміну D) у патогенезі РПЗ [51]. Це проспективне когортне дослідження, проведене в США, за участю 65321 літніх чоловіків, які в період включення у дослідження (1992-1993 рр..) заповнювали докладні анкети, оцінювали їх дієту, медичний анамнез і спосіб життя. В результаті було виявлено помірне підвищення ризику РПЗ (відносний ризик = 1,2) при споживанні великої кількості загального кальцію (з їжею і добавками) і споживанні великої кількості кальцію з їжею (≥ 2 р/день проти.

Табла. 1 Результати дослідження PCPT [1].

профілактика передміхурової залози

Показник Група фінастериду Група плацебо Зниження ризику Кількість рандомізованих чоловіків 9 423 9 459 Діагностовано РПЗ 803 1147 24.8% Діагностовано клінічно 435 571 Діагностовано на виході з дослідження 368 576 Сума Глісона 2-6 477 831 7-10 280 237 Немає даних 46 79.

Табла. 2 клінічні інтервенційні дослідження томатів і лікопену.

Профілактика передміхурової залози.

Препарат відноситься до медицини, а саме до урології, і може бути використаний для профілактики і лікування простатиту (запального процесу в передміхуровій залозі) і доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ (аденоми передміхурової залози).

До числа найбільш поширених захворювань у чоловіків у другій половині життя відноситься доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) або аденома простати, якій передує гострий або хронічний простатит.

Простата — це невеликий, але дуже важливий орган. Урологи іноді жартівливо називають «серцем справжнього чоловіка». Передміхурова залоза відіграє важливу роль у виробленні особливого чоловічого секрету і з-за її розташування — під сечовим міхуром, частково охоплюючи сечовипускальний канал, впливає на роботу всієї сечостатевої системи. Передміхурова залоза — орган, що виробляє живильний сік для сперматозоїдів, який і складає основу еякуляту (сперми). В силу анатомічних особливостей тут особливо швидко прогресує безсимптомне запалення (простатит). За статистикою, простатит в тій чи іншій формі захворює кожен другий чоловік у віці старше 40-45 років. Існують фактори, які значно підвищують ризик розвитку цієї хвороби. Серед них — перенесені венеричні захворювання, стреси, недостатньо сильний імунітет, шкідливі звички, а особливо зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, відсутність занять спортом і сидяча робота, а також тривала статева стриманість і неправильне харчування, і його наслідок — часті закрепи. Сидяча робота стала нормою, при цьому мало хто з офісних працівників приділяє достатньо часу спорту. Навіть шлях на роботу більшість проробляє сидячи-хто в автобусі або в метро, хто-на особистому автомобілі. Імунодефіцит — це наслідок інших причин: бідної вітамінами, але багатого жирами харчування, перебування в загазованому повітрі великого міста, і, знову-таки, відсутність рухової активності. Ну, а стрес давно став постійним супутником практично кожної людини, особливо в нашій країні.

Основні симптоми простатиту: утруднене, хворобливе сечовипускання, часті позиви до сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, потреба в сечовипусканні вночі, зниження лібідо, погіршення ерекції, передчасна еякуляція, «змащений» або болісний оргазм, болі в промежині, мошонці, статевому члені, загальна слабкість, підвищена стомлюваність, сонливість, запор, нестійкі випорожнення, виділення з уретри.

Неспецифічні симптоми — біль у спині, хребті, зниження працездатності, концентрації уваги, ініціативності, дратівливість, шум у вухах, дзвін у голові, порушення сну, розбитість вранці після сну, неадекватна агресивність. Простатит починає проявлятися лише на пізніх стадіях, коли він вже перейшов в аденому передміхурової залози. Аденома — це доброякісна пухлина, яка день за днем збільшується в розмірах, здавлюючи сечовий міхур і сечівник. Вона все більш наполегливо заявляє про себе слабким напором струменя сечі, почуття неповного спорожнювання сечового міхура, частими нічними позивами до сечовипускання і різким зниженням потенції. Часто аденома перероджується у важке онкологічне захворювання — рак передміхурової залози. Проблеми таких хворих відомі з часів Герофіла, Гіппократа, Сенеки. Захворювання негативно позначається не тільки на здоров’ї, але і на якості життя пацієнтів. Тому настільки актуальна розробка менш травматичних і ефективних способів лікування, зокрема медикаментозної терапії.

Аналогом пропонованого засобу є препарат СОНИЗИН® (SONIZIN) Міжнародне найменування: tamsulosin (тамсулозин)

Коди АТХ: G04CA02.

КФГ: Препарат, що застосовується при порушеннях сечовипускання, пов’язаних з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. Альфа1-адреноблокатор. Власник Реєстр. посвідчення: Gedeon RICHTER Plc. (Угорщина.) Реєстраційний номер: ЛСР-002155/07 Капсули з модифікованим вивільненням тверді желатинові, розмір №2, непрозорі, з коричневою кришечкою та коричнево-жовтим корпусом. Вміст капсул — тамсулозину гідрохлорид (5-2-2-O этоксифеноксиэтиламинопропил-2-метоксибензолсульфонаміду гідрохлорид) — 400 мг. Допоміжні речовини: кальцію стеарат, триэтилцитрат, тальк, сополімер метакрилової кислоти і этилакрилата (1:1) (містить також полісорбат 80, натрію лаурилсульфат), целюлоза мікрокристалічна. Склад корпусу і кришечки капсули: заліза оксид жовтий (C. I. 77492 E172), заліза оксид чорний (C. I. 77499 E172), заліза оксид червоний (C. I. 77491 E172), титану діоксид (C. I. 77891 E171), желатин. Сонизин вибірково і конкурентно блокує постсинаптичні α1A-адренорецептори, що знаходяться в гладкій мускулатурі передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри, а також α1D-адренорецептори, переважно знаходяться в тілі сечового міхура. Це призводить до зниження тонусу гладкої мускулатури передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри та поліпшення функції детрузора. За рахунок цього зменшуються симптоми обструкції і подразнення, пов’язані з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. Як правило, терапевтичний ефект розвивається через 2 тижні після початку прийому препарату, хоча у деяких пацієнтів зменшення вираженості симптомів відзначається після прийому першої дози (Камалов А. А., Дорофєєв С. Д. «Сучасні погляди на проблему хронічного простатиту». Русий. мед. журн., 2003; 11(№4): 229-233; Ткачук В. М. «хронічний простатит». — М: Медицина для всіх, 2006 — 112 с.; Кудрявцев Ю. В., Романова Л. М. «Морфологічні зміни в тканині передміхурової залози при доброякісній гіперплазії»; «Доброякісна гіперплазія передміхурової залози». M. 1999; 37-45 с.; Російський медичний журнал, 25 грудня 2008 р., том 16, №29, «Клінічні рекомендації та алгоритми для практикуючих лікарів. Вибрані лекції для сімейних лікарів. Хірургія та урологія»).

Недоліками даного препарату є його побічні дії:

— з боку ЦНС: головний біль, запаморочення, астенія, порушення сну (сонливість або безсоння);

— з боку статевої системи: ретроградна еякуляція, зниження лібідо;

— з боку серцево-судинної системи: в поодиноких випадках.

— ортостатична гіпотензія, тахікардія, серцебиття;

— з боку травної системи: нудота, блювота, запори або діарея; алергічні реакції: шкірний висип, свербіж, ангіоневротичний набряк;

— інші: рідко — біль у спині, риніт; у поодиноких випадках — біль у грудній клітці;

— з обережністю застосовують у пацієнтів старше 75 років.

Найближчим аналогом пропонованого засобу є препарат Кардура».

Активний компонент препарату, доксазозин. Хімічна назва: (±)-1-(4-Аміно-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[(2,3-дигідро-1,4-бензодиоксин-2-іл)карбоніл]піперазин (і у вигляді монометансульфоната).

Хімічна формула C23H25N5O5. Мовляв. маса — 451.475 г/моль.

У таблетках міститься сіль доксазозину мезилату в дозах, еквівалентних 1, 2, 4 і 8 мг доксазозину. Інші інгредієнти: натрію крохмалю гліколат, целюлоза мікрокристалічна, лактоза, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат. Форма випуску — таблетки. 1 мг, 2 мг, 4 мг: 30 шт. Реєстраційний номер №: — П №011944/01-2000 23.05.05 ПППроизводитель: PFIZER GmbH. HEINRICH MACKNACHF. GmbH & Co. KG. Код ATX: C02CA04 (Doxazosin). MHM: Doxazosin.

Фарм. група: Антигіпертензивні препарати.

Фармакологічна дія. Доксазозин — активний компонент препарату Кардура, чинить вазодилатуючу дію шляхом селективної конкурентної блокади постсинаптичних альфа1-адренорецепторів.

Призначення доксазозина хворим з симптомами доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ призводить до значного поліпшення уродинаміки та зменшення проявів симптомів захворювання. Ця дія препарату пов’язують з селективною блокадою альфа1-адренорецепторів, розташованих в стромі і капсулі передміхурової залози і шийці сечового міхура.

Доведено, що доксазозин є блокатором альфа1-адренорецепторів підтипу 1А, які становлять приблизно 70% від усіх підтипів, представлених в простаті. Цим і пояснюється його дія у пацієнтів з ДГПЗ. Кардура використовується при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ), для симптоматичного лікування затримки відтоку сечі і інших симптомів, пов’язаних з ДГПЗ. У хворих з ДГПЗ препарат можна призначати як при наявності артеріальної гіпертензії, так і при нормальному АТ. При призначенні препарату хворим з ДГПЗ з нормальним АТ зміна останнього несуттєво. (Лопаткин Н.А. (ред.). «Доброякісна гіперплазія передміхурової залози» — М., 1999; 216; Ткачук В. Н., Аль-Шукрі С. Г., Лук’янов А. Е. «Медикаментозне лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози». — СПб., 2000; 104).

Недостатки. У препарату Кардура велику кількість побічних ефектів: ортостатичні реакції (у рідкісних випадках непритомність), запаморочення (у т. ч. пов’язане зі зміною положення тіла), головний біль, втомлюваність, нездужання, набряки, астенія, сонливість, нудота, риніт; болі в животі, діарея, блювання, збудження, тремор; нетримання сечі (цей ефект може бути обумовлений фармакологічною активністю Кардуры); окремі випадки прианизма та імпотенції. Також відзначалися випадки шкірного висипу, тромбоцитопенії, пурпури, носових кровотеч, лейкопенії, гематурії, холестазу, гепатиту, жовтяниці, порушення показників функції печінки і затуманення зору, інші побічні ефекти, які відзначалися в процесі післяреєстраційних досліджень препарату у хворих з артеріальною гіпертензією — тахікардія, серцебиття, біль у грудній клітці, стенокардія, інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу, аритмії.

Завдання пропонованого засобу:

— органотропность; зниження клінічних проявів захворювання (середній бал симптомів за Міжнародною шкалою IPSS) і поліпшення якості життя;

— позитивна динаміка показників урофлоуметрії (максимальна швидкість потоку сечі, зниження кількості залишкової сечі, усунення дизурії;

— зниження середнього обсягу передміхурової залози;

— зменшення набряку і зниження активності запального процесу в передміхуровій залозі за рахунок поліпшення в ній мікроциркуляції;

— зниження побічних ефектів.

профілактика передміхурової залози

Сутністю пропонованого засоби для профілактики і лікування простатиту і аденоми передміхурової залози є те, що воно являє собою композицію активних діючих речовин, що включає в якості цільових інгредієнтів, такі речовини, мг:

доксазозин 1,0-1,1 диизопропиламмоний дихлорацетат 10-100 афобазол 9,7-10,0 глицинат міді 200-200,1 Віт Е (d-альфа токоферолу ацетат) 36,70-36,76 глицинат цинку 30,0-30,1 L-Глутамін 40,0-40,1 L-Аланін 20,0-20,1 L-Аргінін 24,8-20,0.

кукурудзяний крохмаль 22,91-22,93 тальк 1,85-2,0.

Пропонований комбінований препарат має широкий спектр фармакологічної активності. Він нормалізує метаболічні процеси в передміхуровій залозі, має детоксикаційну, мембраностабілізуючу, антиоксидантну і органотропну дію. Зменшує ступінь набряку, лейкоцитарної інфільтрації передміхурової залози, нормалізує секреторну функцію епітеліальних клітин, збільшує кількість лецитинових зерен у секреті ацинусів, стимулює м’язовий тонус сечового міхура. Зменшує тромбоутворення, має антиагрегантну активність, перешкоджає розвитку тромбозу венул в передміхуровій залозі. У порівнянні з препаратами цієї ж фармакологічної групи (захворювання урогенітальних органів) не токсичний.

Заявники передбачають назвати пропонований препарат «Апростол-400». Технічний результат від використання «Апростола-400» визначається дією речовин, що входять до його складу:

— Доксазозин — хімічна назви: 1-(4-Аміно-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-(2,3-дигідро-1,4-бензодиоксин-2-іл)карбопилпиперазин (у вигляді монометансульфоната). Фармакологічна група — селективний альфа1-адреноблокатор; засіб, що впливають на обмін речовин у передміхуровій залозі, і коректори уродинаміки. Дана речовина має суттєвий вплив на судини передміхурової залози, нормалізує їх стан, тим самим покращуючи кровопостачання в передміхуровій залозі. Особливістю доксазозина є його виборче вплив на судинні постсинаптичні альфа 1-адренорецептори, що відрізняє його від звичайних альфа-адреноблокаторів, які блокують одночасно альфа1 і альфа-2-адренорецептори судин, внаслідок цього доксазозинблокирует судинозвужуючу дію медіатора (норадреналіна) без впливу на інші види активності. Характерним для дії доксазозину є головним чином периферична вазодилатація. Він надає одночасно артеріо — і венорозширювальну дію. Селективні альфа1-адреноблокатори — найпопулярніша і численна група препаратів для лікування ДГПЗ у всіх країнах світу, що зумовлено високою ефективністю, швидкістю прояву позитивних змін і доступністю. Доведено, що в області тіла сечового міхура виявляються, переважно, холінергічні та бета-адренергічні нервові закінчення, в той час як задня уретра і передміхурова залоза містять в основному альфа-адренергічні рецептори. Такий розподіл рецепторів відіграє важливу роль в координаційній діяльності мускулатури сечового міхура і передміхурової залози. Дослідження останніх років довели, що ДГПЗ призводить до збільшення активності симпатичних нервових волокон, що викликає підвищення тонусу гладком’язових структур підстави сечового міхура, задньої уретри і передміхурової залози. Процес гіперплазії йде переважно за рахунок стромального компонента передміхурової залози, який містить до 60% гладком’язових волокон, що є точкою докладання альфа-адреноблокаторів. В основі механізму дії альфа-адреноблокаторів лежить розслаблення гладкої мускулатури шийки сечового міхура і задньої уретри внаслідок блокади альфа 1-адренорецепторів. Зниження активності симпатичної нервової системи, крім усунення динамічекого компонента інфравезикальної обструкції, покращує кровопостачання органів малого таза і, зокрема, сечового міхура. Поліпшення кровопостачання призводить до зменшення вираженості гіпоксії, поліпшення біоенергетики і скорочувальної здатності детрузора. Таким чином, альфа-адреноблокатори є єдиною групою препаратів, які чинять впливу на два з трьох патогенетичних механізмів порушення акту сечовипускання при ДГПЗ — збільшення максимальної швидкості сечовипускання, зниження кількості залишкової сечі. Млявий струмінь сечі у хворих на простатит зазвичай пов’язана з неповним розслабленням шийки сечового міхура і спастичним звуженням уретри на рівні її зовнішнього сфінктера, що обумовлює низький тиск в сечовому міхурі і низьку швидкість сечовипускання при сечовиділенні. При спастичному синдромі сфінктерів шийки сечового міхура і уретри альфаблокаторы дають швидкий позитивний ефект. Всього через один-два дні після початку прийому препарату багато чоловіків відзначають у себе посилення струменя сечі і не відчувають таких частих позивів до сечовипускання, особливо вночі. Це відбувається за рахунок зменшення максимального тиску детрузора і тиску відкриття. Зміни зазначених уродинамічних показників свідчить про об’єктивне зменшення інфравезикальної обструкції та іритативної симптоматики при лікуванні альфа 1-адреноблокаторами. Доксазозин також сприятливо впливає на показники ліпідів сироватки крові, зменшує агрегацію еритроцитів.

— Афобазол. Клініко-фармакологічна група: Транквілізатор (селективний анксіолітик). Похідне 2-меркаптобензимідазолу не відноситься до класу агоністів бензодіазепінових рецепторів. Перешкоджає розвитку мембранозалежних змін в ГАМК-рецепторі. Препарат має анксіолітичну (протитривожну) дію і легкий стимулюючий (активуючий) ефект. Не має гипноседативным ефектом, зменшує або усуває відчуття тривоги (заклопотаність, погані передчуття, побоювання, дратівливість), напруженості (лякливість, плаксивість, почуття занепокоєння, нездатність розслабитися, безсоння, страх). Соматичні (м’язові, сенсорні, серцево-судинні, дихальні, шлунково-кишкові симптоми), вегетативні (сухість у роті, пітливість, запаморочення), когнітивні (труднощі при концентрації уваги, ослаблена пам’ять) порушення зникають на 5-7 день лікування Афобазолом. Максимальний ефект досягається до кінця 4 тижня лікування і зберігається в послетерапевтическом періоді в середньому 1-2 тижні. У препарату відсутні міорелаксантні властивості, негативний вплив на пам’ять і увагу. При застосуванні препарату не формується лікарська залежність і не розвивається синдром відміни. Афобазол має особливий механізм дії, відмінний від інших протівотревожних і заспокійливих препаратів. Афобазол впливає на так звані сигма-рецептори і запускає наш внутрішній, природний механізм захисту від стресу, що відновлює дестабілізовані мембрани нервових клітин. Саме завдяки особливому механізму дії він не чинить пригнічувальної дії на центральну нервову систему, це дозволяє уникнути розвитку побічних ефектів, які впливають на наш фізичний стан і працездатність. Багато препаратів для лікування тривоги і стресу викликають пригнічення центральної нервової системи і пов’язані з цим сонливість, порушення концентрації уваги, що ускладнює застосування цих препаратів у повсякденному житті. Афобазол такими ефектами не володіє. Він не викликає ні сонливості, ні залежності, ні звикання, тому виправдано його застосування при простатиті і аденомі передміхурової залози з розвитком симптому ноктурії. Ноктурія (сечовипускання в нічні години, для здійснення яких потрібне переривання сну; ніктурія-нічна поліурія) — одне з найбільш тяжких розладів сечовипускання. Всякий раз нічному сечовипускання, частота якого доходить до 5 і більше разів, передує переривання сну. Хронічне недосипання викликає у пацієнтів сонливість вдень, перепади настрою, депресію, проблеми із засипанням вночі і в кінцевому підсумку погіршення якості життя. Ноктурія включена до переліку так званих простатичних симптомів, що допускає наявність причинно-наслідкового зв’язку між доброякісною гіперплазією простати (ДГПЗ) і потребою спорожняти сечовий міхур вночі.

— Диизопропиламмоний дихлорацетат. Міжнародна непатентована назва — Диизопропиламин. Фармацевтична група — стимулятори метаболізму різних хімічних груп. Емпірична формула C8H17Cl2NO2. Молекулярна маса: 230.13. Білий кристалічний порошок гіркого смаку. Легко розчинний у воді і спирті. Отримують шляхом гідролізу етилового ефіру дихлоруксусной кислоти. Технологія отримання розроблена ТОВ» Полівіт » (М. Уфа). Метаболічний вплив диизопропиламмония дихлорацетата обумовлено поліпшенням функціонального стану передміхурової залози, відновленням гомеостазу в органі, нормалізацією функціональної активності і стимуляцією процесів регенерації тканин залози, нормалізацію окислювально-відновних процесів і мікроциркуляцію при синдромі периферичної ішемії. Механізм дії діізопропіламонію дихлорацетату обумовлений його антиоксидантною і мембраностабілізуючою дією. Він інгібує процеси перекисного окислення, підвищує активність супероксидоксидази, зменшує в’язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів, що посилює їх здатність зв’язування, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран. Викликає активацію енергосинтезуючих функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран, сприяє поліпшенню реологічних властивостей крові. Всі перераховані вище процеси зменшують набряк і запалення в передміхуровій залозі.

Диизопропиламмоний дихлорацетат дозволяє усунути наступні симптоми, які спостерігаються при хронічному простатиті та аденомі передміхурової залози: розлади акту сечовипускання; порушення ерекції; зниження статевого потягу; відчуття неповного випорожнення сечового міхура; утруднене і зменшення струменя сечі; переривчасте сечовипускання; наказові позиви на сечовипускання.

Залежно від фази захворювання автори пропонують використовувати препарат «Апростол-400» з різним вмістом Діізопропіламмонія дихлорацетату. Мінімальну разову дозу 10 мг — для профілактики простатиту, аденоми передміхурової залози і в стадії ремісії хронічного простатиту. Максимальну разову дозу 100 мг використовувати для лікування простатиту і аденоми передміхурової залози. Інші концентрації Діізопропіламмоній дихлорацетат визначає лікуючий лікар.

— Гліцинат міді-біокоординаційне з’єднання, біогенні метали. Гліцин — метаболічний засіб, замінима амінокислота, центральний нейромедіатор гальмівного типу дії. Амінокислоти являють собою білі кристалічні речовини, добре розчинні (за деяким винятком) у воді, аміаку та інших полярних розчинниках; в неполярних і слабополярных розчинниках (метанол, етанол, ацетон) погано розчиняються. У водних розчинах всі амінокислоти існують у вигляді біполярних іонів (цвіттер-іонів) з дисоційованою карбоксильною групою і протонованою аміногрупою. Залежно від pH середовища амінокислоти можуть бути у формі катіонів, аніонів, електронейтральних біполярних іонів або суміші цих форм, одна з яких зазвичай домінує. Амінокислоти-амфотерні сполуки, в сильнокислих розчинниках мають позитивний заряд, в лужних-негативний заряд. Завдяки амфотерності амінокислоти є буферними речовинами, що виконують важливу функцію регулювання pH в організмі. Гліцин покращує метаболічні процеси в тканинах, чинить антидепресивну і седативну дію. Володіє гліцин і ГАМК-ергічною, альфа1-адреноблокирующим, антиоксидантну і антитоксичну дію; регулює діяльність глутаматних (NMDA) рецепторів, за рахунок чого зменшує психоемоційне напруження, агресивність і конфліктність; покращує соціальну адаптацію і настрій; полегшує засипання і нормалізує сон, підвищує розумову працездатність; зменшує вираженість вегетативно-судинних порушень і загальномозкових розладів. Виявляє седативну (заспокійливу), м’яке транквілізуючу (протитривожну) та слабку антидепресивну дію, зменшує відчуття тривоги, страху, психоемоційного напруги, посилює дію антидепресантів. Володіє деякими ноотропними властивостями, покращує пам’ять і асоціативні процеси. Гліцин входить до складу багатьох білків і біологічно активних сполук. З гліцину в живих клітинах синтезуються порфірини і пуринові підстави. Гліцин також є нейромедіаторної амінокислотою. Рецептори до гліцину є в багатьох ділянках головного мозку і спинного мозку і надають «гальмівний» вплив на нейрони, зменшують виділення з нейронів «збуджуючих» амінокислот. Легко проникає у більшість біологічних рідин і тканин організму, метаболізується до води і вуглекислого газу, накопичення його в тканинах не відбувається. В даний час виріс інтерес до комплексних препаратів, отриманим шляхом синтезу мікроелементів з амінокислотами, що утворюють так звані біокоординаційні сполуки — гліцинати, в даному випадку — гліцинат міді. У такому вигляді мікроелемент і амінокислота легко всмоктуються в шлунково-кишковому тракті і підсилюють дію один одного (в. І. Дорожкін, 2000). Їх функціональна особливість обумовлена здатністю утворювати хелатні структури і брати участь в метаболічних реакціях. Координовані групи істотно змінюють хімічні властивості металу. Метаболічні шляхи для мікроелементів в організмі людини строго детерміновані. Потік інформації, що визначає обмін білків і амінокислот, взаємопов’язаний з потоком інформації для мінерального обміну. Істотну роль біогенні метали грають для нормальної функції ендокринної системи, а також ряду гормонів передміхурової залози (RJ. Henkin, 1976; K. Burger, 1979). Глицинат міді чинить антипроліферативну, протизапальну дію, сприяє зменшенню гіперплазії передміхурової залози, нормалізує її функції, бере участь у регуляції гормонального балансу в організмі.

— Вітамін Е був виділений з масла зародків пшеничних зерен і отримав назву токоферол. Найбільшу біологічну активність проявляє α-токоферол. Вітамін Е натуральний (d-α-Токоферил ацетат). У пропонованому препараті міститься 50 ME (IU), що по конвертеру міжнародних одиниць відповідає-36.76 мг (mg). За механізмом дії токоферол є біологічним антиоксидантом. Він інгібує, вільнорадикальні реакції в клітинах і таким чином перешкоджає розвитку ланцюгових реакцій перекисного окислення ненасичених жирних кислот у ліпідах біологічних мембран та інших молекул, наприклад ДНК. Токоферол підвищує біологічну активність вітаміну А, захищаючи від окислення ненасичену бічний ланцюг. Вітамін Е діє як антиоксидант, запобігаючи утворенню в клітинах токсичних продуктів перекисного окислення ліпідів, бере участь у біосинтезі гема і білків, проліферації клітин та інших найважливіших процесах клітинного метаболізму. Вітамін Е підвищує споживання кисню тканинами організму. Має ангіопротекторну дію, впливає на тонус і проникність судин, стимулює утворення нових капілярів. Токоферол необхідний для нормального перебігу репродуктивних процесів: запліднення, розвитку плода, формування і функціонування статевої системи. Вітамін Е — антиоксидант підтримує гормональний баланс. При дефіциті вітаміну Е підвищується проникність і ламкість капілярів, у чоловіків розвивається зниження статевої функції. Після всмоктування в кишечнику велика частина токоферолу надходить в лімфу і кров, швидко розподіляється в тканинах організму з переважним накопиченням в печінці, м’язах, жировій тканині. Максимальна концентрація препарату визначається в надниркових залозах, гіпофізі, статевих залозах, міокарді. Показання: дисфункція чоловічої статевої системи, важкі соматичні захворювання, в період підвищеної фізичного навантаження, захворювання, при яких необхідна антиоксидантна терапія.

— Гліцинат цинку-біокоординаційне з’єднання, біогенний метал. Цинк входить до складу ферментів, є необхідним елементом для розвитку репродуктивних органів. Сприяє підтримці імунної відповіді. Грає важливу роль в нормалізації метаболізму підшлункової залози і простати. Цинк підтримує активність більше 100 ензимів, пов’язаних з метаболізмом енергії, синтезом білків, біосинтезом гема, транспортом діоксиду вуглецю і багатьма іншими біохімічними реакціями. Сприяє нормалізації функції простати за рахунок блокування ароматазного ферменту. 50-67% чоловіків страждають дефіцитом цинку. Цинк бере участь практично у всіх стадіях росту клітин. Він необхідний для роботи більш ніж 300 різних ферментів. В організмі дорослої людини міститься досить велика кількість (2-3 г) цинку. Основна частина його зосереджена в кістках і шкірі. Рівень цинку найбільш високий в спермі і передміхуровій залозі. Цинк знаходиться в органах і тканинах переважно в органічно пов’язаній формі у вигляді легко дисоціюючих сполук з амінокислотами (в даному випадку з гліцином, гліцинат цинку) і білками. Велика біологічна роль гліцинату цинку в зростанні, розвитку, статевому дозріванні людини і підтримці репродуктивної функції. Він необхідний для нормальної роботи гіпофіза, щитовидної, підшлункової і передміхурової залоз. Під впливом його сполук посилюється активність гонадотронных гормонів гіпофіза. Бар’єрна функція передміхурової залози асоціюється з вмістом в ній цинку. Гліцинат цинку надає in vitro антибактеріальний ефект на грампозитивні і грамнегативні бактерії. Відомо, що передміхурова залоза найбільш багата цинком, накопичує цинк, а її антибактеріальна активність пов’язана з наявністю в ній вільного цинку. Крім того, в залозі утворюється цинк-пептидний комплекс, який грає роль простатичного антибактеріального фактора (Stamey 1968, Marmar 1975, Fair&Wehner 1976, Fair&Parrish 1981). При простатиті рівень цинку відновлюється при його прийомі.

— L-глутамін є субстратом амінокислоти — глутамін. Глутамін становить понад 50 відсотків амінокислотного складу тіла і є найважливішою з «замінних» (синтезуються в організмі людини) амінокислот. Клітини імунної системи, статеві залози, підшлункова залоза, нирки потребують надходження цієї речовини. Глутамін є потужним імуностимулятором, активно бере участь в процесах регенерації тканин. Висока концентрація його в плазмі необхідна для успішної роботи імунної системи (в якості субстрату у вигляді L-глутаміну). Однак майже весь глутамін, що надходить з їжею, використовується клітинами тонкої кишки. Глутамін покращує функції мозку, розумову діяльність. Сприяє синтезу білків в організмі. Зміцнює імунну систему. Надає детоксицирующее дію. Є антистресовим фактором. Глутамін є найбільш поширеною амінокислотою в організмі людини: він становить 25% від загальної кількості амінокислот і до 60% пулу вільних амінокислот. Глутамін відноситься до умовно незамінних амінокислот, так як при інтенсивному фізичному навантаженні, в умовах стресу, хвороби, дієти, госпіталізації, хірургічної операції, хіміотерапії м’язова і імунна система мають потребу в такій великій кількості глутаміну (до 20-40 г на день), яке організм не може зробити самостійно, — потрібно його додатковий прийом з їжею. Функції глутаміну різноманітні. Глутамін є найважливішим будівельним матеріалом для клітин імунної системи; він підвищує реакцію імунної системи у разі тяжких інфекцій, очищає організм від аміаку — токсичного продукту обміну білків. Глутамін бере участь в утворенні ряду вітамінів, нейромедіаторів та інших речовин, що беруть участь в біохімічних процесах, служить джерелом енергії для мозкової діяльності, має сильну антистресову дію. Глутамін є однією з декількох амінокислот, що підвищують синтез гормонів в передміхуровій залозі.

— L-Аргініну — це форма існування в організмі людини амінокислоти Аргінін. Аргінін володіє прекрасним психотропним ефектом, викликаючи збільшення концентрації соматотропного гормону (СТГ) — гормону росту. Гормон росту виділяється гіпофізом і покращує опірність захворювань, сприяє відновленню тканин. У крові і лімфі аргінін циркулює у вигляді L-аргініну. Ця амінокислота сприяє поліпшенню настрою, робить людину більш активною, ініціативною і витривалою. Уповільнює зростання пухлин, в тому числі і злоякісних. В механізми цього явища бере участь здатність аргініну: активувати протипухлинну цитотоксичність макрофагів; збільшувати кількість та функціональну активність Т-хелперів — основної ланки в розвитку імунної відповіді; збільшувати кількість і активність NK (натуральних кілерів) і LAK (лимфокин активованих кілерів) в їх прямий протипухлинної агресії. Аргінін використовується для профілактики атеросклерозу, поліпшення реологічних властивостей крові. Він перешкоджає утворенню кров’яних згустків і адгезії цих згустків на внутрішній стінці артерій — тим самим зменшується ризик виникнення тромбів та атеросклеротичних бляшок. Аргінін використовується для збільшення очисного потенціалу нирок по виведенню кінцевих продуктів азотистого обміну. Насіннєва рідина дуже багата Аргініном, ефективний при інтенсифікації сперматогенезу, що використовується для лікування безпліддя у чоловіків. L-Аргінін здатний збільшити силу і тривалість кровонаповнення статевого органу у чоловіків, подовжує час статевого акту, підсилює приємні статеві відчуття і робить оргазм більш тривалим і глибоким.

— L-аланін-замінима амінокислота (L-лівообертаючий ізомер) в такому вигляді циркулює в організмі. Знижує ризик утворення каменів у нирках, регулює функції імунної системи. Аланін приймає активну участь у механізмі регулювання біосинтезу амінокислот: стабільні концентрації аланіну і гліцину в клітині впливають на синтез і метаболізм глутаміну. Аланін є гликогенным джерелом створення енергетичного резерву глюкози. Аланін — аліфатична амінокислота. Аланін легко перетворюється в печінці в глюкозу і навпаки. Цей процес носить назву глюкозо-аланінового циклу і є одним з основних шляхів глюконеогенезу в печінці. L-Аланін входить до складу багатьох білків, легко включається в процеси обміну вуглеводів і органічних кислот, в організмі може синтезуватися з піровиноградної кислоти. Бере участь в детоксикації аміаку, що утворюється в процесі запалення, що зменшує набряк запаленого органу і больовий симптом. Аланін є важливим джерелом енергії для головного мозку і центральної нервової системи; зміцнює імунну систему шляхом вироблення антитіл; активно бере участь у метаболізмі цукрів і органічних кислот. Синтезується з розгалужених амінокислот (лейцин, ізолейцин, валін). Аланін може бути сировиною для синтезу глюкози в організмі. Це робить його важливим джерелом енергії і регулятором рівня цукру в крові.

— Наповнювач. Кукурудзяний крохмаль — це натуральне речовина, вуглеводний полімер, який складається з двох структурно різних фракцій: амілози і амілопектину. Крохмаль, як природний полімер, що є одним з основних органічних джерел сировини для харчової, хімічної та фармацевтичної промисловості. При виробництві крохмалю генетично змінена сировина не використовується. Кукурудзяний крохмаль вищого сорту не має Е номери і декларується як крохмаль кукурудзяний. Фізико-хімічні показники: масова частка вологи, % — не більше 13,0; масова частка загальної золи (в перерахунку на суху речовину), % не більше 0,11; масова частка протеїну (в перерахунку на суху речовину), % — не більше 0,40. Несмачний, аморфний порошок білого кольору, нерозчинний у холодній воді. Під мікроскопом видно, що це зернистий порошок; при стисненні порошку крохмалю в руці він видає характерний «скрип», викликаний тертям частинок.

Лікувальні властивості: крохмаль — продукт неповного гідролізу лінійних полісахаридів покращує травлення, активізує обмін жовчних кислот і благотворно впливає на нервову систему і холестериновий обмін, сприяючи виведенню холестерину з організму. Кукурудзяний крохмаль необхідний для живлення нервових клітин і м’язових волокон.

Кукурудзяний крохмаль найбільше підходить як транспортний засіб (сполучний носій) і наповнювач у фармацевтичній промисловості. Функціональні властивості кукурудзяного крохмалю, як наповнювача капсулированной лікарської форми: надає кришаться властивості лікарського засобу, гігроскопічні властивості, властивості розпушувача; підтримує в’язкість і вологість лікарської форми.

Тальк являє собою гідроксосилікат. Тальк-це і природний мінерал, і гірська порода, утворена цим мінералом.

Хімічна формула тальку — Mg 3 (Si 4 O 10 ) (OH) 2 . Зустрічається в природі в серпентинових і олівінових породах з домішкою кварцу, антофіліту, тремоліту. ТУ 5727-002-10733471-99. Застосовується в фармакологічному виробництві як наповнювач. Фізична властивість. Кристали або порошкоподібна маса від білого і світло-зеленого кольору. Частинки мають різну форму з переважанням лускатої. Перевагами тальку є: полегшення прийому всередину твердих медикаментів, зменшує тертя, володіє антибактеріальними властивостями, м’який, інертний наповнювач, має високі адсорбуючі властивості.

Заявлений засіб випробувано на 30 волонтерів, хворих на ДГПЗ, та 30 волонтерів, хворих на хронічний простатит. Середній вік пацієнтів склав 63,5±2,4 року. У 16 (53,3%) з 30 пацієнтів ДГПЗ були виявлені супутні захворювання, серед яких переважали захворювання серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба I-II стадії). Всі хворі ДГПЗ перебували на амбулаторному спостереженні і мали перед лікуванням помірно виражену симптоматику хвороби. У всіх пацієнтів реєструвалася симптоматика розладів сечовипускання і зниження якості життя з використанням шкали IPSS-QOL, проводилося пальцеве ректальне і трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, урофлоуметрія і визначення об’єму залишкової сечі. Проводився забір біологічних матеріалів для проведення загального аналізу сечі і визначення рівня ПСА в сироватці крові.

Шкала IPSS (International Prostate Symptom Score) дозволяє оцінити вираженість симптомів у пацієнтів з порушенням сечовипускання. За кількістю балів лікар визначає ступінь тяжкості симптоматики у пацієнта і добирає той чи інший вид лікування. В якості додаткового методу використовують визначення індексу якості життя. Результати заповнення анкети шкалою IPSS можуть бути повноцінно інтерпретовані тільки на прийомі лікаря, який перш, ніж давати якісь оцінки, детально вивчить скарги та історію захворювання пацієнта, огляне його, проведе інші аналізи і дослідження, спрямовані на виявлення причин розладів сечовипускання. Анкета Міжнародна система сумарної оцінки захворювань передміхурової залози в балах (1-PSS) включає в себе наступні питання:

1. Як часто протягом останнього місяця у Вас було відчуття неповного спорожнення сечового міхура після сечовипускання?

2. Як часто протягом останнього місяця у Вас була потреба мочитися частіше, ніж через 2 години після останнього сечовипускання?

3. Як часто протягом останнього місяця у Вас було переривчасте сечовипускання?

4. Як часто протягом останнього місяця вам було важко тимчасово утриматися від сечовипускання?

5.Як часто протягом останнього місяця у вас був слабкий струмінь сечі?

6. Як часто протягом останнього місяця вам доводилося натужуватися, щоб почати сечовипускання?

7. Як часто протягом останнього місяця Вам доводилося вставати вночі з ліжка, щоб помочитися? Відповідь по кожному питанню:

БІФОСФОНАТИ В ПРОФІЛАКТИЦІ РОЗВИТКУ КІСТКОВИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ МЕТАСТАТИЧНИМ КАСТРАЦІОННОРЕЗІСТЕНТНИМ РАКОМ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.

Повний текст:

Рак передміхурової залози (РПЗ) є однією з найбільш актуальних проблем сучасної онкоурології. Захворюваність і смертність від даної патології в Російській Федерації в останні роки неухильно зростає. Збільшується кількість хворих на метастатичні та рефрактерні до кастраційної терапії формами захворювання. В даний час основним методом терапії хворих дисемінованим РПЖ є паліативна гормональна терапія (ГТ). Пацієнти, у яких спостерігається прогресування пухлинного процесу на тлі кастрационного рівня тестостерону, переходять у стадію так званого кастрационно-резистентного раку передміхурової залози (КРРПЖ). Прогноз у даного контингенту хворих вкрай несприятливий не тільки через прогресування онкологічного захворювання, але і в зв’язку з розвитком ускладнень, перш за все, кісткових метастазів. Профілактика розвитку серйозних ускладнень, таких як патологічні переломи, компресія спинного мозку, є вкрай актуальною проблемою. У статті представлений огляд результатів досліджень, що освячують проблеми профілактики розвитку кісткових ускладнень у хворих КРРПЗ. Описані результати великих досліджень, в тому числі проведених в нашій країні, що продемонстрували ефективність золендронової кислоти у хворих КРРПЗ з наявністю кісткових метастазів.

Ключове слово.

Про авторів.

Сафронова Катерина Юріївна – клінічний ординатор відділення онкоурології.

Для кореспонденції: МНІОІ ім. П. А. Герцена-філія ФГБУ» НМИРЦ » МОЗ Росії адреса: 125284, Росія, Москва, 2-й Боткинский проїзд, 3 E — mail: [email protected]

Каприн Андрій Дмитрович – член-кореспондент РАН, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології та оперативної нефрології з курсом онкоурології Медичного інституту РУДН, генеральний директор ФГБУ «НМИРЦ» Моз Росії.

Список літератури.

1. Злоякісні новоутворення в Росії в 2014 р. (захворюваність і смертність). Під ред. А. Д. Капріна, В. В. Старинського, Г. В. Петрової. М., 2016. Доступно: http://www. demoscope.ru/weekly/2016/0685/biblio04.php (дата звернення: 25.03.2016).

2. Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М. Гормональна терапія хворих на рак передміхурової залози. Онкоурологія. 2007; 3: 57-62.

3. Русаков В. Р., Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М. Гормональна терапія препаратом Лейпрорелин (Люкрин-депо®) у хворих на рак передміхурової залози. Онкоурологія. 2009; 3: 56-60. doi:10.17650/1726-9776-2009-5-3-56-60.

4. Нюшко К. М., Алексєєв Б. Я., Калпинский А. С., Каприн А. Д. лютеїнізуючого гормону рилізинг-гормону у хворих. Онкоурологія. 2014; 4: 70-74. doi:10.17650/1726-9776– 2014-10-4-70-74. doi:10.17650/1726-9776-2014-10-4-70-74.

5. Бірюков Ст. А., Карякін А. О., Горбань Н. А., Мінаєва Н. Р., Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М. та ін. Результати російського многоцентрового проспективного наглядової дослідження по застосуванню доцетаксела (Таксотер) у пацієнтів з метастатичним кастрационно-резистентним раком передміхурової залози. Онкологія. Журнал ім. П. А. Герцена. 2013; 1 (6): 36-40.

6. Бистров С. В., Нюшко К. М., Алексєєв Б. Я. Таутакс (доцетаксел) в лікуванні гормонорефрактерного раку передміхурової залози. Ефективна фармакотерапія. 2011; 45: 16-21.

7. Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М. можливості застосування абіратерону ацетату в гормональній терапії у хворих кастраційно-резистентним раком передміхурової залози. Онкологія. Журнал ім. П. А. Герцена. 2012; 1:. 70-72.

8. Харада М., Иида М., Ямагучі М., Шида к. аналіз кісткового метастазування аденокарциноми передміхурової залози в 137 аутопсийных випадках. АДВ Ехр розуму Біол. 1992; 324: 173-182.

9. Алексєєв Б. Я., Каприн А. Д., Нюшко К. М. Роль аналогів соматостатину в лікуванні хворих гормонорефрактерным раком передміхурової залози. Онкоурологія. 2011; 2: 84-88.

10. Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М. Роль аналогів соматостатину в лікуванні хворих кастрационно-рефрактерний раком передміхурової залози. Онкологія. Журнал ім. П. А. Герцена. 2012; 2:.100-102.

11. Каприн А. Д., Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М., Калпинский А. С. Сучасні підходи до лікарської терапії хворих метастатичним кастрационно-рефрактерний раком передміхурової залози. Фарматека. 2014; 8 (281): 35-39.

12. Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М., Калпинский А. С., Каприн А. Д. Можливості і концепції лікарської терапії у хворих кастрационнорефрактерным раком передміхурової залози. Російський медичний журнал. 2014; 22 (17): 1234-1238.

13. Алексєєв Б. Я., Нюшко К. М., Крашенинников А. А. Роль аналогів соматостатину в лікуванні хворих кастрационно-рефрактерний раком передміхурової залози. Ефективна фармакотерапія. 2013; 6: 32-37.

14. Нюшко К. М., Алексєєв Б. Я. Гормональна терапія препаратом диферелін у хворих на рак передміхурової залози. Ефективна фармакотерапія. 2010; 29: 36-40.

15. Нюшко К. М., Калпинский А. С., Каприн А. Д. Профілактика розвитку ускладнень у хворих на рак передміхурової залози з метастазами у кістках. Дослідження і практика в медицині. 2015; 2 (3): 76-81. doi:10.17709/2409-2231-2015-2-3-76-81.

16. Reddi A. H., Roodman D., Freeman C., Mohla S. механізми метастазування пухлини в кістку: проблеми і можливості. J дослідження кісток і мінералів 2003; 18 (2): 190-194.

17. Рассел р. детермінанти структурно-функціональних зв’язків між бісфосфонатами. Кістка. 2007; 40 (5): S21 S25.

18. Данфорд, Дж., Томпсон К., Коксон Ф. П., Лукман П. С., Хан М. Ф., Поултер С. Д., з співавт. Структурно-активні співвідношення для інгібування фарнезилдисфосфатсинтази in vitro та інгібування кісткової резорбції in vivo азотовмісними бісфосфонатами. J Pharmacol Exp Ther. 2001; 296 (2): 235-242.

19. Родан г., флейш Х. бісфосфонати: механізм дії. J Clin Invest. 1996; 97: 2692-2696.

20. Lehenkari П., Kellinsalmi М., Näpänkangas Ю., Ylitalo К. В., Ж. Mönkkönen, Роджерс Дж., і співавт. Подальше розуміння механізму дії клодронату: інгібування мітохондріальної АДФ / АТФ транслокази негідролізуемим, що містить аденозин метаболітом. Моль Фармакол. 2002; 61 (5): 1255-1262.

21. Frith J., Monkkonen J., Auriola S., Mönkkönen H., M. Rogers молекулярний механізм дії антирезорбтивного і протизапального препарату клодроната: докази освіти in vivo метаболіту, який інгібує резорбцію кістки і викликає апоптоз остеокластів і макрофагів. Ревматоїдний Артрит. 2001; 44 (9): 2201-2210.

22. Бергстром Ж., Bostedor Р., Masarachia П. А. Reszka, Родан Г. Алендронат є специфічним, наномолярних інгібітор farnesyl дифосфат синтази. Arch Biochem Biophys. 2000; 373 (1): 231-241.

23. Лі Е., Девіс Л. золедронова кислота: новий парентеральний бісфосфонат. Клин Тер. 2003; 25 (11): 2669-2708.

24. Грін Дж хімічні та біологічні передумови для нових бісфосфонат молекул: результати порівняльних доклінічних дослідженнях. Сьомін Онкол. 2001; 28 (2 + 6): 4-10.

25. Benford H., McGowan N., Helfrich m., Nuttall m., Rogers m. візуалізація активності бісфосфонатіндукованої каспази 3 в апоптотичних остеокластах in vitro. Кістка. 2001; 28 (5): 465-473.

26. С. буасьє, Ferreras М., О. Peyruchaud, С. Магнетто, Ebetino Ф. Х., М. Colombel, і співавт. Бісфосфонати інгібують інвазію клітин раку молочної залози та передміхурової залози, що є ранньою подією у формуванні кісткових метастазів. Дослідження Раку 2000;60 (11):2949-2954.

27. George R., Jeba J., Ramkumar G., Chacko A. G., Leng M., Tharyan P. втручання для лікування метастатичної екстрадуральної компресії спинного мозку у дорослих. Cochrane Database Syst Rev 2008; 8 (4): CD006716.

28. Чорний Д. М., Делмас П. Д., Eastell Р., рід Р. І., Боонена С., А. Ю. Cauley, і співавт. Випробування тріщинуватості горизонту стрижневе. Один раз в рік золедроновая кислота для лікування постменопаузального остеопорозу. Н Енгл Дж Мед. 2007; 356: 1809-1822.

29. Куляєв Е. А., Графов А. В., Фаламєєва О. В., Храпова Ю. В., Садовий М. А. досвід застосування золедронової кислоти (Резокластин ФС 5 мг / 6,25 мл, ЗАТ» Ф Синтез», Росія) у пацієнтів з низькою мінеральною щільністю кісткової тканини. Ефективна фармакотерапія. 2013; 2 (38): 30-33.

Профілактика раку кишечника |

Автор: Олена Ткачук, Женева, 24. 02. 2009.

Можливість захворіти на рак кишечника (РК) зростає після 40 років. Щорічно в світі реєструється близько мільйона нових випадків цього захворювання. У Швейцарії щороку ця проблема зачіпає 3700 осіб і стає причиною 1900 смертельних результатів.

У 60% випадків діагноз РК ставиться після 70 років. У чоловіків він стоїть на третьому місці після раку легені і передміхурової залози, але зачіпає в рівній мірі, як чоловіків, так і жінок (за винятком раку прямої кишки, який спостерігається переважно у чоловіків).

РК розвивається повільно і до появи симптомів проходять роки. Першими симптомами є кров в калі, тривале порушення стільця, болю і здуття кишечника. Пізніше може з’явитися хронічна кровотеча, що веде до анемії, і втрата у вазі. У відсутності лікування пухлина може привести до непрохідності кишечника і до перфорації (розриву) його стінки.

90% РК виходить з поліпів (аденом), які можуть бути виявлені і видалені під час колоноскопії. Прибираючи ці передракові ураження, можна попередити виникнення раку. Після видалення поліпа краще повторити дослідження через 1-2 роки, щоб упевнитися у відсутності нових вогнищ.

Причини РК поки погано вивчені, але можна сміливо назвати деякі серйозні запальні захворювання кишечника, надмірне вживання жирної їжі і недостатнє — клітковини. Близько 5% раків мають спадковий фактор, а це означає, що діти, брати і сестри хворих РК знаходяться під загрозою його виникнення. Часто РК спостерігається в сім’ях з спадковим поліпозом, коли в кишечнику безліч доброякісних поліпів, які майже завжди переходять в рак, якщо їх вчасно не прибрати. Рак яєчника, грудей або матки в сім’ї також можуть служити спадковим фактором.

Якщо РК розпізнати на ранній стадії і відразу почати лікування, то шанси на одужання підвищаться на 90%. Звідси — необхідність ранньої, починаючи з 50 років, діагностики. Поговоримо про неї.

Колоноскопія-найефективніший спосіб на сьогоднішній день, що дозволяє знизити смертність від раку кишечника на 60-80%. Вона є одночасно і діагностичним і терапевтичним методом, під час неї можна зробити біопсію, видалити поліп або зупинити кровотечу. Якщо у вашій родині існував РК, то Вам цей метод показаний на 10 років раніше поставленого діагнозу у хворого члена сім’ї.

Колоноскопія не найприємніша медична процедура. Наприклад, за 2-3 дні до неї необхідно сісти на дієту, а за добу прийняти спеціальну суміш, що дозволяє ефективно очистити кишечник. Але під седативною дією легких анестетиків дослідження триває 30 хвилин, а аналіз біопсії дозволить діагностувати рак. Так що можна потерпіти.

Інший метод діагностики, ректо — або сігмоїдоскопія не дозволяє досліджувати кишечник в повному обсязі, а це означає, що 30% РК може бути пропущено. Аналіз калу на приховану кров є найекономнішим методом діагностики РК. Але він не ефективний на ранніх стадіях, коли пухлина ще не проявила себе клінічно і не дає кровотечі. А між тим існують доброякісні поліпи, які, як раз, здатні дати кровотеча. Звідси і беруться так звані хибно-позитивні і хибно-негативні результати, що ведуть до неправильної оцінки ситуації і невірного діагнозу.

Якщо порівняти 3 основних методи діагностики РК з точки зору зниження смертності, то вийде, що аналіз калу на приховану кров сприяє її зниженню на 10-30%, сігмоїдоскопія на 40-50%, а колоноскопії на 60-80%.

За останніми даними міжнародних колегій гастроентерологів і профілактичної медицини, скринінг РК повинен проводитися з 50 до 75 років. Якщо методом скринінгу обраний аналізу калу на приховану кров і сігмоїдоскопія, то він повинен мати місце кожні 5 років, а якщо колоноскопія, то кожні 10 років.

Хірургічне втручання дозволяє вилікувати 50% РК. Залежно від стадії ракового процесу лікування може супроводжуватися хіміотерапією.

Після операції пацієнт повинен спостерігатися у гастроентеролога. Колоноскопія показана 1 раз на рік, це допоможе уникнути рецидиву або повторного раку. Якщо все йде добре, згодом можна робити колоноскопію один раз в 2 або 3 роки.

Пам’ятайте, що РК виліковується, якщо він виявлений вчасно. На жаль, РК часто протікає безсимптомно, але навіть якщо симптоми присутні, вони можуть недооцінюватися, і на момент діагнозу присутній пухлина з ураженням лімфатичних вузлів і метастазами.

Поки що немає стовідсоткового засобу ефективної боротьби з виникненням РК, але існують рекомендації, до яких варто прислухатися. Ось деякі з них.

Зверніться до лікаря без зволікання, як тільки з’явилися описані вище симптоми. Наявність крові в калі не повинно наводити на обивательську думку про гемороїдальних вузлах, навіть якщо ви не досягли критичного віку.

Всі сучасні методики профілактики РК сходяться в показаннях до харчування, багатому клітковиною: воно оберігає від виникнення РК. Сьогодні вже доведено, що необхідно з’їдати мінімум 5 порцій фруктів, овочів і висівок в день, а також випивати достатню кількість води (1½ — 2 л).

Якщо ваш раціон містить невелику кількість клітковини, то одним з можливих способів профілактики може стати Metamucil. Це 100% натуральна клітковина, розчинна у воді, яка не абсорбується і не перетравлюється в нашому організмі, на відміну від інших продуктів. Вона проходить у незміненому вигляді через шлунок і тонкий кишечник, а коли надходить у товстий кишечник, викликає набухання і розм’якшення калових мас, що дозволяє нормалізувати і відрегулювати стілець.

Довгий час Metamucil розглядався нарівні з проносними. Сьогодні ж він є доповненням до дієти, бідної клітковиною, але може стати і хорошим доповненням вашому раціону.

Метою сучасних онкологічних досліджень є поліпшення ранньої діагностики в групах ризику. У майбутньому генна інженерія допоможе знайти людей, що становлять групу ризику виникнення РК спадкового типу і вилікувати їх. Пробуються нові схеми хіміо — і променевої терапії, що дозволяють зменшити побічні ефекти лікування. Можливо, що одним з методів діагностики в майбутньому стане віртуальна колоноскопія, яка буде виконана під час звичайного сканера і дозволить уникнути неприємних відчуттів. А аналіз калу на приховану кров замінить ДНК аналіз.

Але це в майбутньому. А ось вміння вчасно прислухатися до свого організму і своєчасна профілактика захистять вас і допоможуть попередити захворювання вже сьогодні.